×
×
Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки


Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: srsp.psy@knu.ua

Завідувачка кафедри: Чернуха Надія Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор. Фахівець у галузі соціальної педагогіки, інклюзивної освіти, організації соціалізуючого освітнього середовища у закладах вищої освіти. 

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки створена у 2016 році з ініціативи декана факультету психології, доктора психологічних наук, професора Данилюка Івана Васильовича та доктора психологічних наук, професора, Чуйко Олени Василівни. Її відкриття пов’язано із новим етапом становлення соціальної роботи в Україні, який знаменує розвиток соціальної роботи як галузі наукового знання, розгалуженої практики, професійної підготовки і складової частини соціального сервісу.

Кафедра є членом Асоціації Європейських Шкіл соціальної роботи (EASSW).

Основні завдання кафедри:

  • • упровадження компетентнісної моделі підготовки фахівців у галузі психічного здоров’я населення;
  • • участь кафедри в розробці освітніх та професійних стандартів соціальної роботи;
  • • участь у міжнародних та українських дослідницьких проектах, спрямованих на розробку та освоєння відновлювальних практик у галузі соціальної роботи;
  • • кадрове забезпечення спеціалізованих державних і недержавних установ, закладів соціальної та соціально-педагогічної реабілітації;
  • • надання експертно-консультаційних послуг з питань відновлювальних практик у соціальній роботі.

Основні напрями освітньої діяльності кафедри: Кафедра  соціальної реабілітації та соціальної педагогіки здійснює професійну підготовку за спеціальністю 231 Соціальна робота за трьома освітніми рівнями вищої освіти:

Бакалавр – освітньо-професійна програма «Соціальна педагогіка» (Гарант ОП: доц. Токарук Людмила Степанівна).

Магістр – освітньо-наукові програми: «Соціальна педагогіка» (Гарант ОП: проф. Чернуха Надія Миколаївна), «Соціальна реабілітація» (Гарант ОП: доц. Байдарова Ольга Олегівна). 

Доктор філософії PhD – освітньо-наукова програма «Соціальна робота» (Гарант ОП: проф. Чуйко Ольна Василівна).

Освітній процес ґрунтується на ідеї розвитку суб’єктності студента за рахунок обов’язкового включення у професійно-орієнтовані практики впродовж навчання в університеті (волонтерські, дослідницькі, проектні, клінічні практики), широкого використання інтерактивних методів навчання (дискусії, тренінги, ОДІформи, симуляційні ігри, проектні форми навчання тощо), поглибленого вивчення англійської мови. Кафедра надає підтримку участі студентів у програмах академічної мобільності (Фінляндія, Німеччина, Угорщина), навчанню студентів за програмою подвійного диплому (Польща). 

При кафедрі відкрита Школа соціального лідерства, як освітня платформа розвитку лідерських ініціатив і соціальної активності молоді.

На кафедрі соціальної реабілітації та соціальної педагогіки працює 3 доктори наук, 8 кандидатів наук, 3 професори, 5 доцентів.

Кафедра здійснює випуск і редагування науково-періодичного видання Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота (Категорія Б).

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки співпрацює з міжнародними недержавними організаціями і програмами (UNDP, UNICEF, Глобальний екологічний фонд), провідними державними науковими установами України (Інститут психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України), провідними факультетами й кафедрами закладів вищої освіти України, на яких здійснюється підготовка соціальних працівників та соціальних педагогів.

Після закінчення навчання на освітніх програмах кафедри випускники матимуть можливість працювати:

  • • у соціально-орієнтованих установах, підприємствах, організаціях, закладах державної та недержавної форм власності;
  • • в освітніх і соціально-психологічних установах, підпорядкованих Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я;
  • • у міжнародних організаціях, фондах, представництвах, проектах соціально орієнтованого спрямування. 

На посадах: 

соціальний працівник, педагог соціальний, фахівець із соціальної роботи,  асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю, асистент вчителя-реабілітолога, фахівець із організації дозвілля, організатор з культурно-дозвіллєвої діяльності, консультант з питань здорового способу життя, соціальний патолог; інші фахівці, професіонали та керівники установ (центрів) реабілітації осіб з інвалідністю, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів (закладів) соціального обслуговування тощо).

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 13 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Чернуха Надія Миколаївна
Повне ім'я Чернуха Надія Миколаївна
Посада Завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки,професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор педагогічних наук, професор
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Чуйко Олена Василівна
Повне ім'я Чуйко Олена Василівна
Посада Професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Байдарова Ольга Олегівна
Повне ім'я Байдарова Ольга Олегівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Повне ім'я Тимчук Лариса Іванівна
Посада Професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
-


Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Повне ім'я Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Токарук Людмила Степанівна
Повне ім'я Токарук Людмила Степанівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Гук Ольга Федорівна
Повне ім'я Гук Ольга Федорівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Удовенко Юлія Миколаївна
Повне ім'я Удовенко Юлія Миколаївна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Ястребов Микола Миколайович
Повне ім'я Ястребов Микола Миколайович
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-


Телефон +38 (044) 521-32-64
E-mail ...
Красілова Юлія Михайлівна
Повне ім'я Красілова Юлія Михайлівна
Посада Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Шкуро Валентина Петрівна
Повне ім'я Шкуро Валентина Петрівна
Посада Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Голотенко Анастасія Андріївна
Повне ім'я Голотенко Анастасія Андріївна
Науковий ступінь та вчене звання Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
-
Телефон +38 (044) 521-32-64
E-mail ...
Вересюк Ніна Миронівна
Повне ім'я Вересюк Ніна Миронівна
Посада Фахівець 1 категорії
-Телефон 044 521 32 64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 13 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Чернуха Надія Миколаївна
Повне ім'я Чернуха Надія Миколаївна
Посада Завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки,професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор педагогічних наук, професор
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Чуйко Олена Василівна
Повне ім'я Чуйко Олена Василівна
Посада Професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Байдарова Ольга Олегівна
Повне ім'я Байдарова Ольга Олегівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Повне ім'я Тимчук Лариса Іванівна
Посада Професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник
-


Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Повне ім'я Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Токарук Людмила Степанівна
Повне ім'я Токарук Людмила Степанівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Гук Ольга Федорівна
Повне ім'я Гук Ольга Федорівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Удовенко Юлія Миколаївна
Повне ім'я Удовенко Юлія Миколаївна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Ястребов Микола Миколайович
Повне ім'я Ястребов Микола Миколайович
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-


Телефон +38 (044) 521-32-64
E-mail ...
Красілова Юлія Михайлівна
Повне ім'я Красілова Юлія Михайлівна
Посада Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Шкуро Валентина Петрівна
Повне ім'я Шкуро Валентина Петрівна
Посада Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Голотенко Анастасія Андріївна
Повне ім'я Голотенко Анастасія Андріївна
Науковий ступінь та вчене звання Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
-
Телефон +38 (044) 521-32-64
E-mail ...
Вересюк Ніна Миронівна
Повне ім'я Вересюк Ніна Миронівна
Посада Фахівець 1 категорії
-Телефон 044 521 32 64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...