×
×
Профіль

Власова Олена Іванівна

Власова
Олена
Іванівна
Власова Олена Іванівна
Olena I. Vlasova
Завідувач кафедри психології розвитку, професор кафедри психології розвитку
Доктор психологічних наук, професор

+38 (044) 522-17-93
205, 2-й поверх
205, 2nd floor
...

Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка, філософський факультет, спеціальність "психологія", 1985р.

Захист какдидатської дисертації: 1989 р. за спеціальністю: 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія; присвоєно вчене звання доцента:  2010 р.; захист докторської дисертації: 2006 р. за спеціальністю: 19.00.07; присвоєно вчене звання професора:, 2010 р.

Програма ЄС та ПРООН рівних можливостей та прав жінок в Україні.

 • проблеми психології соціалізації і розвитку особистості, cтановлення соціальних здібностей в онтогенезі, методології та історії вітчизняної психології, розвитку наукових шкіл, акмеології та інноваційних методів викладання у вищій школі.
 • фахівець в галузі психології розвитку, методології та історії вітчизняної психології, психології особистості та соціальної психології, педагогічної та практичної психології.

Завідувач кафедри психології розвитку, доктор психологічних наук, професор;

Гарант освітньо-професійної магістерської програми "Психологія дитинства і сім'ї з основами психотерапії" 

Голова Української асоціації психології освіти і розвитку (з 2015р.);

Дійсний член Української Академії Акмеології (з 2016 р.);

Головний редактор  наукової серії видань Науково-психологічний спадок класичних університетів (з 2018р.);

Головний редактор періодичного видання Socialization and Human Development:  International Scientific Journal (з 2019р.),

Член спеціалізованої вченої ради  Д 2600126 Київського національного університету імені Тараса Шевченка та спеціалізованої вченої ради К 26 45102 Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України;

сертифікований тренер Програми розвитку ООН (ПРООН)

Почесна відзнака Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2019);

Премія імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2016);

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України «За високі досягнення в організації навчально-виховного процесу, вагомий внесок у розвиток науки й освіти» (2012);

Почесний диплом міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади» «За активну науково-методичну діяльність по удосконаленню процесу навчання і виховання» Міністерства освіти та науки та Національної академії педагогічних наук України (2010);

Почесна грамота Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2008);

 • Психологія розвитку
 • Методологія дисертаційного дослідження з психології
 • Позитивна психологія
 • Постнекласична парадигма дисертаційних досліджень
 • Педагогічна психологія
 • Психологія соціальних здібностей: теорія і практика розвитку
 • Психологія вищої школи
 • Методика викладання психології

автомобільакадемічний туризм.

Підручники із гриформ МОН:

 • Психологія вищої школи, К., 2015 р.
 • Педагогічна психологія, К., 2005, 2010 рр.
 • Соціальна психологія організацій і управління, К., 2010, 2012 рр.
 • Методика викладання психології, К., 2011 р.
 • Основи психології і педагогіки, К., 2009, 2011р.

Вікові особливості інформальної соціалізації особистості. Моногра фія — Дніпро: Середняк Т. К.,2019, —  412 с.

ISBN 978-617-7822-14-0

Філософська психологія Георгія Челпанова (до 155-річчя з дня народження та 120-річчя відкриття Психологічної семіна- рії при Імператорсь кому університеті св. Володимира) Наукова монографія.  Серія: Науково-психологічний спадок класичних університетів – /за заг. ред. Власової О.І., Луньова В.Є. – Hamilton, ON АGC & Publishing  2018 -  Т-1. - 210 с.

The pets in the human life Scientific monograph - Hamilton: Accent Graphics Communications & Publishing, (2018).-182p

Психологія розвитку соціальний здібностей особистості в онтогенезі (повний онтогенез)  Наукова монографія. – Ottava: AGC (Accent Graphics Communications).   – 2016., 2019. 377с.

Психологія соціальних здібностей: структура, динаміка, чинники розвитку, К., 2005 р.