×
×
Database

Найдьонова Ганна Олександрівна

Найдьонова
Ганна
Олександрівна
Найдьонова Ганна Олександрівна
Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Кандидат психологічних наук, доцент
210, 2-й поверх
...

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1999-2003) - бакалавр психології;  (2003-2004) - магістр психології; (2004-2007) - аспірантура, кафедра загальної психології; тема дисертаційного дослідження "Суб'єктивні чинники тілесного розвитку осіб із різним соціальним статусом" (19.00.01 - загальна психологія, історія психології).

1999- 2004 Taras Shevchenko National University of Kyiv (Bachelor and Master’s Diploma)

2004-2007 Taras Shevchenko National University of Kyiv (Postgraduate studies)

The thesis on the topic "Subjective Factors of Bodily Development of Persons with Different Social Status" on the specialty "General Psychology, History of Psychology”

клінічна психологія, психологія тілесності, психологія здоров’я, психологія сексуальності та гендерної різноманітності

участь у освітніх, наукових проектах, тренінгових програмах

Членство в ГО:

«Національна психологічна асоціація України» (НПА) (модераторка дивізіону «Психічне здоров’я»),

«Українська асоціація дослідників освіти» (УАДО)

«International Positive Psychology Association» (IPPA)

«American Psychological Association» (АРА)

Подяка за досягнення вагомих успіхів у науково-дослідницькій роботі зі студентською молоддю (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгомановая, 2019, В. Андрущенко, М. Шеремет)

Подяка за плідну працю у підготовці майбутніх фахівців напрямку "Спеціальна освіта" та сприяння розвитку наукової творчості у студентської молоді (Кам'нець-Подільський національний університет ім. Івана Огієнка, 2029, І. Конет)

"Клінічна психологія", "Основи психоаналізу", "Загальна психологія", "Психодіагностика", "Основи психогенетики"

Читання, орхідеї та інші рослини, подорожі

Авторка понад 70 наукових та науково-методичних праць

 • Найдьонова Г.О., Погорільська Н.І. Експериментальна психологія: навч. посіб. [для студ. спеціальності „Психологія”]. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2013. 118 с.
 • Найдьонова Г.О., Руденко Л.М., Ліссова З.І. Психологія здоров’я: навч.-методичний посіб.. Київ: НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2017. 67 с.

Тілесний розвиток людини зрілого віку: суб'єктивні чинники: Монографія. Київ: «Український міжнародний культурний центр», 2009. 179 с.

 • Афузова Г. В., Найдьонова Г. О., Кротенко В. І. (2023). Резильєнтність як чинник збереження психічного здоров’я в умовах воєнного стану. Габітус. Вип. 53.  С. 100-104. DOI https://doi.org/10.32782/2663-5208.2023.53.16
 • Naydonova G., Uninets I. (2023). Parables as a tool for a psychologist's work with the requests of parents of children with abnormal development in a transcultural approach. The Global Psychotherapist. Vol. 3 (1). P. 93-97. DOI https://doi.org/10.52982/lkj186
 • Grygorenko Z., Naydonova G. (2023). The Concept of “Resilience”: History of Formation and Approaches to Definition. Public Administration and Law Review. Issue 2 (14).  P. 76-88. DOI https://doi.org/10.36690/2674-5216-2023-2-76-88
 • Krotenko V., Naydonova G. (2022). Metaphor in psychological counselling for Ukrainians with children with abnormal development who fled from war. Public Administration and Law Review. Issue 3 (11).  P. 106-115. https://doi.org/10.36690/2674-5216-2022-3-106
 • Афузова Г.В., Найдьонова Г.О., Кротенко В.І. (2022). Особливості психічного здоров’я першокурсників на етапі адаптації до професійного навчання в умовах воєнного стану. Габітус. Вип. 41. С. 278-283. https://doi.org/10.32782/2663-5208.2022.41.49
 • Найдьонова Г.О., Зацепіна Т.В. (2022). Вплив особистісної ідентичності підлітків із порушеннями функцій опорно-рухового апарату на їхню комплексну інтеграцію у суспільство . Науковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. Вип. 2 (7). C.147-158. https://doi.org/10.51706/2707-3076-2022-7-14
 • Афузова Г. В., Кротенко В. І., Найдьонова Г. О. (2022). Технологія проведення психодіагностичного обстеження в практиці діагностико-аналітичної діяльності спеціального (клінічного) психолога в сфері освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. 2022. Вип. 42. С. 91-103. DOI:https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series19.2022.42.08
 • Найдьонова Г.О., Зацепіна Т.В. (2021). Особливості особистісної ідентичності підлітків із дитячим церебральним паралічем. Psychology Travelogs. № 2. С. 117-136. https://doi.org/10.31891/PT-2021-2-11
 • Найдьонова Г.О., Нечипоренко Г.С. (2020). Особливості дисгармонійного розвитку в юнацькому віці. Теорія і практика сучасної психології. №1, Т. 1. С. 62 – 69. DOI https://doi.org/10.32840/2663-6026.2020.1-1.12
 • Найдьонова Г.О., Зацепіна Т. В. (2020). Особливості гендерної ідентичності у підлітків із розладами аутистичного спектра. Науковий журнал Хортицької національної академії. Scientific Journal of Khortytsia National Academy. Серія: Педагогіка. Соціальна робота. №1(2). С. 163-171. DOI https://doi.org/10.51706/2707-3076-2020-2-17
 • Найдьонова Г. О., Нагірняк А.О. (2019). Психологічна корекція сприймання дітей із розладами аутистичного спектра як умова формування соціально прийнятної поведінки. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 13 / за ред. О. Гаврилова, В. Синьова. - Кам'янець-Подільський: ПП «Медобори-2006».  С. 187-201. DOI 10.32626/2413-2578.2019-13.187-201
 • Найдьонова Г., Зацепіна Т. (2018). Особливості психосексуального розвитку дітей шкільного віку з розумовою відсталістю. Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: зб. наук. праць / за ред. І. Савенкової. № 2 (20), 2018. Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського. С.54-59. http://mdu.edu.ua/wp-content/uploads/psihol-visnik-2018-2-12.pdf
 • Найдьонова Г.О.  (2017). Проблема психосексуального розвитку дітей із інтелектуальною недостатністю. Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлинського. Психологічні науки: зб. наук. праць / за ред. І. Савенкової.  № 1 (17),  2017.  Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського.  С.122-126.
 • Найдьонова Г.О., Гроза Т.В.  (2016). Нейропсихологічний підхід у роботі з дітьми із синдромом Дауна. Науково-методичний журнал «Логопедія».  №8.  С. 59-64.
 • Найдьонова Г. О. (2006). Проблема тілесності у психології: теоретичні підходи й напрями дослідження. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія „Соціологія. Психологія. Педагогіка”. Вип. 24-25. С. 32-36.
 • Найдьонова Г. О. (2006). Особливості „Я-концепції” ампутантів. Соціальна психологія.   № 4 (18).  С. 67-76.