×
×
Профіль

Кудріна Тетяна Семенівна

Кудріна
Тетяна
Семенівна
Кудріна Тетяна Семенівна
Tetyana S. Kudrina
Заступник завідувача кафедри психодіагностики та клінічної психології, Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Секретар Вченої ради факультету психології
Кандидат психологічних наук, доцент
+38 (044) 521-33-69
210, 2-й поверх
210, 2nd floor
...

1970 - 1975 р.р. - Ростовський н/Д  державний університет (Росія), філософський факультет, спеціальність "психологія";

1988 р . - захист кандидатської дисертації за спеціальністю 19.00.01 - загальна психологія, історія психології ( НДІ ЗПП АПН СРСР, м. Москва);

2000 р. - присвоєно звання доцента кафедри психодіагностики та медичної психології (КНУ імені Т.Г. Шевченка) 

  • мотиваційна сфера особистості
  • мотивація досягнення
  • проблеми діалогу
  • участь у освітніх, наукових проектах, тренінгових програмах
  • "Охорона психічного здоров’я в інформаційному суспільстві"
  • "Свідомість, самосвідомість, діяльність, пізнання, самопізнання"
  • "Психодіагностика"

 автомобіль, кімнатні рослини,подорожі

  1. "Психологія мотивації".Підручник.- К:ВПЦ Київський ун-т", 2008;
  2. Діалог як умова становлення та розвитку складних логічних операцій// Наукові студії із соціальної та політичної психології. - К.: Міленіум,2010.- Вип.24(27). - С.198 - 214. 
  3. Когнітивне спілкування як засіб забезпечення зворотного зв'язку в організації пізнавальної діяльності та розвитку творчого діалогу ( у співавторстві ) // Засади когнітивної психології спілкування (монографія)/ за ред. В.П. Казміренка. - Кіровоград : Імекс - ЛТД, 2013. - С. 141 - 168.

1. Методи дослідження мотивації : навчальний посібник. - К.: Геопринт, 2003

2. Психологія мотивації : теорія та експеримент. Навчальний посібник.  - К., 2006

3. Діалог у ході спільного розв'язання інтелектуальних задач - методика розвитку продуктивного мислення учнів : методичний посібник // Активізація когнітивних процесів у спілкуванні / за ред. В.П. Казмиренка. - К.: Міленіум, 2011. - С.31 - 59

1. Тривожно-депресивні прояви у дітей та підлітків з деструктивним перфекціонізмом ( у співавторстві) // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки. - Херсон, 2017. - №4, Т.1. - С.30 -35

2. Роль батьківського виховання у формуванні деструктивного перфекціонізму підлітків (у співавторстві) // Український психологічний журнал: збірник наукових праць / за ред. І.В.Данилюка. - К., 2018. - № 3 (9 ). - С. 96 - 107