×
×
Про раду

Рада молодих вчених факультету психології була створена в 2014 році з метою об'єднання молодих науковців та сприяння їх професійному зростанню, а також розвитку інноваційних психолого-педагогічних досліджень та популяризації наукових досягнень.

До 2020 року Головою Ради Молодих Вчених факультету психології був к.психол.н., асистент кафедри психології розвитку Рябчич Ярослав Євгенович. 

10 жовтня 2020 року на засіданні Ради молодих вчених факультету психології Головою РМВ обрано к.психол.н., асистента кафедри психодіагностики та клінічної психології Проскурню Аліну Сергіївну.

Діяльність Ради Молодих Вчених факультету психології включає в себе такі напрями:

 1. Організація науково-дослідної роботи молодих вчених:
 • проведення наукових конференцій, семінарів, лекцій та майстер-класів для заохочення наукових досліджень молодих науковців;
 • створення простору, де молоді вчені можуть ділитися своїми напрацюваннями, досягненнями та науковими відкриттями;
 • сприяння розвитку безпосередніх контактів між молодими вченими для організації міжгалузевих наукових досліджень;
 • налагодження двостороннього діалогу між адміністрацією Університету та факультету, що сприяє підтримці наукових досліджень молодих вчених;
 • поширення позитивного досвіду науково-дослідної роботи різних підрозділів факультету та Університету, українських і зарубіжних ЗВО та громадських організацій.
 1. Просвітницька робота:
 • поширення інформації про освітні та наукові можливості, які забезпечуються українськими та зарубіжними ЗВО та організаціями;
 • інформування щодо участі в різноманітних програмах академічної мобільності, курсах підвищення кваліфікації чи стажуванні; 
 • створення бази даних наукових проєктів, конкурсів, стипендій та грантових можливостей для молодих науковців факультету.
 1. Робота з громадськістю:
 • співпраця з Радою Молодих вчених КНУ, РМВ при МОН України;
 • участь в проєктах Малої академії наук України;
 • популяризація досягнень молодих вчених факультету 

У своїй діяльності Рада Молодих Вчених керується Законом України «Про Вищу освіту» від 01.07.2014 р., зокрема Статтею 41 та Положенням «Про Раду молодих вчених Київського національного університету імені Тараса Шевченка»

Структура та склад

Членами Ради молодих вчених можуть бути аспіранти, молоді вчені, спеціалісти та викладачі факультету психології у віці до 35 років, а також докторанти і доктори наук у віці до 40 років.

Рада молодих вчених тісно співпрацює з Науковим товариством студентів, що дозволяє налагоджувати співпрацю молодих науковців зі студентами. Студенти факультету, які є членами НТС та беруть активну участь у науково-дослідній роботі, можуть стати асоційованими членами РМВ. 

Структура Ради дозволяє максимально налагоджувати наукову співпрацю як в межах факультету, так і з іншими підрозділами Університету. До складу РМВ входять представники всіх кафедр факультету. Це сприяє встановленню безпосередніх контактів між молодими вченими незалежно від спеціалізації, в тому числі для організації міжгалузевих наукових досліджень та участі у грантових програмах. 

Для того, щоб долучитися до Ради Молодих Вчених факультету психології потрібно заповнити заявку за вказаним посиланням: https://forms.gle/ukE7TdDXWRe2Ut1M6

У 2023 році Рада молодих вчених факультету психології була:

організатором таких заходів:

 • 20-21 квітня 2023 року – XXV Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» (відбулася в онлайн-форматі).
 • Жовтень 2023 – організація науково-просвітницьких лекцій для студентів факультету психології.
 • Протягом року – організація та проведення днів відкритих дверей для абітурієнтів (в онлайн-форматі).
 • Протягом року – консультації та інформування молодих вчених щодо можливостей та перспектив участі у наукових заходах університету та позауніверситетських організацій.

співорганізатором:

 • 26-28 травня 2023 року – практична онлайн конференція «Повернення додому: осмислення та лікування ран війни».
 • вересень-грудень 2023 – кураторство гуртка з психології у КОКПНЗ «Мала академія наук учнівської молоді».
 • 17-18 жовтня 2023 року – Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної психології, психотерапії та психологічного консультування».
 • 23-24 листопада 2023 року – Х Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень».

У січні-березні 2023 року молоді вчені факультету долучалися до оцінювання конкурсних робіт І-го та ІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України з напряму «Психологія».