×
×
Профіль

Волинець Наталія Валентинівна

Волинець
Наталія
Валентинівна
Волинець Наталія Валентинівна
Професор кафедри соціальної роботи
Доктор психологічних наук, професор


+380977980156
...

У 2001 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Облік і аудит» з отриманням диплома спеціаліста й здобула кваліфікацію «Економіст» (диплом спеціаліста з відзнакою ХМ №16514048 від 28.06.2001 р.).

У 2001 році закінчила Технологічний університет Поділля за спеціальністю «Практична психологія» з отриманням диплома про перепідготовку й здобула кваліфікацію «Практичний психолог» (диплом спеціаліста з відзнакою ДСП ЕК № 000127 від 30.06.2001 р.).

У 2007 році закінчила аспірантуру в Інституті психології імені Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України.

Кандидат психологічних наук з 2008 року. Дисертацію захистила 17 червня 2008 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.453.01 в Інституту психології імені Г. С. Костюка Академії педагогічних наук України (м. Київ) за спеціальністю 00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи, отримала диплом серії ДК № 050030 від 03 грудня 2008 року (протокол Рішення Вищої атестаційної комісії України від 03 грудня 2008 року № 14-06/9).

Доктор психологічних наук з 2020 року. Дисертацію захистила 10 березня 2020 року в спеціалізованій вченій раді Д 26.453.01 в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України (м. Київ) за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія, історія психології, отримала диплом серії ДД № 009848 від 14 травня 2020 року (Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2020 року).

Вчене звання доцента кафедри психології отримала у 2013 році. Атестат доцента кафедри психології 12 ДЦ № 036087 від 10 жовтня 2013 року (протокол Рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10 жовтня 2013 року № 7/02-Д.

Вчене звання професора кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін отримала у 2023 році. Атестат професора кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін АП № 005325 від 20 червня 2023 року.

 1. British council / Школа медіа-патріотів, 26-27 вересня 2017, Certificate of participation in the Active Citizens Local Training/
 2. Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Мукачівський державний університет / ГО Товариство незалежних експертів, 8-12 липня 2018, Сертифікат №937 (семінар-тренінг «Схеми та метафори у професійній діяльності та комунікації»).
 3. Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / ГО Товариство незалежних експертів, 12-14 жовтня 2019, Сертифікат №1088 (семінар-тренінг «Свобода як атрибут існування особистості»).
 4. Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / ГО Товариство незалежних експертів, 20-24 липня 2020, Сертифікат №1125 (семінар-тренінг «Форми організації і принципи стратегічного мислення»).
 5. Інститут психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / ГО Товариство незалежних експертів, 16 -18 жовтня 2020, Сертифікат №1161 (тренінг - семінар «Психологічна організація простору свободи особистості»).
 6. Державний навчально-науковий заклад післядипломної освіти «Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ». Сертифікат В2 (англійська мова). 26 травня 2021 р.
 7. ОБСЄ. Тренінг для науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти МВС з викладання курсу «Психологічний супровід в екстремальних ситуаціях. Етап 2». Сертифікат від 18-21 жовтня 2021 р.
 8. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 8279 від 22 лютого 2022 р. (5 кредитів) курсів спеціальної педагогічної підготовки та підвищення кваліфікації педагогічного (науково-педагогічного) складу (31.01.2022-22.02.2022).
 9. Тренінговий курс ГО Товариства незалежних експертів «Майбутнє як простір буття особистості», 21–24 лютого 2022, (2 кредити). Сертифікат №1273.
 10. Міжнародне стажування (Histadrut, Israel), 2022: курс МАШАВ від імені Israel Trauma Coalition «Травма, стійкість і психологічна підтримка в час кризи» 29.11.2022 – 09.12.2022, (84 години), сертифікат від 09.12.2022.
 11. Міжнародне стажування (навчання) тривалістю 180 годин у країнах, одна з яка входить до ЕС (Італія, 2023), сертифікат № 10243 від 11.03.2023 р.
 12. Тренінговий курс ГО Товариства незалежних експертів «Психологічна підтримка самосвідомості особистості у кризових станах», 29 січня – 2 лютого 2023, (2 кредити). Сертифікат №1286.
 13. Тренінг Israel Trauma Coalition для тренерів «Надання першої психологічної допомоги, самообслуговування та зниження вигорання для надавачів послуг у сфері освіти» (квітень-травень 2023 р.), 22 години. Сертифікат: ID: FE 936987.
 14. Тренінговий курс ГО Товариства незалежних експертів «Уявлення та реальність як контекст життєдіяльності», 10–14 липня 2023, (2 кредити). Сертифікат №1331.

Тренінговий курс Israel Trauma Coalition «Принцип втручання в осіб і групи, які переживають травматичні реакції». та отримала кваліфікацію фасилітатора тренінгових програм в Україні від імені Israel Trauma Coalition, 22-26 жовтня 2023 (36 годин). Сертифікат: ID: FE 936987

соціальна психологія, психологія особистості

27.05.2002-01.03.2006

викладач кафедри економіки Краснодонської філії Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Краснодон) 

01.03.2006-09.01.2007

викладач кафедри соціально-правової роботи Краснодонського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Краснодон) 

09.01.2007-30.05.2008

старший викладач кафедри соціології Краснодонського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Краснодон) 

02.06.2008-01.08.2008

старший викладач кафедри психології Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Львів) 

01.08.2008-28.07.2009

доцент кафедри психології Львівського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Львів) 

01.09.2009-08.12.2017

доцент кафедри психології Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна». (м. Хмельницький) 

11.12.2017-12.07.2018

старший науковий співробітник на 0,5 ставки відділення підготовки науково-педагогічних кадрів вищої освіти категорії науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

12.07.2018-01.08.2019

старший науковий співробітник на 0,5 ставки відділення організації наукових досліджень науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

01.08.2019-01.11.2019

провідний науковий співробітник на 0,5 ставки групи координації діяльності спеціалізованих вчених рад науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

01.11.2019-01.09.2020

провідний науковий співробітник на 0,5 ставки відділення організації наукових досліджень науково-дослідного відділу Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

01.09.2020 - 31.08.2023

професор кафедри психології, педагогіки та соціально-економічних дисциплін Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького 

01.09.2023– по теперішній час

професор кафедри соціальної роботи

Соціальна робота з мігрантами та переселенцями

Соціальна робота в кризових та психотравмуючих ситуаціях

Когнітивно-біхевіоральні методи в соціальній роботі

Консультування в соціальній роботі

Методи і методологія соціальної роботи

Тренінг особистісного зростання

Волинець Н. В. є одноосібним автором 1-ї наукової монографії, співавтором 3-х колективних монографій, автором 2-х навчально-методичних посібників , має більше 100 наукових публікацій в Україні та за кордоном.

 1. Волинець Н. В. Тренінг консультативної діяльності та психотерапії : навчально-методичний посібник. Київ : Університет «Україна», 2017. 169 с.
 2. Волинець Н. В. Психотехнології в політиці : навчально-методичний посібник. Київ : Університет «Україна», 2023. 222 с. URL : https://hist.km.ua/images/publikatsiji/navchalno-metodichnij-posibnik_volinets_psikhotekhnologiji-v-po_p39737.pdf.

 1. Теорія та практика медико-психологічної реабілітації військовослужбовців-учасників АТО : монографія за ред. М. Є, Чайковського / Л. С. Кравчук, Н. В. Волинець, К. І. Конєв, Н. О. Островська ; за ред. д.пед.н., професора М. Є. Чайковського. Хмельницький, ХІСТ : Університет «Україна», 2017. 278 с.
 2. Соціально-психологічна діяльність психолога в соціономічній сфері : кол. моногр. / Н. В. Волинець, С. М. Кондратюк, Л. В. Левицька, А. П. Фрадинська, І. В. Войціх, О. А. Новікова та ін.; за ред. Н. В. Волинець. Київ: ТАЛКОМ. 2018. 576 с.
 3. Волинець Н.В. Психологічні особливості особистісного благополуччя в професійній сфері життєдіяльності : монографія. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2019. 620 с.
 4. Прикладні аспекти діяльності психологів та соціальних працівників в соціономічній сфері: колективна монографія / Н. В. Волинець, С. М. Кондратюк, Л. В. Левицька, О. С. Ковтун та ін. ; .за ред. Н. В. Волинець. Київ : Університет «Україна», 2023. 544 с. URL :https://hist.km.ua/images/publikatsiji/monografiya_2_ndr_pl.pdf

Статті у наукових фахових виданнях України:

 1. Волинець Н.В., Лоєвська Н.В. Психологічні особливості військовослужбовців – учасників АТО з посттравматичним стресовим розладом (результати емпіричного дослідження). Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». № 15 (1). С. 133-135.
 2. Волинець Н. В., Пасічник А. В. Результати емпіричного дослідження впливу батьківських стосунків на становлення особистості молодшого школяра. Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». № 15 (1). С. 136-140.
 3. Волинець Н. В. Ґендерні особливості особистісного психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Вісник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. 2018. Вип. 3. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_3_3.
 4. Волинець Н., Лазарєва О. Робота психолога військової частини з подолання стресового стану бійців в умовах сучасної війни. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / гол. ред. О. Ф. Волобуєва.  Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2018. № 3(11). 324 с. С. 22-34.
 5. Волинець Н., Мокріюк Я. Результати апробації соціально-психологічного тренінгу формування конструктивного стилю індивідуальної поведінки подружжя в молодих сім’ях для подолання конфліктних ситуацій. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / гол. ред. О. Ф. Волобуєва. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. № 3(11). 324 с. С. 35-53.
 6. Волинець Н. В. Операціоналізація поняття «психологічне благополуччя працюючої особистості (працівника)». Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. Вип. 1. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_1_6.
 7. Волинець Н. В. Теоретична фокусно-холістична модель психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Житомир: «Вид-во ЖДУ ім. І. Франка», 2018. Том VІІ. Екологічна психологія. Випуск 45. С.74–99.
 8. Волинець Н. В. Емпірична модель особистісного психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. Вип. 2. URL : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadpn_2018_2_5.
 9. Волинець Н. В. Професійна діяльність персоналу Державної прикордонної служби України як визначальна характеристика його особистісного психологічного благополуччя. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : Психологія. 2018. 2(10). С. 16–27.
 10. Волинець Н. В. Концептуальні положення технології психологічного забезпечення особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки / гол. ред. О. Ф. Волобуєва. Хмельницький : Видавництво НАДПСУ, 2018. № 3(11). С. 5–21.
 11. Волинець Н. В. Особливості особистісного благополуччя офіцерів і військовослужбовців старшинського та сержантського складу Державної прикордонної служби України. Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. 2018. Випуск 3. С. 54–75.
 12. Кондратюк С., Волинець Н. Ціннісне ставлення особистості до майбутньої професійної діяльності. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : психологічні науки. 2019. 4(15). С. 133–146.

Статті у наукових виданнях України, що входять до міжнародних наукометричних баз даних:

 1. Волинець Н. В. Психологічний аналіз переживання психологічного благополуччя особистістю. Психологічні перспективи. Вип. 31. 2018. С. 22–
 2. Волинець Н. В. Теоретична модель психологічного благополуччя особистості: параметри, критерії, показники та функції. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2018. Вип.1. Том 1. С. 50–62.
 3. Волинець Н. В. Чинники психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України в особливих умовах здійснення професійної діяльності. Український психологічний журнал. 2018. 2(8). С. 17–
 4. Волинець Н. В. Вікові особливості особистісного психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». 2018. Випуск 4. С. 26–41.
 5. Волинець Н. В. Тренінгова програма покращення, підвищення та збереження особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України та результати її апробації. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні науки». Випуск 5. С. 15–26.
 6. Волинець Н. В. Особливості особистісного благополуччя персоналу державної прикордонної служби України в залежності від участі в антитерористичній операції. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Серія “Психологія”, випуск 66, 2019. С. 8-22.
 7. Волинець Н. В. Рекомендації військовим капеланам прикордонного відомства щодо підвищення рівня та збереження особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Психологія: теорія і практика : збірник наукових праць / ред. кол.: І. О. Корнієнко (гол. ред.) та ін. Мукачево : РВВ МДУ, 2019. Випуск 1 (3)’. С. 44–54.
 8. Волинець Н. В. Рекомендації прикордонному відомству щодо психологічного забезпечення особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Київ : Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2018. Том VІІ. Випуск 46. С. 43–56.
 9. Волинець Н. В. Порівняльний аналіз вікових особливостей особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України та фахівців інших професійних спільнот. Теоретичні і прикладні проблеми психології. № 2 (49). 2019. С. 41–64.
 10. Волинець Н. В. Порівняльний аналіз гендерних особливостей особистісного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України та фахівців інших професійних спільнот. Вісник Львівського університету. Серія : психологічні науки. № 4. 2019. С. 9–25.
 11. Волинець Н. В. Порівняльний аналіз особливостей особистісного благополуччя прикордонників з різним службовим статусом та психологів, соціальних працівників і соціальних педагогів в залежності від наявності досвіду приватної практики. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. 2019. Том VII. Випуск 47. С. 103–119.
 12. Волинець Н. В. Порівняльний аналіз особливостей особистісного благополуччя прикордонників та фахівців інших професійних спільнот в залежності від стажу роботи. Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. Вип. 12 / упоряд. : Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова; ред. кол. : Р. В. Павелків, Н. В. Корчакова, В. І. Безлюдна. Рівне : РДГУ, 2019. С. 31–41.
 13. Волинець Н. В., Катеренчук О. Г. Взаємозв’язок смисложиттєвих орієнтацій та мотиваційної готовності студентів до професійної діяльності. Психологія та соціальна робота. Випуск № 2(52) (2020). DOI: https://doi.org/10.18524/2707-0409.2020.2(52).225426
 14. Волинець Н. В., Левицька Л. В. Емпіричне вивчення сформованості професійно важливих якостей у фахівців соціономічних професій. Науковий журнал «Габітус». Випуск 24/2. 2021. С. 25-29.
 15. Волинець Н. В. Психологічні чинники конструювання життєвих планів особистості в юнацькому віці. Науковий журнал «Габітус». Випуск 35. 2022. С. 99-105.
 16. Волинець Н. В. Я-концепція як чинник особистісного самовизначення в ранній юності. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія. №1 (54) (2022). С. 27-34.
 17. Волинець Н. В. Психологічна готовність дітей дошкільного віку до навчання в новій українській школі. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)» спецвипуск: журнал. No 6(11) 2022. С. 402-413. URL : https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-6(11)-402-413.
 18. Волинець Н. В., Волинець П. П. Соціально-психологічні особливості командоутворення в навчальних групах курсантів-прикордонників. Науковий журнал «Габітус». Випуск 47. 2023. С. 164-170. URL : http://habitus.od.ua/journals/2023/47-2023/29.pdf
 19. Волинець Н. В., Лазоренко О. В., Борисенко М. В. Неадаптивні реакцій прикордонників в конфліктних ситуаціях: результати емпіричного дослідження. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)» спецвипуск: журнал. N 8(26). 2023. С. 408-417. URL : http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/141/219/
 20. Волинець Н.В., Ксьондзик О.І. Вплив телевізійних та інтернет-рекламних образів на психіку дітей молодшого шкільного та підліткового віку: результати емпіричного дослідження. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)» спецвипуск: журнал. N 13(31). 2023. С. 488-501. URL : http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/view/176/267
 21. Дияк В.В., Волинець Н.В. Методологічні підходи до соціально-економічної підготовки курсантів і слухачів прикордонного відомства у процесі безперервної освіти. Наукові інновації та передові технології (Серія «Управління та адміністрування», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка»). № 2(30). 2024. С. 1097-1109. https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-2(30)-1097-1109
 22. Волинець Н.В., Дияк В.В., Томусяк В.І. Корекція негативних психоемоційних станів курсантів-прикордонників. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»)» спецвипуск: журнал. № 3(37). 2024. С. 787-802. URL : http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/10078/10133

Статті у наукових періодичних виданнях інших країн:

 1. Швалб Ю. М., Волинець Н. В. Проблеми методології дослідження психологічного благополуччя працюючої особистості (працівника). East European Science Journal. #5 (33). 2018. part 3. Р. 57–64. URL : https://eesa-journal.com/2018/06/12/vostochno-evropejskij-nauchnyj-zhurnal-33-maj-2018/.
 2. Волинець Н. В. Професійний фокус психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Fundamental and applied researches in practice of leading scientific schools. Volume 28. Number 4. 2018. P. 149–163.
 3. Volynets N. V. Peculiarities of actualized values and their availability of the personnel of the State border guard service of Ukraine. Modern Science – Moderní věda (Praha, Česká republika). 4. 65–78.
 4. Волинець Н. В. Організаційні особливості психологічного благополуччя персоналу Державної прикордонної служби України. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. VI (71), Issue: 173, 2018 Sept. Р. 67–72.
 5. Волынец Н.В. Уровни и типы личностного благополучия персонала Государственной пограничной службы Украины. European Journal of Education and Applied Psychology. #4. 2018. С. 3–8.
 6. Волинець Н. В. Особливості психологічної діагностики та консультування персоналу Державної прикордонної служби України з проблем переживання особистісного благополуччя. East European Science Journal. 2018. #10 (38), 2018 part 5. С. 41–48.
 7. Khalymon, S., Hrynko, S., Zolka, V., Hrynko, R., Volynets, N. Legal regulation of unmanned aerial vehicles application in the surveillance of the state border of Ukraine. Revista Amazonia Investiga. Volume 10 - Issue 40. Р. 190-200 DOI: 10.34069/AI/2021.40.04.19 (Web of Science).
 8. Gruzevich, T. ., Miroshnichenko, V. ., Tushko, K. ., Volynets, N. ., Sovva, S. ., & Krivoruchko, I. . (2021). Condições pedagógicas da educação cívica de alunos do segundo grau com base nas tradições nacionais. Laplage Em Revista, 7(Extra-C), p.613-621. URL : https://doi.org/10.24115/S2446-622020217Extra-C1052p.613-621 (Web of Science)/
 9. Ivan М. Okhrimenko, Nataliya V. Volynets, Natalia E. Penkova, Iryna S. Dekhtiarenko, Nataliia V. Hresa, Larysa M. Onishchuk, Svitlana S. Okhrimenko Changes in Physical and Mental Health Indicators of Law Enforcement Officers in the Process of their Professional Activities. Acta Balneologica. Tom LXIV Number 5 (171)/2022 bimonthly september-october.478-483. DOI: 10.36740/ABAL202205118.