×
×
Кафедра загальної психології

Кафедра загальної психології

Телефон: +38 (044) 521-33-84
Кімната: 203, 2-й поверх
E-mail: psyuniv@ukr.net

Кафедра створена у 1970 році. Об’єктивними передумовами створення кафедри були: забезпечення навчального процесу з підготовцки психологів, проведення науково-дослідних розробок в галузі психології, підготовка фахівців-психологів у сфері індустріального виробництва. Зазначені передумови визначили першу назву і напрямок роботи кафедри – «кафедра загальної та інженерної психології». У 2008 році кафедра була перейменована у кафедру «загальної та організаційної психології». Після реформування у 2011р. кафедра отримала назву «кафедра загальної психології».

Завідувач кафедри: Юрчинська Ганна Кирилівна, кандидат психологічних наук, доцент.

Керівники кафедри за час її існування: 1972-1979 – Баєв Борис Федорович, 1979-1982 – Романюк  Йосиф Тимофійович, 1985-1989 – Обозов Микола Миколайович, 1989-2007 –  Трофімов Юрій Леонідович, 2009-2011 – Маноха Ірина Петрівна, з 2011 р. – Данилюк Іван Васильович .

Лаборант кафедри: Барановська Інна Михайлівна.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

  • Загальна психологія. Психічні процеси. Психологія особистості.
  • Методологічні та теоретичні проблеми психології. Експериментальна психологія.
  • Історія психології. Історія української психологічної думки.
  • Інженерна психологія. Психологія праці, профорієнтація та профвідбір.
  • Психологія творчості.
  • Вчинково-орієнтований підхід у дослідженні психічних процесів та станів.

Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку та спеціалізацію студентів за спеціальністю «Психологія» та викладання курсів, спецкурсів психологічного профілю для студентів, що навчаються за іншими спеціальностями. Кафедра забезпечує навчання в магістратурі факультету психології за спеціалізаціями «Психологія особистості» та «Організаційна психологія та психологія праці».

Навчально-виробнича та педагогічна практики студентів, що спеціалізуються по кафедрі, проходить на базі Українського гуманітарного ліцею КНУ імені Тараса Шевченка та Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

На кафедрі навчаються аспіранти та докторанти за спеціальністю 19.00.01 – «Загальна психологія, історія психології».

Кафедра має навчальну лабораторію психології з відповідним матеріально-технічним комплексом, що дозволяє проводити на сучасному рівні з використанням персональних ЕОМ практичні та лабораторні заняття з практикумів курсів «Загальна психологія», «Експериментальна психологія», «Психологічний практикум», «Психологія особистості».

Кафедра підтримує зв’язки з іншими установами в Україні та зарубіжжям: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, Інститут соціології та політичної психології НАПН України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ), Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, Психологічний інститут імені Щукіної РАО (м. Москва, Росія), Люблінський католицький університет Яна Павла ІІ (кафедра експериментальної психології) (Польща), Мюнхенський університет (Німеччина).

Кафедра загальної психології

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 19 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Юрчинська Ганна Кирилівна
Повне ім'я Юрчинська Ганна Кирилівна
Посада Завідувач кафедри загальної психології, доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Терлецька Лариса Гаріївна
Повне ім'я Терлецька Лариса Гаріївна
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Кириленко Таїса Сергіївна
Повне ім'я Кириленко Таїса Сергіївна
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +380 (96) 382 06 64
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Зеленько Олександр Анатолійович
Повне ім'я Зеленько Олександр Анатолійович
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат медичних наук, доцент
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Погорільська Наталія Іванівна
Повне ім'я Погорільська Наталія Іванівна
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-

 
Телефон +38 (044)526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Іваненко Богдана Борисівна
Повне ім'я Іваненко Богдана Борисівна
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Білоус Олександр Вікторович
Повне ім'я Білоус Олександр Вікторович
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Мельник Оксана Андріївна
Повне ім'я Мельник Оксана Андріївна
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник
-
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Вакуленко Олександр Леонідович
Повне ім'я Вакуленко Олександр Леонідович
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Вовк Марія Валеріївна
Повне ім'я Вовк Марія Валеріївна
Посада Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Тиндик Яна Миколаївна
Повне ім'я Тиндик Яна Миколаївна
Посада Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Ананова Іванна Валентинівна
Повне ім'я Ананова Іванна Валентинівна
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Абрамов Володимир Володимирович
Повне ім'я Абрамов Володимир Володимирович
Посада Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Синельников Роман Юрійович
Повне ім'я Синельников Роман Юрійович
Посада Доцент кафедри загальної психології
-
 

Телефон +38 (044) 521-35-38
Кімната 213, 2-й поверх
E-mail ...
Повне ім'я Марініна Віталія Михайлівна
Предко Денис Єрофейович
Повне ім'я Предко Денис Єрофейович
Посада Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат філософських наук
-
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Бахвалова Аліна Валентинівна
Повне ім'я Бахвалова Аліна Валентинівна
Посада Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії в галузі психології
-


E-mail ...
Грузинова Ксенія Михайлівна
Повне ім'я Грузинова Ксенія Михайлівна
Посада Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії в галузі психології
-Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Барановська Інна Михайлівна
Повне ім'я Барановська Інна Михайлівна
Посада Фахівець 1-ї категорії
-
 
 
 
 
Телефон +38 (044 )526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...

Кафедра загальної психології

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 19 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Юрчинська Ганна Кирилівна
Повне ім'я Юрчинська Ганна Кирилівна
Посада Завідувач кафедри загальної психології, доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Терлецька Лариса Гаріївна
Повне ім'я Терлецька Лариса Гаріївна
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Кириленко Таїса Сергіївна
Повне ім'я Кириленко Таїса Сергіївна
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +380 (96) 382 06 64
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Зеленько Олександр Анатолійович
Повне ім'я Зеленько Олександр Анатолійович
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат медичних наук, доцент
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Погорільська Наталія Іванівна
Повне ім'я Погорільська Наталія Іванівна
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-

 
Телефон +38 (044)526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Іваненко Богдана Борисівна
Повне ім'я Іваненко Богдана Борисівна
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Білоус Олександр Вікторович
Повне ім'я Білоус Олександр Вікторович
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Мельник Оксана Андріївна
Повне ім'я Мельник Оксана Андріївна
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник
-
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Вакуленко Олександр Леонідович
Повне ім'я Вакуленко Олександр Леонідович
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Вовк Марія Валеріївна
Повне ім'я Вовк Марія Валеріївна
Посада Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Тиндик Яна Миколаївна
Повне ім'я Тиндик Яна Миколаївна
Посада Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Ананова Іванна Валентинівна
Повне ім'я Ананова Іванна Валентинівна
Посада Доцент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Абрамов Володимир Володимирович
Повне ім'я Абрамов Володимир Володимирович
Посада Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Синельников Роман Юрійович
Повне ім'я Синельников Роман Юрійович
Посада Доцент кафедри загальної психології
-
 

Телефон +38 (044) 521-35-38
Кімната 213, 2-й поверх
E-mail ...
Повне ім'я Марініна Віталія Михайлівна
Предко Денис Єрофейович
Повне ім'я Предко Денис Єрофейович
Посада Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат філософських наук
-
 
Телефон +38 (044) 526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Бахвалова Аліна Валентинівна
Повне ім'я Бахвалова Аліна Валентинівна
Посада Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії в галузі психології
-


E-mail ...
Грузинова Ксенія Михайлівна
Повне ім'я Грузинова Ксенія Михайлівна
Посада Асистент кафедри загальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії в галузі психології
-Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...
Барановська Інна Михайлівна
Повне ім'я Барановська Інна Михайлівна
Посада Фахівець 1-ї категорії
-
 
 
 
 
Телефон +38 (044 )526-05-31
Кімната 203, 2-й поверх
E-mail ...