×
×
Кафедра психодіагностики та клінічної психології
Телефон: +38 (044) 521-33-69
Аудиторія: 210, 2-й поверх
E-mail: psihodiagnostika@ukr.net

Завідувач кафедри – Крупельницька Людмила Францівна, доктор психологічних наук, професор фахівець у галузі клінічної психології, психологічного консультування та психотерапії.

Лаборант кафедриЗадорожна Оксана Михайлівна.

Підготовка студентів з медичної психології розпочалася.в університеті на кафедрі соціальної та педагогічної психології з 1973 року. У 1992 р. з метою посилення та удосконалення медико-психологічної освіти студентів було створено кафедру психодіагностики та медичної психології. У 2008 році кафедру було перейменовано на кафедру психодіагностики та клінічної психології. Професорсько-викладацький склад кафедри здійснює викладання дисциплін клініко-психологічного та психодіагностичного спрямування. Кафедра забезпечує фахову підготовку бакалаврського та магістерського освітніх рівнів за спеціальністю 053 «Психологія» та викладання дисциплін психологічного профілю для студентів, що навчаються за іншими спеціальностями.

У 2018 р. співробітниками кафедри було розроблено освітньо-наукову магістерську програму «Клінічна психологія з основами психотерапії», реалізацію якої на факультеті психології розпочато у 2019 році.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

  • Клінічна психологія.
  • Психотерапія. Психологічне консультування.
  • Психологія мотивації.
  • Психогенетика. Нейропсихологія.
  • Патопсихологія, психіатрія, психофармакологія.

За спеціальністю 053 «Психологія» на кафедрі навчаються аспіранти та проходять підготовку докторанти.

Кафедра підтримує зв’язки з науковими та освітніми установами України та інших країн, зокрема, з Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Національним педагогічним університетом імені М. П. Драгоманова, Одеським національним університетом імені І. І. Мечникова, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Харківським національним університетом внутрішніх справ Інститутом магістратури та докторантури (Phd) Казахського Національного педагогічного університету імені Абая (Республіка Казахстан), Wayne State University School of Social Work (USA), MSH Medical School Hamburg - University of Applied Sciences and Medical University (Germany), University of Gdansk (Poland), Universidad Nacional de Educación a Distancia (Spain). та ін.

Кафедра психодиагностики та клінічної психології

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 16 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Крупельницька Людмила Францівна
Повне ім'я Крупельницька Людмила Францівна
Посада Завідувач кафедри психодіагностики та клінічної психології, професор кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-

Телефон +38 (044) 521-33-69
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Кудріна Тетяна Семенівна
Повне ім'я Кудріна Тетяна Семенівна
Посада Заступник завідувача кафедри психодіагностики та клінічної психології, Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 521-33-69
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Васьківська Світлана Василівна
Повне ім'я Васьківська Світлана Василівна
Посада Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 521-33-69,
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Діденко Сергій Васильович
Повне ім'я Діденко Сергій Васильович
Посада Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат медичних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 521-33-69
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Кравчук Світлана Леонтіївна
Повне ім'я Кравчук Світлана Леонтіївна
Посада Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-


Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Найдьонова Ганна Олександрівна
Повне ім'я Найдьонова Ганна Олександрівна
Посада Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Завязкіна Наталія Володимирівна
Повне ім'я Завязкіна Наталія Володимирівна
Посада Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук
-

Телефон +38 (044) 521-33-69
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна
Повне ім'я Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна
Посада Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 521-33-69
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Проскурня Аліна Сергіївна
Повне ім'я Проскурня Аліна Сергіївна
Посада Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Дарвішов Наріман Рафік огли
Повне ім'я Дарвішов Наріман Рафік огли
Посада Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії у галузі психології
-
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Вавілова Альона Сергіївна
Повне ім'я Вавілова Альона Сергіївна
Посада Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Вакуленко Юлія Віталіївна
Повне ім'я Вакуленко Юлія Віталіївна
Посада Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії у галузі психології
-
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Молотокас Антоніна Андріївна
Повне ім'я Молотокас Антоніна Андріївна
Посада Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії у галузі психології
-
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Шевчук Ольга Сергіївна
Повне ім'я Шевчук Ольга Сергіївна
Посада Aсистентка кафедри психодіагностики та клінічної психології
-
E-mail ...
Ладигіна Олена Віталіївна
Повне ім'я Ладигіна Олена Віталіївна
Посада Aсистентка кафедри психодіагностики та клінічної психології
-


Кімната 210, 2-й поверх
Повне ім'я Задорожна Оксана Михайлівна

Кафедра психодиагностики та клінічної психології

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 16 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Крупельницька Людмила Францівна
Повне ім'я Крупельницька Людмила Францівна
Посада Завідувач кафедри психодіагностики та клінічної психології, професор кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-

Телефон +38 (044) 521-33-69
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Кудріна Тетяна Семенівна
Повне ім'я Кудріна Тетяна Семенівна
Посада Заступник завідувача кафедри психодіагностики та клінічної психології, Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 521-33-69
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Васьківська Світлана Василівна
Повне ім'я Васьківська Світлана Василівна
Посада Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 521-33-69,
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Діденко Сергій Васильович
Повне ім'я Діденко Сергій Васильович
Посада Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат медичних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 521-33-69
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Кравчук Світлана Леонтіївна
Повне ім'я Кравчук Світлана Леонтіївна
Посада Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-


Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Найдьонова Ганна Олександрівна
Повне ім'я Найдьонова Ганна Олександрівна
Посада Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Завязкіна Наталія Володимирівна
Повне ім'я Завязкіна Наталія Володимирівна
Посада Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук
-

Телефон +38 (044) 521-33-69
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна
Повне ім'я Морозова-Ларіна Ольга Ігорівна
Посада Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 521-33-69
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Проскурня Аліна Сергіївна
Повне ім'я Проскурня Аліна Сергіївна
Посада Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Дарвішов Наріман Рафік огли
Повне ім'я Дарвішов Наріман Рафік огли
Посада Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії у галузі психології
-
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Вавілова Альона Сергіївна
Повне ім'я Вавілова Альона Сергіївна
Посада Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Вакуленко Юлія Віталіївна
Повне ім'я Вакуленко Юлія Віталіївна
Посада Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії у галузі психології
-
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Молотокас Антоніна Андріївна
Повне ім'я Молотокас Антоніна Андріївна
Посада Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії у галузі психології
-
Кімната 210, 2-й поверх
E-mail ...
Шевчук Ольга Сергіївна
Повне ім'я Шевчук Ольга Сергіївна
Посада Aсистентка кафедри психодіагностики та клінічної психології
-
E-mail ...
Ладигіна Олена Віталіївна
Повне ім'я Ладигіна Олена Віталіївна
Посада Aсистентка кафедри психодіагностики та клінічної психології
-


Кімната 210, 2-й поверх
Повне ім'я Задорожна Оксана Михайлівна