×
×
Міжнародні зв'язки

Кожний психолог або психотерапевт сьогодні так чи інакше стикається у своїй практиці з проблемами узалежнення/співузалежнення. Це і батьки, стурбовані надмірним захопленням підлітка Інтернетом, і самі підлітки та молодь, які «підсіли» на соціальні мережі, комп’ютерні ігри, надмірно захоплені побудовою власного тіла або мають розлади харчової поведінки. На жаль, не зменшуються і масштаби вживання психоактивних речовин як в молодіжному середовищі, так і серед дорослих.

Тож розуміння механізмів узалежнення, оволодіння основами і прийомами психотерапії залежності/співзалежності є необхідним у підготовці сучасного психолога. Один з важливих кроків у цьому напрямку – підвищення кваліфікації викладачів, які забезпечують викладання відповідних дисциплін.

Доцент кафедри психології розвитку, доктор психологічних наук, професор Тетяна Яблонська отримала свідоцтво про завершення післядипломних студій з терапії узалежнень в Академії спеціальної педагогіки імені Марії Гжегожевської у Варшаві. Це був польсько-український проєкт, організований PARPA (Державна Агенція розв’язання проблем, пов’язаних з алкоголем) і Національним університетом «Львівська політехніка». Проєкт відбувся завдяки великій підготовчій роботі польської та української сторін і значною мірою завдяки ініціативі пана Кшиштофа Бжузки (на той час – керівника RARPA). Управління проєктом забезпечувала Магдалена Ровицька.

До викладання були залучені найкращі польські фахівці у цій галузі – психіатри, психологи-практики, терапевти, тренери (Богдан Воронович, Павел Броновський, Карина Хмелевська, Славек Постек, Сильвія Ключинська, Лідія Заблоцка-Житка, Барбара Бентковська-Корпала, Йоланта Риняк, Томаш Гловік, Кшиштоф Гонсьор, Анна Пшезнак).

Програмою було передбачено опанування теоретичних основ психології узалежнень, різних концепцій і розвитку терапії узалежнень; основ психологічної допомоги, зокрема кризової інтервенції; вивчення розладів особистості як психологічних чинників узалежнення; технології роботи з парою, розуміння співзалежності; основ діагностики, технології мотиваційного діалогу; основ групової терапії із залежними та співзалежними особами. Учасники групи відвідали осередок по роботі з узалежненими особами у Польщі, працювали з кейсами, мали практику в реабілітаційних центрах.

Основною ідеєю цієї надзвичайно насиченої і цілісної програми було навчання спеціалістів з України, які, в свою чергу, навчатимуть майбутніх психологів, психотерапевтів, соціальних працівників задля розв’язання проблем, пов’язаних з узалежненнями. І ця ідея вже втілюється професором Тетяною Яблонською в межах навчальної дисципліни «Технології роботи із залежними та співзалежними членами родини» для магістрів освітньо-професійної програми «Психологія дитинства і сім’ї з основами психотерапії», яку розроблено за матеріалами проєкту.