×
×
НТСА

Наукове товариство студентів та аспірантів (НТСА) – це відкрита наукова організація факультету психології, що прагне своїми заходами та діями творити сучасну науку та сформувати коло однодумців, що підтримуватимуть ідеї товариства.

Цілі НТСА

  • Створення умов для повного та всебічного наукового, творчого і професійного розвитку студентів і аспірантів.
  • Організаційна допомога адміністрації факультету в реалізації наукових заходів і проведенні наукової діяльності.

Умови членства в НТСА

  • Членом НТСА може стати будь-який студент та аспірант факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, що має бажання працювати в ньому, активно займається або прагне займатись науковою діяльністю, є старанним та відповідальним і визнає дію Положення про Наукове товариство студентів та аспірантів факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
  • Прийняття до НТСА проводиться на підставі заповнення заяви у електронній формі за посиланням ( https://bit.ly/forma_vstup_do_ntsa ) чи заяви поданої на ім’я Голови НТСА у письмовій формі та за результатами співбесіди з членами Президії НТСА.
  • Активним членом НТСА вважається особа, яка сумлінно виконує обов’язки члена НТСА, бере участь у організації заходів, які проводить НТСА або яким НТСА сприяє у проведенні, регулярно відвідує Загальні збори НТСА.