×
×
Кафедра експериментальної та прикладної психології

Телефон: +38 (044) 431 04 60
Аудиторія: 303, 3-й поверх
E-mail: psy.exp.knu@gmail.com

Завідувачка кафедри: Малишева Каріне Олегівна, доцентка, кандидатка психологічних наук, фахівчиня в галузі нейропсихології, прикладної психології в сферах консультування та діагностики.

Лаборантка кафедри: Адріанова Жанна Іванівна.

Кафедра експериментальної та прикладної психології заснована 15 травня 2020 року. Кафедра розвиває кращі традиції викладання теоретичних і прикладних аспектів психології, чітко дотримуючись сучасних освітніх вимог, які стоять перед вищою школою. Новостворена кафедра експериментальної та прикладної психології підсилюватиме викладання експериментальної психології, активізує проведення наукових досліджень. Важливим напрямом роботи кафедри є розвиток прикладної психології як сучасного напряму, який робить акцент на застосуванні психологічних знань (принципів, методів) у різних видах людської діяльності: бізнесі, юриспруденції, медицині, спорті, політиці тощо. Зі свого боку, це підсилить міждисциплінарні зв'язки психології та підвищіть практичну значущість психологічних знань.

Викладачі кафедри забезпечують:

  • читання нормативних та спеціальних дисциплін при підготовці фахівців  ОР “бакалавр” за спеціальностями “Психологія”, “Соціальна робота”,  “Соціальна педагогіка”
  • читання нормативних та спеціальних дисциплін при підготовці фахівців  ОР “магістр” на програмах “Нейропсихологія”, “Психологія”, “Клінічна психологія з основами психотерапії” за спеціальністю “Психологія”. 

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких дисциплін:

Освітній рівень «бакалавр»: “Експериментальна психологія”, “Етнокультурна психологія”, “Практикум з загальної психології” (модулі “відчуття та сприймання”, “уява, емоції, воля”), “Нейропсихологія”, “Нейрокультурологія”, “Психологія агресії”, “Основи психології” (англійською мовою).

Освітній рівень «магістр»: “Нейрохімія та психофармакологія”, “Еволюційна психологія” (українською та англійською мовами), “Нейроетика та етнокультурна психологія”, “Нейропсихологія свідомих та несвідомих психічних процесів”, “Когнітивна та соціальна нейропсихологія”, “Нейропсихологія розвитку та особистісної зрілості”, “Нейропсихологія емоцій та тілесності” (англійською мовою), “Нейропсихологія творчості та нейроестетика”, “Етнофармакологія та змінені стани свідомості”, “Нейрополітологія та психологія переконань”, “Нейропсихологічні аспекти підтримання психологічного благополуччя працівників”, “Нейронаука у практиці психолога-консультанта”, “Актуальні проблеми клінічної нейропсихології”, “Психологічні дослідження в інтернет-середовищі”, “Нейропсихологія особистості”, “Нейропсихотерапія”, “Апаратні методи діагностики, моделювання та корекції функціональних станів: практикум”.

Основні напрями наукової роботи кафедри: експериментальні психологічні та міждисциплінарні дослідження, крос-культурні психологічні дослідження, емпіричні дослідження в нейропсихології, нейропсихотерапії, нейрокультурології.

Кафедра експериментальної та прикладної психології співпрацює з міжнародними недержавними організаціями та програмами (USAID, GIP Justice International Cooperation), провідними державними установами України (Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститутом нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова; Українським медичним центром реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України, Навчально-науковим центром "Інститут біології та медицини", Українським центром нейромаркетингових і поведінкових досліджень “Beehiveor”, провідними факультетами і кафедрами вищих навчальних закладів України.

За сприяння кафедри експериментальної та прикладної психології здійснюється популяризація науки: відбуваються виступи членів кафедри з науково-популярними доповідями та лекціями, участь у заходах, які транслюються по телебаченню, радіо, а також в інтернеті.

Кафедра експериментальної та прикладної психології

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 13 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Данилюк Іван Васильович
Повне ім'я Данилюк Іван Васильович
Посада Декан факультету, професор кафедри експериментальної та прикладної психології, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-
Телефон +38 (044) 521-35-09
Кімната 316, 3-й поверх
E-mail ...
Малишева Каріне Олегівна
Повне ім'я Малишева Каріне Олегівна
Посада Завідувачка кафедри експериментальної
та прикладної психології, доцент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-

Телефон +38 (044) 431 04 60
Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Буркало Наталія Іванівна
Повне ім'я Буркало Наталія Іванівна
Посада Доцент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
Телефон +38 (044) 431 04 60
Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Кондратьєва Вероніка Ігорівна
Повне ім'я Кондратьєва Вероніка Ігорівна
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат філософських наук
-
 
Телефон +38 (044) 431-04-60
Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Льошенко Олександра Андріївна
Повне ім'я Льошенко Олександра Андріївна
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-

Телефон +38 (044) 431 04 60
Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Ягіяєв Ілля Ігорович
Повне ім'я Ягіяєв Ілля Ігорович
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
Телефон +38 (044) 431-04-60
Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Курапов Антон Олександрович
Повне ім'я Курапов Антон Олександрович
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-

Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Литвин Сергій Віталійович
Повне ім'я Литвин Сергій Віталійович
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
-

Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Повне ім'я Волинець Володимир Олегович
Повне ім'я Клімаш Тамара Петрівна
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Повне ім'я Черненко Галина Федорівна
Кушнєрьова Аліна Миколаївна
Повне ім'я Кушнєрьова Аліна Миколаївна
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Телефон +380444310460
E-mail ...
Андріанова Жанна Іванівна
Повне ім'я Андріанова Жанна Іванівна

Кафедра експериментальної та прикладної психології

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 13 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Данилюк Іван Васильович
Повне ім'я Данилюк Іван Васильович
Посада Декан факультету, професор кафедри експериментальної та прикладної психології, заслужений працівник освіти України, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук України
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-
Телефон +38 (044) 521-35-09
Кімната 316, 3-й поверх
E-mail ...
Малишева Каріне Олегівна
Повне ім'я Малишева Каріне Олегівна
Посада Завідувачка кафедри експериментальної
та прикладної психології, доцент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-

Телефон +38 (044) 431 04 60
Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Буркало Наталія Іванівна
Повне ім'я Буркало Наталія Іванівна
Посада Доцент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
Телефон +38 (044) 431 04 60
Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Кондратьєва Вероніка Ігорівна
Повне ім'я Кондратьєва Вероніка Ігорівна
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат філософських наук
-
 
Телефон +38 (044) 431-04-60
Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Льошенко Олександра Андріївна
Повне ім'я Льошенко Олександра Андріївна
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-

Телефон +38 (044) 431 04 60
Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Ягіяєв Ілля Ігорович
Повне ім'я Ягіяєв Ілля Ігорович
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
Телефон +38 (044) 431-04-60
Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Курапов Антон Олександрович
Повне ім'я Курапов Антон Олександрович
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-

Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Литвин Сергій Віталійович
Повне ім'я Литвин Сергій Віталійович
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
-

Кімната 303, 3-й поверх
E-mail ...
Повне ім'я Волинець Володимир Олегович
Повне ім'я Клімаш Тамара Петрівна
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Повне ім'я Черненко Галина Федорівна
Кушнєрьова Аліна Миколаївна
Повне ім'я Кушнєрьова Аліна Миколаївна
Посада Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології
Телефон +380444310460
E-mail ...
Андріанова Жанна Іванівна
Повне ім'я Андріанова Жанна Іванівна