×
×
Профіль

Завязкіна Наталія Володимирівна

Завязкіна
Наталія
Володимирівна
Завязкіна Наталія Володимирівна
Nataliya V. Zavyazkina
Доцент кафедри психодіагностики та клінічної психології
Доктор психологічних наук

+38 (044) 521-33-69
210, 2-й поверх
210, 2nd floor
...

Київський національний Університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології (кваліфікація психолог, викладач)

 • «Клінічна психодіагностика» (для магістрів за освітньо-науковою програмою «Психологія»)
 • «Основи клінічної психодіагностики» (для магістрів за освітньо-науковою програмою «Клінічна психологія з основами психотерапії»)
 • «Патопсихологія» (для студентів спеціальності «Психологія» та «Соціальна робота»)
 • «Судово-психологічна експертиза» (для студентів спеціальності «Психологія»)

Проведення психодіагностичних досліждень при розладах психічної діяльності

Організація психолоігчної допомоги психічно хворим

Проведення досліджень щодо участі психолога при проведенні судово-психологічних експертиз

Практикуючий психолог;

Клінічний психолог вищої категорії, стаж роботи понад 25 років; 

Атестований судовий експерт-психолог;

Викладач клінічно орінтованих практичних дисциплін

Член Української протиепілептичної Ліги (до 2010р. Генеральний секретар)

член Украинської противоепилептичної Ліги (з 2000 по 2010 роки - генеральний секретар Українскої противоепилептичноої Ліги), член редколегії журналу "Вісник епілептології".

Подяка міського Голови (2006);

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України за вагомі досягнення у науковій і науково-методичній роботі та з нагоди 50-річчя від початку фахової підготовки психологів в Університеті (2017)

Нагрудний знак Національної академії педагогічних наук України "Ушинський К.Д," (2020)

 • "Клінічна психодіагностика"
 • "Патопсихологія"
 • "Психодіагностика" 
 • "Судово-психологічна експертиза"
 • "Клінічна соціальна робота"

Театр, художній дизайн

 1. Завязкина Н.В. Речь как одна из составляющих экспертно-психологической личности // Судова експертиза. Сучасний стан та перспективи розвитку: тези доповідей. – К.: Міністерство юстиції України, 2010.- С. 389.
 2. Завязкіна Н. В. Агресивна поведінка як один із критеріїв обмеженої осудності хворих на епілепсію  Н. В. Завязкіна // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2015. – Вип. 29. – С. 240–250.

 3. Завязкіна Н. В. Щодо психологічної аргументації правових норм у цивільному процесі / Н. В. Завязкіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Психол. науки. – 2015. – Вип. 5. – С. 170–174.

 4. Завязкина Н. В. Роль психологической диагностики в принятии экспертных решений / Н. В. Завязкина // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2015. – № 2. – С. 142–148.

 5. Завязкіна Н. В. Вивчення злочинної поведінки осіб з психічними розладами в судовій психології / Н. В. Завязкіна // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Психол. науки. – 2016. – Вип. 5, т. 2. – С. 170–174.

 6. Завязкіна Н. В. Сучасні міждисциплінарні підходи до діагностики психічних розладів у кримінальному та цивільному процесах / Н. В. Завязкіна // Проблеми сучасної психології : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. – Вип. 33. – С. 185–193.

 7. Завязкіна Н. В. Клініко-психологічна оцінка обмеженої здатності «розуміти, оцінювати та приймати рішення» в цивільному процесі / Н. В. Завязкіна // Психологічний часопис. – 2018. – № 5. – С. 283–296.

«Обмежена осудність та обмежена дієздатність: засади клініко-психологічної діагностики в судовій експертології».

Методичні рекомендації з організації та проведення навчально-виробничої практики для студентів освітнього рінв «Бакалавр» галузі знань 0301 «Соціально-політичні науки» напрямку підготовки 6.03010201 «Психологія» спеціальності «Психологія» (2017)

Більше 80 публікацій науково-практичного спрямування. В тому числі у фахових виданнях, з цитуванням в науково-метричних базах.