×
×
Навчальна лабораторія імені професора Г. І. Челпанова

Челпанов Георгій Іванович (16.04.1862, м. Маріуполь – 13.02.1936, м. Москва), психолог. Закінчив іст-філол. ф-т Новоросійського ун-ту (1887). Працював приват-доц., викл. філософії у Моск. ун-ті. В Ун-ті св. Володимира: у 1892-1902 – доц., зав. каф. філософії філософського факультету. З 1898 – кер. Психол. семінарієм, відкрив одну з перших в Рос. імперії психолог. лаб. Викладав: У 1907-23 – проф. Моск. ун-ту. У 1912 – заснував і до 1923 очолював Психол. Ін-т ім. Л.Г.Щукіної. Розробив вчення про методол. устрій психол. науки, яка має поєднувати в собі ознаки і теорет. і експериментальної психології; авторське бачення способів класифікації і змістового пояснення окремих псих. явищ і психіки загалом. Бл. 200 праць, зокрема: Проблема восприятия пространства в связи с учением об априорности и врожденности. К., 1896, 1904.Ч. 1, 2.;  Мозг и душа. Критика материализма и очерк современных учений о душе. СПб., 1900. (изд. 7-е М., 1994); Введение в философию. К., 1905; Учебник логики. К., О., 1906; Элементарный курс философии. К.,Одесса, 1906.

 

Обладнання лабораторії

 • Аномалоскоп – 2 шт.
 • Периметр – 5 шт.
 • Адаптер АДМ – 2 шт.
 • Психонейрохронометр – 2 шт.
 • Тонометр – 5 шт.
 • Поліграф (1 комплект обладнання);
 • Комп’ютер – 8 шт.
 • Комп’ютерний електроенцефалограф – 1 шт.
 • Кольоротест – 5 шт.
 • Аудіометр – 1 шт.
 • Метроном – 2 шт.
 • Пульсооксиметр – 6 шт.
 • Прикладні програми: Програмне забезпечення «Вибір» - 4 шт.
 • Програмне забезпечення ИМАТОН «Экспертная система выбора профессии» - 4 шт.