×
×
Database

Люта Леся Петрівна

Люта
Леся
Петрівна
Люта Леся Петрівна
Lesya P. Lyuta
Завідувач кафедри соціальної роботи, доцент кафедри соціальної роботи
Head of the Department of Social Work, Associate Professor at the Department of Social Work
Кандидат соціологічних наук, доцент


+38 (044) 526-22-76
207, 2-й поверх
207, 2nd floor
...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, спеціальність "соціологія" (2000 р.)

Захист кандидатської дисертації: 2008 р. за спеціальністю: 22.00.03 – соціальні структури, соціальні відносини. 

 • «Курси підготовки викладачів ВНЗ до впровадження навчальних тренінгів». Спеціалізація: викладач  навчальних тренінгів – 240 учбових годин (м. Київ, 2007 р.)
 • Серія тренінгів «Гра в системі психологічних практик». Спеціалізація: спеціаліст із застосування ігрових технологій у психологічних практиках - 140 учбових годин (м. Київ, 2012 р.). 
 • Тренінг-семінар «Психологічна структура простору життя особистості» - 60 учбових годин  (м. Київ, 2016 р.) 
 • Стажування у Празькому інституті підвищення кваліфікації 20-26 листопада 2016 р. Модуль 1 (36 год.): Публікації в західних журналах: теорія та практика. Модуль 2 (36 год.): Управління проектами та грантовою діяльністю в освітніх організаціях. (Сертифікат №112016046).
 • Стажування в рамках міжнародного тижня «Навчання поза рамками часу та місця, можливості гнучкої освіти» в Університеті прикладних наук НОВІА, м. Турку, Фінляндія, 29 жовтня – 3 листопада 2017 року. Викладання в межах програми Еразмус Плюс Глобал.
 • Літня психологічна школа «Схеми та метафори у професійній діяльності та комунікації» -  60 год. м. Мукачеве  8-12 липня 2018 року (Мукачівський державний університет).
 • Курси підвищення кваліфікації за напрямом «Психосоматика: стани, переживання, управління»  - 28 год.  м. Київ 13-15 жовтня 2018 р. (ГО «Товариство незалежних експертів»).
 •  Тренінг-семінар «Психологічні техніки роботи з переживаннями» - 60 год. м. Чернігів 7-11 липня 2019 р. Сертифікат №1056 (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т.Г.Шевченка).
 • процеси інституціалізації суспільних  явищ;
 • розвиток системи корпоративної освіти в Україні;
 • психологія  та соціологія туризму;
 • соціальні мережі як ресурс інституціалізації

розробка та координація роботи програми дистанційного навчання для банківських працівників (2011 р.); розробка та впровадження програми мотиваційних заходів щодо підвищення ефективності праці в бізнес структурах (2012 р.)  проведення бізнес-тренінгів для працівників банківських структур (з 2010 р.); організація та проведення  організаційно-діяльнісної гри "Розробка концепції розвитку факультету психології" (2012 р.);  організація тренінгів, конференцій та виїзних семінарів (з 2005 р.).

координатор програм Громадської організації "Товариство незалежних експертів" (м. Київ); менеджер програми ПРООН в Україні «Поліпшення умов освітньої соціалізації студенток-матерів» (2011 р.)

 • Історія соціальної роботи
 • Маркетинг соціальних послуг
 • Методологія та методи дослідження у соціальній роботі
 • Інституціалізація соціальних організацій 
 • Мережева соціальна робота
 • Психологія  туризму
 • Соціологія туризму

гірські лижі,вітрильний спорт.

Психологія соціальної роботи: підручник/ за ред. Ю.М.Швалба. Розділ 2. Інституціалізація соціальних потреб. Київ: «Основа», 2014. С.36-72

 1. Інституціалізація волонтерського руху в мережевому суспільстві // Актуальні проблеми психології: Зб.наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2016. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 41. – С.220-228.
 2. Динаміка туристичних запитів у сучасному суспільстві// Актуальні проблеми психології: Зб.наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Житомир: “Вид-во ЖДУ ім. І. Франка”, 2017. – Том VІІ. Екологічна психологія. – Випуск 43. – С.95-102.
 3. Modern Principles of Social Phenomena Institutionalization// Science and education a new dimension. Pedagogy and psychology, V (55), Issue 127, 2017. Р. 66-69.
 4. Моделі визначення потреб у соціальних послугах в контексті соціокультурних змін// Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Психологія». Збірник наукових праць. Випуск 62. – Харків, 2017. – С.61-65.
 5. Психологія формування соціальної активності майбутніх соціальних працівників// Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського. Психологія.   Номер 5-6. – Одеса, 2018. - С.31-37.
 6. A study on psychological capital by a method of semantic differential// Humanities and Social Sciences Reviews.Vol.7 No.5 p.387-392.
 7. Formation of future policemen’ nervous and mental stability by means of special physical training // Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores. Año: VII, Número: Edición Especial, Artículo no.:78, Período: Noviembre, 2019.