×
×

Міждисциплінарний круглий стіл присвячений 95-річчю від дня народження видатного українського психолога, фундатора вітчизняної історико-психологічної науки Володимира Роменця «Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність» (TDPUHM)

Дата проведення: 20 травня 2021 року

Ініціатором круглого столу є кафедра загальної психології, факультету психології, Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Круглий стіл організовано з нагоди святкування 95-річчя від дня народження видатного українського психолога, фундатора вітчизняної історико-психологічної науки Володимира Роменця. Інтенсивний розвиток психологічної науки в Україні триває протягом останнього століття: на сьогоднішній день вже розроблено багато підходів до трактування і розуміння виявів людської психіки, серед яких важливе місце займає вчинковий підхід та культурно-історична психологія В. А. Роменцем. Значний доробок вітчизняних психологів, здійснений в межах вчинкового підходу, представлено у численних наукових публікаціях з загальної психології, психології особистості, психології виховання та розвитку тощо, результати яких відкривають простір для подальших досліджень. Цей круглий стіл дасть змогу представити новітні підходи сучасної вітчизняної психології, зокрема, й новітні розробки у межах теорії вчинку та сучасні прикладні дослідження, які базуються на використанні вчинкового підходу. У круглому столі братимуть участь студенти, аспіранти та викладачі всіх випускових кафедр факультету, які готують психологів: кафедри загальної психології, кафедри соціальної психології, кафедри психодіагностики та клінічної психології, кафедри психології розвитку та кафедри експериментальної психології. До них приєднаються кафедри соціальної роботи та соціальної реабілітації, що дасть змогу суттєво розширити коло вітчизняних науково-психологічних досліджень. Участь представників різних наукових інституцій України дозволить представити широкий спектр підходів у вітчизняній психологічній науці, дозволить поділитися досвідом у напрямках та способах дослідження психічних явищ.

Завантажити інформаційний лист