×
×
Профіль

Вакуленко Юлія Віталіївна

Вакуленко
Юлія
Віталіївна
Вакуленко Юлія Віталіївна
Асистент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Доктор філософії у галузі психології
210, 2-й поверх
...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2016, спеціальність – «психологія», кваліфікація – магістр психології, психолог, викладач вищого навчального закладу, науковий співробітник (психологія), диплом  з відзнакою.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, 2020, спеціальність «корекційна освіта» (логопедія), логопед, вчитель початкових класів освітніх закладів для осіб із тяжкими порушеннями мовлення та закладів із інклюзивною формою навчання.

Доктор філософії, 2021, галузь знань 05 - соціальні та поведінкові науки, спеціальність 053 –психологія.

2022Конференція «VI Науково-практична школа з питань аутизму» (20 балів згідно з наказом МОЗ України).

2022 – Курс підвищення кваліфікації «Нейропсихологічний інструментарій в супроводі дітей з ООП» (40 год.)

2022 – Курс підвищення кваліфікації «Класична нейропсихологія. Нейропсихологічна діагностика. Методи нейропсихологічної корекції і реабілітації» (144 год.)

2022 – Курс підвищення кваліфікації «Нейропсихологічна діагностика і когнітивна корекція дітей і підлітків. Системний аналіз порушень вищих коркових функцій» (72 год.)

2022 – Курс підвищення кваліфікації  «Школа афазіолога» (30 год., 25 балів згідно з наказом МОЗ України).

2022 – Науково-практична конференція «Афазія: від діагностики до відновлення» (8 год.)

2021 – Лекційно-практичний курс «Психотерапія психотравми» - 36 год. (спільна програма Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова та Університету класичної та сучасної психології, психотерапії та коучингу).

2021 - Курс «Використання елементів сенсорної інтеграції у роботі з дітьми» (Instituto Europeo de Integración Sensorial & Forum Media Group, Польща, 75 год.)

2021 – Семінар «Запуск мовлення у немовленнєвих дітей методами АВА-терапії» (6 год.)

2021 – Курс підвищення кваліфікації «Аутизм. Актуальні питання діагностики та логокорекційної роботи» (72 год.)

2020 – Курс «Діагностика і логокорекційна робота при дисфагії у дітей та дорослих» (44 год.)

2019, 2020 – Конференція «Іноваційні технології запуску та розвитку мовлення у невербальних дітей»

2019 – Семінар «Ефективна робота у сенсорній кімнаті» (спікер І.Є. Богданова)

2019 – Семінар-практикум «Від звука до фрази» (тренер О. Дем’яненко)

2018 – Семінарсько-тренінгова програма «Майстер сенсо-моторної інтеграції» (тренер Т.В. Скрипник)

2018 – Семінар «Екзистенційний аналіз та логотерапія» (секція Екзистенційного аналізу Української спілки психотерапевтів, 8 подвійних сесій теорії під супервізією ЄАП).

2017 – Навчальний семінар «Основні засади допомоги дітям з розладами спектру аутизму: від належного розуміння та діагностики до терапії та соціальної інтеграції» (спікери – Robert Nickel, Alison Weiner, Linda Schmidt, США)

2015-2016 – Освітня програма «Теорія і практика арт-терапії у роботі із різними категоріями населення» - 144 год. (Східноукраїнська асоціація арт-терапії)

2016 – Навчальний семінар «Психологічна корекція постравматичного синдрому у дітей та дорослих» - 56 год. (Асоціація психології освіти і розвитку, центр сучасної психології «Міррада»).

Нейропсихологія, нейрореабілітація, афазіологія, розлади аутистичного спектра, гештальт терапія, арт-терапія.

Психолог-консультант у гештальт підході та арт-терапевтичному підході

2016 –2019 - волонтерська діяльність у таборі для дітей з порушеннями розвитку «Space camp» («Космотабір»), проект «Book project» для підлітків з порушеннями розвитку (Мистецький Арсенал);

2017 – куратор табору для дітей з порушеннями розвитку «Space camp»;

2014 – волонтерська діяльність з дітьми у Національному інституті раку (групові заняття – арт-терапія);

2012 - 2013 -  волонтерська діяльність у Центрі трудової реабілітації для осіб з інтелектуальною недостатністю м. Києва «Трамплін», «Джерела».

Клінічна нейропсихологія, патопсихологія, психодіагностика.

Навчання новому, музика, танці, поезія, читання, кулінарія.

 1. ВАКУЛЕНКО, Ю. (2021). РОЛЬ СЕНСОРНО-ІНТЕГРАТИВНОЇ ТЕРАПІЇ У РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ З РОЗЛАДАМИ АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Психологія, (3 (52), 36-43. https://doi.org/10.32689/maup.psych.2021.3.5

2. Вакуленко, Ю. В. (2020). Сенсомоторний батьківський опитувальник: адаптація на українській вибірці нормотипових дітей та дітей з розладами аутистичного спектра. Психологія : реальність і перспективи: зб. наук. праць Рівненського державного гуманітарного університету, 14. 42–52. https://doi.org/10.35619/prap_rv.vi14.149

3. Вакуленко, Ю. В. (2020). Children's Sleep Habits Questionnaire (CSHQ): Адаптація на українській вибірці. Проблеми сучасної психології: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 11 Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 48. 35–58. https://doi.org/10.32626/2227-6246.2020-48.35-58

4. Вакуленко, Ю. В. (2020). Шкала порушень сну у дітей (The Sleep Disturbance Scale for Children (SDSC)): Адаптація на українській вибірці нормотипових дітей та дітей з розладами аутистистичного спектра. Теорія і практика сучасної психології, 1. Т.1. 101–106. https://doi.org/10.32840/2663-6026.2020.1-1.19

5. Вакуленко, Ю. В. (2020). Сенсорний профіль (коротка версія): адаптація на українській вибірці нормотипових дітей та дітей з розладами аутистичного спектра. Український психологічний журнал: зб. наук. праць, 1 (13). 44–57. https: // doi. org / 10.17721 / upj.2020.1 (13) .3

6. Вакуленко, Ю. В. (2020). Емпіричне дослідження дисфункції сенсорної інтеграції у дітей з розладами аутистичного спектра. Теоретичні і прикладні проблеми психології. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, 1 (51). 46–61. https://doi.org/10.33216/2219-2654-2020-51-1-46-61

7. Вакуленко, Ю. В. (2020). Емпіричне дослідження порушень сну у дітей з розладами аутистичного спектра. Теорія і практика сучасної психології, 2. 72–78. https://doi.org/10.32840/2663-6026.2020.2.12

8. Vakulenko, Yu. (2020). Sensory integration therapy possibilities and limitations for children with autism spectrum disorder. The European Journal of Education and Applied Psychology, 1. 17–21. https://doi.org/10.29013/EJEAP-20-1-17-21 12

9. Vakulenko, Yu. (2020). Sense and self-regulation checklist: adaptation on Ukrainian sample of typical children and children with autism spectrum disorder. Austrian Journal of Humanities and Social Sciences, 5–6. 11–18. https://doi.org/10.29013/AJH-20-5.6-11-18

10. Вакуленко, Ю. В. (2019). Порушення сну у дітей з розладами аутистичного спектра. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія, 38.170–175. https://doi.org/10.31392/NPUnc.series19.2019.38.25

11. Вакуленко, Ю. В. (2019). Сенсорна дисфункція як чинник порушення сну у дітей з розладами аутистичного спектра. Теорія і практика сучасної психології, 6. Т.1. 101–105. https://doi.org/10.32840/2663-6026.2019.6-1.21

12. Вакуленко, Ю. В. (2018). Сенсорна дисфункція та її корекція у дітей з розладами аутичного спектру. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки, 4. 277–281. 2.