×
×
Профіль

Литвин Сергій Віталійович

Литвин
Сергій
Віталійович
Литвин Сергій Віталійович
Sergiy V. Lytvyn
Асистент кафедри експериментальної та прикладної психології

303, 3-й поверх
303, 3rd floor
...

У 2016 р. закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за напрямком підготовки «Психологія», отримав диплом магістра з відзнакою (М16 №046538). У 2020 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка за програмою підготовки докторів філософії, спеціальність «Психологія». У 2021 захистив дисертаційне дослідження (тема дисертаційного дослідження: «Нейропсихологічні чинники толерантності до невизначеності в осіб з психічною травмою» (053 –  психологія), отримав диплом доктора філософії у галузі психології (ДР  № 001349).

«Школа розвитку психотерапії», Українська Спілка Психотерапевтів (УСП), під супервізією ЄАП, програма підготовки психотерапевтів, напрямок: клієнт-центрована терапія. власний досвід, 2015 (2 та 5 семестри – 60 годин), 2016 (9 та 3 семестри – 60 годин), 2017 (6 та 7 семестри – 60 годин), 2018 (8 семестр - 30 годин); 2019 (10 семестр - 30 годин).

 • нейропсихологія особистості
 • нейропсихологія свідомості
 • нейропсихологічні засади психотерапії
 • нейропсихологія творчості та авторства

Приватна практика психологічного консультування у напрямку центрованої на особистості психотерапії та нейропсихологічного консультування. Проведення тренінгів та майстер-класів, участь у якості викладача в програмах підготовки психологів-консультантів та психотерапевтів (модулі, присвячені нейропсихологічному підґрунтю психотерапії та соціальній нейронауці). 

Популяризація науки: співзасновник та провідний лектор освітнього проєкту "Neurocracy" (від 2015 року); Науково-популярні лекції в рамках лекторію «Brainy» (на платформі «Часопис») у період з 2014 по 2020 рік; гість епізоду подкасту Ольги Маслової на Громадському радіо «Наука як по маслу» (назва епізоду: ««Якось воно буде»: інтерв'ю з Сергієм Литвином про невизначеність, нейропсихологію та інтуїцію»), 2021 рік; автор науково-популярного блогу в соціальній мережі Instagram: @nearly_headless_gage (від 2020 року), який присвячений тематиці нейропсихології та психотерапії; адміністратор телеграм-каналу NeuroMagKNU, що супроводжує навчання на ОНП «Нейропсихологія» та містить матеріали для вивчення академічної нейропсихології. Науковий редактор гіду від платформи доказової інформації про здоров’я під час війни «Бережи себе» під назвою «ПТСР лікується. Як допомогти собі та близьким?».

Номінація «Кращий молодий психолог-2022»: за внесок у популяризацію наукових ідей у галузі психології від Української Психологічної Асоціації.

 • «Нейропсихологія свідомих та несвідомих психічних процесів» 
 • «Нейроетика та етнокультурна психологія»
 • «Нейропсихотерапія»
 • «Когнітивна та соціальна нейропсихологія»
 • «Нейропсихологія у практиці психолога-консультанта» 
 • «Нейропсихологія»
 • «Практикум із загальної психології: модуль «відчуття та сприймання»»
 • «Практикум із загальної психології: модуль «уява, емоції, воля»»
 • «Експериментальна психологія»

Мистецтво, кулінарія, атлетика.

1. Малишева, К.О, & Литвин, С.В. (2021). Нейропсихологічний аналіз природи нейротизму: свідчення на користь гетерогенності конструкта. PSYCHOLOGICAL JOURNAL7(9), 23-35. https://doi.org/10.31108/1.2021.7.9.2

2. Малишева, К.О, & Литвин, С.В. (2022). Нейропсихологічний аналіз природи екстраверсії: як побудувати індивідуальний «гедоністичний профіль». PSYCHOLOGICAL JOURNAL, 8(1), 61-87. https://doi.org/10.31108/1.2022.8.1.5 

3. Литвин, С.В. (2019). Толерантність до невизначеності як психологічний конструкт. Психологічний часопис, (1), 90-107. DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2019.1.21

4. Lytvyn, S. (2020). Tolerance of uncertainty and executive dysfunctions in people with psychological trauma. International Academy Journal Web of Scholar, (6 (48)), 3-9. https://doi.org/10.31435/rsglobal_wos/30062020/7125

5. Rybinska, Y. ., Loshenko, O. ., Kurapov, A. ., Lytvyn, S. ., Kondratieva, V. ., & Ivasiv, O. . (2022). Psycho-Emotional State of Ukrainian Soldiers Before Going to the Frontline. BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience13(4), 182-195. https://doi.org/10.18662/brain/13.4/382

6. Литвин, С.В. (2018). Система екзекутивних функцій як нейропсихологічний корелят толерантності до невизначеності. Психологічний часопис, (10), 29-46. DOI (Issue): https://doi.org/10.31108/1.2018.10.20 

7. Литвин, С.В., Малишева, К.О., & Морозова-Ларіна, О.І. (2017). Нейропсихологічні кореляти конструктів теорії особистості Карла Роджерса. Проблеми сучасної психології, 35.

8. Данилюк І.В., Ягіяєв І.І., Курапов А.О., Малишева К.О., Льошенко О.А., Литвин С.В. (2023). Психометричні властивості шкали "Багатовимірна шкала локусу контролю здоров’я": українська вибірка. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Психологія 1(17). КНУ імені Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2023, 22-29 с. https://doi.org/10.17721/BPSY.2023.1(17).3

9. Данилюк І.В., Курапов А.О., Ягіяєв І.І., Малишева К.О., Льошенко О.А., Литвин С.В. (2023). Психометричні властивості Шкали переконань про щеплення, Опитувальника епістемологічних переконань та Шкали цинічної недовіри на українській вибірці. ПСИХОЛОГІЧНИЙ ЧАСОПИС 9(4), 2023, 19-29 с.  https://doi.org/10.31108/1.2023.9.4.2 

Курапов А. О., Литвин С. В., Запека Ю. Г., Бахвалова А. В. (2022). ПРАКТИКУМ ІЗ ЗАГАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ. Модуль “Відчуття та сприймання”. Навчально-методичний посібник, 2-ге вид., випр. та доповн. — К.: ДІА, 2022. — 132 с.

https://drive.google.com/file/d/1F8EXI0sjA61ozMacQ1-JMwpudwHwFWje/view?usp=sharing