×
×
Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки


Телефон: +38 (044) 521-32-64
Кімната: 412, 4-й поверх
E-mail: srsp.psy@knu.ua

Завідувач кафедри: Чуйко Олена Василівна, доктор психологічних наук, професор. Фахівець у галузі психології соціальної роботи, педагогічної та вікової психології, організації інклюзивного освітнього середовища університету.

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки створена у 2016 році. Її відкриття пов’язано із новим етапом становлення  соціальної роботи в Україні, який знаменує розвиток соціальної роботи як галузі наукового знання, розгалуженої практики, професійної підготовки і складової частини соціального сервісу.

Кафедра є членом Асоціації Європейських Шкіл соціальної роботи (EASSW). 

Основні завдання кафедри:

  • упровадження компетентнісної моделі підготовки фахівців в галузі психічного здоров’я населення;
  • участь кафедри в розробці освітніх та професійних стандартів соціальної роботи;
  • участь у міжнародних та українських дослідницьких проектах, спрямованих на розробку та освоєння відновлювальних практик в галузі соціальної роботи;
  • кадрове забезпечення спеціалізованих державних і недержавних установ та закладів соціальної та соціально-педагогічної реабілітації;
  • надання експертно-консультаційних послуг з питань відновлювальних практик в соціальній роботі.

Основні напрями освітньої  діяльності кафедри: Кафедра  соціальної реабілітації та соціальної педагогіки здійснює професійну підготовку  за спеціальністю 231 Соціальна робота за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями вищої освіти:

Бакалавр – освітньо-професійна програма «Соціальна педагогіка» (очна)

Магістр – освітньо-професійні програми «Соціальна реабілітація» (очна), «Соціальна педагогіка» (очна); «Соціальна інклюзія» (заочна)

Доктор філософії PhD– освітньо-наукова програма «Соціальна робота» (очна/заочна).

Процес навчання ґрунтується  на ідеї розвитку суб’єктності студента за рахунок обов’язкового включення їх у професійно-орієнтовані практики впродовж навчання в університеті (волонтерські, дослідницькі, проектні, клінічні практики), широкого використання інтерактивних методів навчання (дискусії, тренінги, ОДІформи, симуляційні ігри, проектні форми навчання тощо),  поглибленого вивчення англійської мови. Кафедра надає всіляку підтримку програмам академічної мобільності студентів (Фінляндія, Німеччина,  Угорщина),  навчанню студентів за програмою подвійного диплому (Польща). При кафедрі відкрита Школа соціального лідерства,  як платформа розвитку лідерських ініціатив і соціальної активності студентства.

На кафедрі соціальної реабілітації та соціальної педагогіки працює 4 доктори наук, 8 кандидатів наук, 3 професори, 5 доцентів.

Кафедра здійснює випуск і редагування науково-періодичного видання Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота. 

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки співпрацює із міжнародними недержавними організаціями і програмами (UNDP, UNICEF, Глобальний екологічний фонд), провідними державними науковими установами України (Інститут психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України), провідними факультетами й кафедрами вищих навчальних закладів України, на яких здійснюється підготовка соціальних працівників та соціальних педагогів.

Після закінчення університету випускники матимуть можливість працювати:

  • У соціально-орієнтованих установах, підприємствах, організаціях, закладах державної та недержавної   форм власності.
  • В освітніх та соціально-психологічних установах, підпорядкованих Міністерству соціальної політики, Міністерству освіти і науки, Міністерству охорони здоров’я (на посадах: асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю, асистент вчителя-реабілітолога, фахівець із організації дозвілля, організатор з культурно-дозвіллєвої діяльності, педагог соціальний,  консультант з питань здорового способу життя, соціальний працівник, соціальний патолог, фахівець із соціальної роботи; інші фахівці, професіонали та керівники установ (центрів) реабілітації осіб з інвалідністю, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, центрів (закладів) соціального обслуговування тощо).
  • У міжнародних організаціях, фондах, представництвах, проектах соціально орієнтованого спрямування.

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 13 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Чернуха Надія Миколаївна
Повне ім'я Чернуха Надія Миколаївна
Посада Завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки,професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор педагогічних наук, професор
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Повне ім'я Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Чуйко Олена Василівна
Повне ім'я Чуйко Олена Василівна
Посада Професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Максимова Наталія Юріївна
Повне ім'я Максимова Наталія Юріївна
Посада Професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Байдарова Ольга Олегівна
Повне ім'я Байдарова Ольга Олегівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Токарук Людмила Степанівна
Повне ім'я Токарук Людмила Степанівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Тохтамиш Олександр Михайлович
Повне ім'я Тохтамиш Олександр Михайлович
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Гук Ольга Федорівна
Повне ім'я Гук Ольга Федорівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Удовенко Юлія Миколаївна
Повне ім'я Удовенко Юлія Миколаївна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Красілова Юлія Михайлівна
Повне ім'я Красілова Юлія Михайлівна
Посада Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Шкуро Валентина Петрівна
Повне ім'я Шкуро Валентина Петрівна
Посада Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Голотенко Анастасія Андріївна
Повне ім'я Голотенко Анастасія Андріївна
Науковий ступінь та вчене звання Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Телефон +38 (044) 521-32-64
E-mail ...
Заїка Олександра Олександрівна
Повне ім'я Заїка Олександра Олександрівна
Посада Старший лаборант
-
Телефон +38 (044 ) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...

Кафедра соціальної реабілітації та соціальної педагогіки

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 13 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Чернуха Надія Миколаївна
Повне ім'я Чернуха Надія Миколаївна
Посада Завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки,професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор педагогічних наук, професор
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Повне ім'я Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Чуйко Олена Василівна
Повне ім'я Чуйко Олена Василівна
Посада Професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Максимова Наталія Юріївна
Повне ім'я Максимова Наталія Юріївна
Посада Професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Байдарова Ольга Олегівна
Повне ім'я Байдарова Ольга Олегівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Токарук Людмила Степанівна
Повне ім'я Токарук Людмила Степанівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Тохтамиш Олександр Михайлович
Повне ім'я Тохтамиш Олександр Михайлович
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Гук Ольга Федорівна
Повне ім'я Гук Ольга Федорівна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Удовенко Юлія Миколаївна
Повне ім'я Удовенко Юлія Миколаївна
Посада Доцент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-

Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Красілова Юлія Михайлівна
Повне ім'я Красілова Юлія Михайлівна
Посада Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Шкуро Валентина Петрівна
Повне ім'я Шкуро Валентина Петрівна
Посада Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (044) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...
Голотенко Анастасія Андріївна
Повне ім'я Голотенко Анастасія Андріївна
Науковий ступінь та вчене звання Асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Телефон +38 (044) 521-32-64
E-mail ...
Заїка Олександра Олександрівна
Повне ім'я Заїка Олександра Олександрівна
Посада Старший лаборант
-
Телефон +38 (044 ) 521-32-64
Кімната 412, 4-й поверх
E-mail ...