×
×
Кафедра соціальної роботи


Телефон: +38 (044) 431-04-25
Аудиторія: 207, 2-й поверх
E-mail: social.work@ukr.net

Завідувач кафедри: Люта Леся Петрівна, кандидат соціологічних наук, доцент. Фахівець у галузі інституціалізації суспільних процесів і явищ; організації системи корпоративної освіти; психології та соціології туризму

Лаборант кафедри: Беліменко Марина Романівна.

Кафедра створена у 1999 як кафедра соціальної роботи і педагогіки. У тому ж році було відкрито відділення «соціальна робота» й здійснено перший набір студентів. У 2003 році кафедра соціальної роботи стала окремою структурною одиницею факультету.

Керівники кафедри за час її існування: 1999 по 2001р.р. очолював доктор психол.наук, професор Казміренко В.П., з 2001 по 2015 р.р. доктор психологічних наук, професор Швалб Ю.М., з 2015 по 2016 р.р. доктор психологічних наук, доцент Чуйко О.В., з 2016 року по теперішній час кандидат соціологічних наук, доцент Люта Л. П.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

На сьогодні підготовка соціальних працівників здійснюється за освітніми рівнями «бакалавр соціальної роботи» та «магістр соціальної роботи».

Навчання за освітнім рівнем «Бакалавр» триває 4 роки та передбачає викладання теоретичних курсів та практикумів:

 • Психологія (вікова, особистості, соціальна, екологічна, практична)
 • Психологія девіантної поведінки
 • Соціальна робота з групами ризику
 • Соціальне проектування та менеджмент
 • Маркетинг соціальних послуг
 • Мистецькі та ігрові методи в соціальній роботі

А також тренінгів:

 • Тренінг комунікативної компетентності
 • Тренінг соціально-психологічної взаємодії
 • Тренінг групової згуртованості та командоутворення
 • Тренінг соціального лідерства
 • Тренінг особистісного зростання
 • Тренінг життєвого цілепокладання
 • Тренінг прийняття групових рішень

Навчання за освітнім ступенем «Магістр» триває два роки і передбачає навчання за двома спеціалізаціями: «Соціальна робота в громаді» та «Технології соціальної роботи в соціальних інституціях»

Вибірковий блок дисциплін «Соціальна робота в громаді» передбачає викладання таких курсів:

 • Соціально-психологічна структура та функції громади
 • Методи впровадження соціальних інновацій
 • Методи оцінки соціальних змін в громаді
 • Утворення проектних команд в громаді

Навчальні дисципліни вибіркового блоку «Соціальна робота в бізнес організаціях»:

 • Особливості соціальної роботи в сфері надання послуг
 • Структура функціональних обов’язків та компетенцій фахівця соціальної роботи в бізнес організаціях
 • Технології розробки та реалізації програм соціальної відповідальності бізнесу
 • Соціальне підприємництво в сучасному бізнес просторі

З 2016 року кафедра здійснює підготовку докторів філософії в галузі соціальної роботи за спеціальністю «Соціальна робота».

На кафедрі працює 4 доктори психологічних наук, з них 3 професора і 1 доцент; 5 кандидатів наук, з них 3доцента та 1 старший науковий співробітник; 2 докторів філософії.

Професорсько-викладацький склад кафедри постійно працює над удосконаленням навчально-методичного забезпечення кафедри, розробкою робочих навчальних програм із урахуванням інноваційних підходів як у наданні соціальних послуг, так і у використанні різних форм та методів підготовки фахівців. Провідним напрямком наукової та методичної діяльності кафедри є розробка методів та технологій практико-орієнтованого навчання.

Високий рівень теоретичних знань та формування практичних навичок у студентів забезпечує викладання профільних дисципліни (історія та теорія соціальної роботи, методологія та методи досліджень у соціальній роботі, менеджемент соціальної роботи, методи роботи з групами соціального ризику, організація волонтерської роботи, система соціальних служб в Україні, екстрена допомога в соціальній роботі та ін.) та спеціалізованих курсів (соціальна робота в громадах, соціальна робота з дітьми та підлітками, соціальна робота з людьми з інвалідністю, тренінгові технології у соціальній роботі, основи соціального проектування та програмування та ін.).

Процес навчання побудований на ідеї розвитку суб’єктності студента за рахунок включення їх в професійно-орієнтовані практики, широко використовуються інтерактивні методи навчання, а окремі курси викладаються виключно у тренінговій формі (тренінг лідерства, тренінг комунікативної компетентності, тренінг соціальної компетентності фахівця соціальної сфери).

Можливості для використання набутих знань та розвитку професійних навичок у практичній діяльності надають передбачені програмами підготовки практики, які реалізуються на базі різних державних та недержавних установ і організацій.

Студентам надається можливість реалізувати професійні інтереси шляхом участі у волонтерській діяльності, розробки і впровадження власних соціальних проектів. Важливого значення надається й реалізації особистісних інтересів студентів.

Напрямки по яких спецiалiзується кафедра:

 • історія та теорія соціальної роботи
 • методологія та методи досліджень у соціальній роботі
 • менеджемент соціальної роботи
 • методи роботи з групами соціального ризику
 • організація волонтерської роботи
 • екстрена допомога в соціальні роботі
 • соціальна робота в громадах
 • основи соціального проектування та програмування

 Науковi напрямки, що розвиваються на кафедрi:

 • Розробка методів та технологій практико-орієнтованого навчання.
 • Інституалізація соціально-психологічних технологій в практиці соціальноїроботи
 • Визначення, опис та кваліфікація соціально-психологічних технологій, що застосовуються у світовій практиці соціальної роботи
 • Стандартизація та валідизація соціально-психологічних практик в адаптації до вирішення завдань соціальної роботи
 • Система експертної оцінки ефективності застосування соціально-психологічних технологій в структурі діяльності соціального працівника, державних соціальних служб та громадських організацій соціального спрямування.

Після закінчення спеціальності «Соціальна робота» випускники матимуть можливість працювати у таких сферах:

 • Державні служби та органи
 • Громадські та благодійні організації
 • Комерційні організації, що надають соціальні послуги

Випускник матиме можливість реалізувати себе у таких сферах діяльності як:

 • Консультативна практика
 • Менеджмент соціальної ситуації клієнта
 • Соціальне забезпечення
 • Соціальна експертиза, соціальне прогнозування та проектування
 • Дослідницька практика
 • Тренінгова практика
 • Посередництво та представництво інтересів
 • Соціальне управління та менеджмент соціальних інституцій

Наші випускники проходять практику та працюють у наступних організаціях:

 • Міжнародні організації (фонди ООН, ЮНИСЕФ, UNDP, UNFPA, офіс НАТО в Україні), Швейцарсько-український проект децентралізації громад «DESPRO»;
 • Профільні міністерства України (Міністерство соціальної політики, освіти і науки, охорони здоров’я, внутрішніх справ) та підвідомчі їм організації (державні соціальні служби, кримінально-виконавчі інспекції Управління ДПтС, ТМО «Психіатрія» в м. Києві);
 • Благодійні фонди та громадські організації (БФ «Анкора», БФ «Карітас-Київ», ВБО «Турбота про літніх в Україні», Компанія «Соціальний консалтинг Параграф», ГО «Ла Страда», МГО «Міжнародний центр розвитку і лідерства», НГО «Громадський Хаб», ГО «Компанія А21 – відміна несправедливості у 21 столітті», ГО «Відчуй», ВБО «Даун Синдром»);
 • Центри соціальної та психологічної реабілітації (державні та недержавні);
 • Науково-дослідні організації (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, дослідницька компанія «inMind»).

Кафедра соціальної роботи

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 11 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Люта Леся Петрівна
Повне ім'я Люта Леся Петрівна
Посада Завідувач кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат соціологічних наук, доцент
-


Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Швалб Юрій Михайлович
Повне ім'я Швалб Юрій Михайлович
Посада Професор кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Льовочкіна Антоніна Михайлівна
Повне ім'я Льовочкіна Антоніна Михайлівна
Посада Професор кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-


Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Александров Денис Олександрович
Повне ім'я Александров Денис Олександрович
Посада Професор кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-
Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Волинець Наталія Валентинівна
Повне ім'я Волинець Наталія Валентинівна
Посада Професор кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-


Телефон +380977980156
E-mail ...
Литва Людмила Андріївна
Повне ім'я Литва Людмила Андріївна
Посада Доцент кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат соціологічних наук, доцент
-


Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Стульнікова Лариса Юріївна
Повне ім'я Стульнікова Лариса Юріївна
Посада Доцент кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-


Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Бутенко Надія Віталіївна
Повне ім'я Бутенко Надія Віталіївна
Посада Асистент кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії з галузі соціальної роботи
-


Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Снігур Юлія Сергіївна
Повне ім'я Снігур Юлія Сергіївна
Посада Асистент кафедри соціальної роботи
-


Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Вернік Олексій Леонідович
Повне ім'я Вернік Олексій Леонідович
Посада Асистент кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-


Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Повне ім'я Беліменко Марина Романівна
Телефон +38(044) 431-05-25
E-mail ...

Кафедра соціальної роботи

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 11 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Люта Леся Петрівна
Повне ім'я Люта Леся Петрівна
Посада Завідувач кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат соціологічних наук, доцент
-


Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Швалб Юрій Михайлович
Повне ім'я Швалб Юрій Михайлович
Посада Професор кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Льовочкіна Антоніна Михайлівна
Повне ім'я Льовочкіна Антоніна Михайлівна
Посада Професор кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-


Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Александров Денис Олександрович
Повне ім'я Александров Денис Олександрович
Посада Професор кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-
Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Волинець Наталія Валентинівна
Повне ім'я Волинець Наталія Валентинівна
Посада Професор кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-


Телефон +380977980156
E-mail ...
Литва Людмила Андріївна
Повне ім'я Литва Людмила Андріївна
Посада Доцент кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат соціологічних наук, доцент
-


Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Стульнікова Лариса Юріївна
Повне ім'я Стульнікова Лариса Юріївна
Посада Доцент кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-


Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Бутенко Надія Віталіївна
Повне ім'я Бутенко Надія Віталіївна
Посада Асистент кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії з галузі соціальної роботи
-


Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Снігур Юлія Сергіївна
Повне ім'я Снігур Юлія Сергіївна
Посада Асистент кафедри соціальної роботи
-


Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Вернік Олексій Леонідович
Повне ім'я Вернік Олексій Леонідович
Посада Асистент кафедри соціальної роботи
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-


Телефон +38 (044) 526-22-76
Кімната 207, 2-й поверх
E-mail ...
Повне ім'я Беліменко Марина Романівна
Телефон +38(044) 431-05-25
E-mail ...