×
×
Анонси
Шановні колеги! 
Інтенсивний розвиток психологічної науки в Україні триває протягом останнього століття: на сьогоднішній день вже розроблено багато підходів до трактування і розуміння виявів людської психіки, серед яких важливе місце займає вчинковий підхід та культурно-історична психологія В. А. Роменця. Значний доробок вітчизняних психологів, здійснений в межах вчинкового підходу, представлено у численних наукових публікаціях з загальної психології, психології особистості, психології виховання та розвитку тощо, результати яких відкривають простір для подальших досліджень. Цей круглий стіл дасть змогу представити новітні підходи сучасної вітчизняної психології, зокрема, й новітні розробки у межах теорії вчинку та сучасні прикладні дослідження, які базуються на використанні вчинкового підходу

Запрошуємо до участі в роботі круглого столу науковців, викладачів, аспірантів, магістрів, бакалаврів старших курсів та усіх зацікавлених осіб

Перейти на сторінку події