×
×
Database

Александров Денис Олександрович

Александров
Денис
Олександрович
Александров Денис Олександрович
Denys O. Aleksandrov
Професор кафедри соціальної роботи
Professor at the Department of Social Work
Доктор психологічних наук, професор
+38 (044) 526-22-76
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
...

У 1995 р. з відзнакою закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У 2001 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за темою «Роль психологічної установки у вчиненні тяжких «безмотивних» насильницьких злочинів» за спеціальністю 19.00.06 – юридична психологія. У 2004 році присвоєне вчене звання «доцент» У 2014 році захистив дисертацію на тему «Психологія становлення особистості працівника органів внутрішніх справ» та здобув науковий ступень доктора психологічних наук за спеціальністю 19.00.01 – загальна психологія та історія психології.

  • - Теорія установки (у руслі школи Д.М.Узнадзе);
  • - Психологія становлення особистості;
  • - Психодіагностика;
  • - Психологія діяльності в особливих умовах;
  • - Юридична психологія.

Стаж науково-педагогічної діяльності розпочав з вересня 1995 року по у Національній академії внутрішніх справ. Обіймав посади викладача, старшого викладача, доцента. З січня 2003 року обіймав керівні посади начальника кафедри Прикладної психології, Практичної психології та Юридичної психології. З липня 2013 року, у зв’язку із об’єднанням кафедр психологічного спрямування, перейшов на посаду професора кафедри юридичної психології. У 2014 році на відмінно пройшов підвищення кваліфікації на базі Інституту післядипломної освіти. У листопаді 2015 року вийшов на пенсію за вислугою років з лав органів внутрішніх справ у званні «полковник». Має 10 нагород та відзнак у службі. З вересня 2016 року – доцент кафедри соціальної роботи Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

1. Юридична психологія: підручник / [кол.авт. Александров Д. О., Андросюк В. Г., Казміренко Л. І. та ін.]; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва.– К.:КНТ, 2007.-360с.

2. Ідейно-патріотичне виховання особового складу внутрішніх військ МВС України та забезпечення його морально-психологічної стійкості в умовах ускладнення оперативної обстановки і масових порушень громадського порядку: навч.-метод. посібник / за заг. ред. С.Т. Полторака. – Харків: ВІВВМВС України, 2005. – 218 с.

2. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Частина 1. Професійно-психологічна підготовка оперативних підрозділів: навч.-метод. посібник / [Д. О. Александров, В. Г. Андросюк та ін.]; за заг.ред. Я. Ю.Кондратьєва – К.:НАВСУ, 2003. — 123 с.

3. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Частина 3. Психологічне забезпечення переговорної діяльності: навч.-метод. посібник / Д. О. Александров, Я. Ю.Кондратьєв — К.:НАВСУ, 2003. – 124 с.

4. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Частина 4. Саморегуляція та тренінг психічних станів працівників органів внутрішніх справ: навч.-метод. посібник / В. Г.Андросюк, Д. О.Александров, О. М. Корнєв; за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. — К.: НАВСУ, 2005. – 84 с.

5. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Частина 5. Психологія управлінської діяльності органів внутрішніх справ: навч.-метод. посібник / Д. О. Александров, О. В. Давидова; за заг. ред. Я. Ю. Кондратьєва. — К.: НАВСУ, 2004. – 140 с.

6. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Частина 6. Психологічна підтримка оперативно-службової діяльності кримінальної міліції: навч.-метод. посібник / [Д. О. Александров, Л. І. Казміренко, Г. О. Юхновець, І. М. Охріменко, Ю. Б. Ірхін]; за заг. ред. Є. М. Моісеєва. — К.: КНУВС, 2007. – 192 с.

7. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Частина 7. Тренінгові технології формування професійно значущих якостей працівника ОВС. Навч.-метод. посібн./ Д.О.Александров, О.А.Левенець. - К.: НАВС, 2015. – 126 с.

8. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Частина 8. Діагностика особистості працівника ОВС в системі психологічного супроводження. Навч.-метод. посібн./ Д.О.Александров, О.В.Давидова та ін.. - К.: НАВС, 2015. – 130 с.

9. Психологічне забезпечення оперативно-службової діяльності працівників міліції. Частина 9. Психологічна допомога працівникам ОВС, які виконують службові обов’язки в екстремальних умовах діяльності. Навч.-метод. посібн. / Д.О.Александров, О.А.Левенець. - К.: НАВС, 2015. – 120 с.

10 Конфліктологія: навч.-метод. посібник / Д. О. Александров, В. Г. Андросюк та ін.; за заг.ред. Я. Ю.Кондратьєва – К.: НАВСУ, 2003. – 144 с.

11. Юридична психологія. Словник: навч. посібник / Александров Д. О., Андросюк В. Г., Казміренко Л. І. та ін.; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. – К.: КНТ, 2008. – 140 с.

12. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями: навч. посібник / Александров Д. О., Андросюк В. Г., Казміренко Л. І. та ін.; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. – К.: КНТ, 2008. – 152 с.

13. Юридична психологія. Альбом схем з коментарями: навч. посібник / Александров Д. О., Андросюк В. Г., Казміренко Л. І. та ін.; за заг. ред. Л. І. Казміренко, Є. М. Моісеєва. – К.: УАВС, 1996. – 48 с.

14. Психологія оперативно-розшукової діяльності: навч. Посібник / Д.О. Александров, Б.І. Бараненко та ін.; за ред. А.В. Іщенка, В.С. Медведєва. – Луганськ. РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2011. – 296 с.

15. Використання психологічних знань у оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України за сучасних умов: навчально-практичний посібник / Д.О. Александров, Б.І. Бараненко та ін., за ред. А.В. Іщенка, В.С. Медведєва; К.: ДНДІ МВС України, Х.: Мачулин, 2015.– 236 с.

1. Александров Д.О. Становлення особистості працівника органів внутрішніх справ: монографія / Д.О. Александров. –К.:ВАДЕКС, 2014.–307с.

2. Александров Д.О. Мистецтво керування людьми / Д.О. Александров. – К.: Фінпрес, 1999. – 138 с.

1. Основи соціально-психологічного тренінгу: науково-практичні рекомендації / Д.О.Александров, В.Г. Андросюк, та ін.; за заг. ред. Л.І. Казміренко. – Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2011. – 136 с.

2. Психологічні детермінанти вчинення вандалізму неповнолітніми: методичні рекомендації / Д.О. Александров, В.В. Юсупов. – К.: НАВС, 2012. – 56 с.

3. Формування психологічної готовності працівників органів внутрішніх справ до дій в екстремальних ситуаціях затримання озброєного злочинця: наук.-практ. посібник / Д.О. Александров та ін.; за заг. ред. В.В. Коваленка. – К.-Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 96 с.