×
×
Профіль

Дарвішов Наріман Рафік огли

Дарвішов
Наріман
Рафік огли
Дарвішов Наріман Рафік огли
Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Доктор філософії у галузі психології
210, 2-й поверх
...

Когнітивна психологія

Вивчення процесу прийняття рішень

Психометрика особистості

Гуманістична психологія

Психолог, консультант за напрямком центрованого на особистості підході К. Роджерса

з 2020р. член Української спілки психотерапевтів (УСП), секція центрованої на особисості терапії (ЦОТ)

ITCscholarship from international test commission (ITC 2018 ) 

Технології сучасної психотерапії

Базові‌ ‌навички‌ ‌консультування‌ ‌та‌ ‌психотерапії:‌ ‌практикум‌ ‌

Клінічна психофармакологія

Психогенетика

Публікації в іноземних наукових джерелах:

  1. Burlaka, V., Hong, J. S., Serdiuk, O., Krupelnytska, L., Paschenko, S., Darvishov, N., & Churakova, I. (2020). Suicidal Behaviors Among Ukrainian College Students: the Role of Substance Use, Religion, and Depression. International Journal of Mental Health and Addiction, 1–15. (Scopus)

Retrieved from https://doi.org/10.1007/s11469-020-00333-w

2. Darvishov, N. (2018). Psychological structure of decision making process of individuals with substance addiction. Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei), 119(9), 32-35. Retrieved May 30, 2020  from: http://ojs.studiamsu.eu/index.php/education/article/view/1166/1046

3. Дарвішов, Н. Р. (2020). Особистісні диспозиції у структурі прийняття рішення осіб, залежних від психоактивних речовин. International Journal of Innovative Technologies in Social Science, 24(3), 24-30. DOI: https://doi.org/10.31435/rsglobal_ijitss/31032020/7014

Публікації у вітчизняних фахових виданнях:

4. Дарвішов, Н. Р. (2019). Адаптація російськомовної версії опитувальника «шкала ризику розвитку залежності від психоактивних речовин». Психологія та соціальна робота, 50(2), 54-74. DOI: https://doi.org/10.18524/2707-0409.2019.2(50).185827

5. Дарвішов, Н.Р. (2019). Особистісні риси і прийняття рішень у залежних від психоактивних речовин осіб. Проблеми сучасної психології, 46, 88-113. DOI: https://doi.org/10.32626/2227-6246.2019-46.88-113

6. Дарвішов, Н.Р. (2019). Самооцінювання стратегій прийняття рішень у осіб залежних від психоактивних речовин. Технології розвитку інтелекту, 3(1), 22. DOI: https://doi.org/10.31108/3.2019.3.1.3

Тези виступів:

  1. Дарвішов Н. (2017). Особистісні та ситуаційні впливи у процесі прийняття рішення. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспектива дослідження, Київ, 21-22 квітня: Матеріали ХІХ Міжнародної конференції молодих науковців. Київ: Логос.
  2. Дарвішов Н. (2019). Аналіз тенденцій самооцінювання стратегій прийняття рішення у осіб, залежних від психоактивних речовин. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспектива дослідження, Київ, 19 квітня: Матеріали ХХІ Міжнародної конференції молодих науковців. Київ: Логос.
  3. Дарвішов Н. (2018). Виконавчі функції мозку у виборі стратегій прийняття рішення. Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспектива дослідження, Київ, 20 квітня 2018 р. : Матеріали ХХ Міжнародної конференції молодих науковців. Київ: Логос.
  4. Darvishov N. (2018). Decision making features of addicted Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства». Київ: Віваріо.
  5. Дарвішов Н. (2018). Прояв дезорганізації виконавчих функцій мозку у виборі стратегії прийняття рішення. Психологія очима молоді, Львів 3-4 травня: Матеріали II науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів: Український католицький університет.
  6. Дарвішов Н. (2019). Аналіз коефіцієнтів надійності російськомовної версії опитувальника SURPS. Психологія очима молоді, Львів 3-4 травня: Матеріали III науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. Львів: Український католицький університет.
  7. Дарвішов Н. Р. Особливості діагностики психотерапевтичного процесу у гуманістичній парадигмі / Наріман Рафік огли Дарвішов. // Психодіагностика в Україні: сучасність та майбутнє - матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (21-22 жовтня, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, м. Київ) - Дрогобич: видавництво «Коло» – 56 с. – 2021. – С. 20–21.

  8. Дарвішов Н.Р. Феноменологічна перспектива дослідження процесу прийняття рішення / Наріман Рафік огли Дарвішов. // Проблеми особистості в сучасній науці:результати та перспективи дослідження (ppmsrpr) - Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження, 22-23 квітня 2021 р. : Матеріали ХХІІІ Міжнародної конференції молодих науковців / За ред. І. В. Данилюка, С. Ю. Пащенко. – Київ : Видавництво Ліра-К – 318 с. – 2021. - С. 78–81.