×
×
Оголошення

ПРИЙОМ КОНКУРСНИХ РОБІТ ПРОДОВЖЕНО ДО 7 БЕРЕЗНЯ 2024 РОКУ!

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання творчої праці студентів, педагогічних і науково-педагогічних працівників та на виконання Розпорядження по Київському національному університету імені Тараса Шевченка «Про організацію та проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2023/2024 навчальному році» №106 від 28.12.2023 року на факультеті психології буде проведено I ТУР КОНКУРСУ з 1 по 15 БЕРЕЗНЯ 2024 року.

Відповідно до вимог Положення про Конкурс І тур цих наукових змагань буде проведено зі спеціальностей 053 Психологія, 231 Соціальна робота і Соціальна педагогіка, 011 Освітні, педагогічні науки. 

До участі в конкурсі запрошуються студенти всіх курсів ОС Бакалавр і Магістр!

Вимоги до оформлення наукових робіт:

 • наукові роботи виконуються українською мовою;
 • шрифт TimesNewRoman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1.5, аркуш формату A4, поля: ліве – 30 мм,праве – 10 мм, верхнє i нижнє –  по 20 мм;
 • робота повинна мати титульну сторінку (із зазначенням назви роботи БЕЗ зазначення ПІБ та інших даних автора), зміст, вступ, розділи, висновки, список використаних джерел та додатки (за наявності);
 • наукова робота обов’язково має містити посилання на джерела інформації у випадку використання ідей, тверджень, відомостей, отриманих іншими особами;
 • загальний обсяг роботи нe повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та переліку джерел.

Конкурсна робота має включати:

 1. Текст наукової роботи, оформлений згідно з вимогами, наведеними вище.
 2. Відомості про автора та наукового керівника (керівників) (див. Додаток до цього матеріалу). Відомості, підписані студентом та науковим керівником подаються на окремому аркуші в заклеєному конверті разом з конкурсною роботою.
 3. Копії патентів, авторських свідоцтв, наукових тез та статей, довідок про впровадження результатів дослідження (за наявності) можуть бути подані разом з науковою роботою на окремих аркушах. 

Для участі у І турі Конкурсу автори надсилають (приносять) роздруковані та переплетені (пружина) конкурсні роботи до каб. 213 корпусу факультету психології (м. Київ, просп. Академіка Глушкова 2а) до 29 лютого 2024 року (включно). Конкурсні роботи та відомості про автора та керівника наукової роботи в окремому заклеєному конверті подаються разом в одному великому заклеєному конверті. 

Електронна версія конкурсної роботи (БЕЗ зазначення ПІБ автора на титульному аркуші) надсилається на е-адресу заступника декана факультету психології з наукової роботи Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. в день подачі друкованої версії наукової роботи на конкурс та має збігатися (бути ідентичною) з друкованою. В темі листа має бути вказано «Конкурс_наукові роботи_2024».

Уci студентські наукові роботи, надіслані до участі у I турі Конкурсу, перевіряються на текстові запозичення на етапі первинного розгляду. У випадку виявлення плагіату конкурсна робота далі розглядатися не буде. Відповідальність за достовірність інформації, точність назв, прізвищ та цитат несуть автори представлених матеріалів відповідно до чинного законодавства України (Закон України «Про авторське право і суміжні права від 1 грудня 2022 року № 2811-IX).

8 березня 2024 року зашифровані роботи будуть передані для експертного оцінювання Головам конкурсних комісій (за спеціальностями).

Склади конкурсних та апеляційних комісій за спеціальностями:

053 Психологія

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

 • Голова – проф. Іван ДАНИЛЮК
 • проф. Алла КОВАЛЕНКО
 • проф. Олена ВЛАСОВА
 • проф. Людмила КРУПЕЛЬНИЦЬКА
 • доц. Оксана МЕЛЬНИК (подає звіт за результатами конкурсу)
 • доц. Каріне МАЛИШЕВА
 • доц. Олександр ВИНОГРАДОВ
 • доц. Богдана ІВАНЕНКО

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ

 • проф. Тетяна ЯБЛОНСЬКА
 • доц. Сергій ДІДЕНКО
 • доц. Наталія БУРКАЛО

231 Соціальна робота

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

 • Голова – проф. Юрій ШВАЛБ
 • проф. Наталія ВОЛИНЕЦЬ
 • проф. Денис АЛЕКСАНДРОВ

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ

 • проф. Олена ЧУЙКО
 • доц. Лариса ПОЛІВКО

231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка)

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

 • Голова – проф. Надія ЧЕРНУХА
 • проф. Лариса ТИМЧУК
 • доц. Ольга ГУК

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ

 • доц. Ольга БАЙДАРОВА
 • доц. Алла МОСКАЛЕНКО

011 Освітні, педагогічні науки

КОНКУРСНА КОМІСІЯ

 • Голова – проф. Надія КУЗЬМЕНКО
 • проф. Євгеній СПІЦИН
 • проф. Ольга ПЛАХОТНІК

АПЕЛЯЦІЙНА КОМІСІЯ

 • проф. Алла МАРУШКЕВИЧ
 • доц. Наталія ГОЛОВКО

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНОЇ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ПСИХОЛОГІЯ»

 1. Актуальність теми дослідження – 5 балів
 2. Оригінальність проблеми дослідження – 10 балів
 3. Відображення в науковій роботі питань поточної ситуації в Україні – 5 балів
 4. Ґрунтовність і повнота теоретичного аналізу наукових джерел за темою дослідження – 10 балів
 5. Системність та комплексність дослідження у поєднанні теоретичної та емпіричної частин наукової роботи – 10 балів
 6. Відповідність застосованих методів емпіричного дослідження меті, завданням та предмету дослідження – 10 балів
 7. Адекватність та повнота застосування математично-статистичних методів обробки та аналізу даних – 15 балів
 8. Повнота інтерпретації отриманих даних – 10 балів
 9. Ґрунтовність та повнота викладених у висновках результатів дослідження – 10 балів
 10. Наявність перспектив практичного використання результатів дослідження – 5 балів
 11. Наявність у переліку використаних джерел робіт українських та зарубіжних дослідників, опублікованих в останні 5 років – 5 балів
 12. Відповідність оформлення посилань на використані джерела вимогам АРА або ДСТУ – 5 балів

За результатами роботи конкурсних комісій автори перших 10 наукових робіт згідно з рейтингом за кожною спеціальністю будуть запрошені для презентації своїх конкурсних робіт 15 березня 2024 року в онлайн форматі з використанням платформи ZOOM.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

 1. Чіткість та лаконічність представлення конкурсної роботи з дотриманням часу – до 10 хвилин
 2. Якість та ґрунтовність презентації у форматі PowerPoint або Canva
 3. Обґрунтованість відповідей на питання за темою дослідження

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНОЇ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА»

 1. Актуальність теми дослідження – 5 балів
 2. Оригінальність проблеми дослідження – 10 балів
 3. Відображення в науковій роботі питань поточної ситуації в Україні – 5 балів
 4. Ґрунтовність і повнота теоретичного аналізу наукових джерел за темою дослідження – 10 балів
 5. Системність та комплексність дослідження у поєднанні теоретичної та емпіричної частин наукової роботи – 20 балів
 6. Адекватність та повнота застосування математично-статистичних методів обробки та аналізу даних – 15 балів
 7. Повнота інтерпретації отриманих даних – 10 балів
 8. Наявність перспектив практичного використання результатів дослідження 15 балів
 9. Наявність у переліку використаних джерел робіт українських та зарубіжних дослідників, опублікованих в останні 5 років – 5 балів
 10. Відповідність оформлення посилань на використані джерела вимогам АРА або ДСТУ – 5 балів

За результатами роботи конкурсних комісій автори перших 10 наукових робіт згідно з рейтингом за кожною спеціальністю будуть запрошені для презентації своїх конкурсних робіт 13 березня 2024 року в онлайн форматі з використанням платформи ZOOM.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

 1. Чіткість та лаконічність представлення конкурсної роботи з дотриманням часу – до 10 хвилин
 2. Якість та ґрунтовність презентації у форматі PowerPoint або Canva
 3. Обґрунтованість відповідей на питання за темою дослідження

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНОЇ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» (СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА)

 1. Актуальність теми дослідження – 5 балів
 2. Оригінальність проблеми дослідження – 10 балів
 3. Відображення в науковій роботі питань поточної ситуації в Україні – 5 балів
 4. Ґрунтовність і повнота теоретичного аналізу наукових джерел за темою дослідження – 10 балів
 5. Системність та комплексність дослідження у поєднанні теоретичної та емпіричної частин наукової роботи – 15 балів
 6. Відповідність застосованих методів емпіричного дослідження меті, завданням та предмету дослідження – 10 балів
 7. Адекватність та повнота застосування математично-статистичних методів обробки та аналізу даних – 10балів
 8. Повнота інтерпретації отриманих даних – 10 балів
 9. Ґрунтовність та повнота викладених у висновках результатів дослідження – 10 балів
 10. Наявність перспектив практичного використання результатів дослідження – 5 балів
 11. Наявність у переліку використаних джерел робіт українських та зарубіжних дослідників, опублікованих в останні 5 років – 5 балів
 12. Відповідність оформлення посилань на використані джерела вимогам АРА або ДСТУ – 5 балів

За результатами роботи конкурсних комісій автори перших 10 наукових робіт згідно з рейтингом за кожною спеціальністю будуть запрошені для презентації своїх конкурсних робіт 15 березня 2024 року в онлайн форматі з використанням платформи ZOOM.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

 1. Чіткість та лаконічність представлення конкурсної роботи з дотриманням часу – до 10 хвилин
 2. Якість та ґрунтовність презентації у форматі PowerPoint або Canva
 3. Обґрунтованість відповідей на питання за темою дослідження

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНКУРСНОЇ РОБОТИ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

 1. Актуальність теми дослідження – 5 балів
 2. Оригінальність проблеми дослідження – 10 балів
 3. Відображення в науковій роботі питань поточної ситуації в Україні – 10 балів
 4. Ґрунтовність і повнота теоретичного аналізу наукових джерел за темою дослідження – 10 балів
 5. Системність та комплексністьвикладу матеріалу наукової роботи – 15 балів
 6. Відповідність застосованих методів науково-педагогічного дослідження меті, завданням та предмету дослідження – 10 балів
 7. Розробка методичних рекомендацій щодо можливості впровадження результатів науково-педагогічного дослідження в освітній практиці – 15 балів
 8. Ґрунтовність та повнота викладених у висновках результатів дослідження – 10 балів
 9. Наявність у переліку використаних джерел робіт українських та зарубіжних дослідників, опублікованих в останні 5 років – 5 балів
 10. Відповідність оформлення наукової роботи вимогам, викладеним у Положенні про організацію та проведення конкурсу студентських наукових робіт – 10 балів

За результатами роботи конкурсних комісій автори перших 10 наукових робіт згідно з рейтингом за кожною спеціальністю будуть запрошені для презентації своїх конкурсних робіт 15 березня 2024 року в онлайн форматі з використанням платформи ZOOM.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ:

 1. Чіткість та лаконічність представлення конкурсної роботи з дотриманням часу – до 10 хвилин
 2. Якість та ґрунтовність презентації у форматі PowerPoint або Canva
 3. Обґрунтованість відповідей на питання за темою дослідження

З урахуванням результатів такого двоетапного оцінювання конкурсними комісіями буде визначено переможців за кожною спеціальністю – дипломантів 1, 2 і 3 ступеня.

Диплом 1 ступеня надається абсолютному переможцю Конкурсу за загальною кількістю набраних балів (за кожною спеціальністю окремо).

Дипломи 2 ступеня отримують конкурсанти, які набрали 95-100 балів (за кожною спеціальністю окремо).

Дипломи 3 ступеня отримують конкурсанти, які набрали 90-94 бали (за кожною спеціальністю окремо).

Апеляція може бути подана у формі письмової заяви на ім’я Голови апеляційної комісії зі спеціальності (надіслана на е-адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.) до 18 березня 2024 року. Вона буде розглянута в день подання або на наступний день. Результати роботи апеляційної комісії будуть надіслані на е-пошту студента, який подав апеляційну заяву в день засідання апеляційної комісії.

Оприлюднення результатів Конкурсу за всіма спеціальностями на сайті факультету психології відбудеться до 20 березня 2024 року. Заохочення переможців І туру Конкурсу та їх наукових керівників дипломами і грамотами проходитиме до 31 березня 2024 року з подальшим відзначенням у Наказі по Університету.

Переможці І туру Конкурсу (Диплом 1 ступеня) мають переваги при вступі до аспірантури у 2024 році (додаткові бали згідно з рішенням Вченої ради факультету).

Дипломанти 1, 2, 3 ступенів запрошуються до безоплатної участі у XXVI Міжнародній конференції молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження», яка проходитиме 25-26 квітня 2024 року на базі факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та публікації результатів своїх досліджень у Збірнику матеріалів конференції.

Переможці Конкурсу (1, 2, 3 ступенів) матимуть переваги при отриманні номінації на наукові стажування студентів, в т.ч. у закордонні університети та наукові інституції.

Дипломанти Конкурсу (1, 2, 3 ступенів) отримають відповідно 5, 4 та 3 додаткових бали згідно з Положенням про нарахування додаткових балів факультету психології.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА ТА КЕРІВНИКА НАУКОВОЇ РОБОТИ

Світлана ПАЩЕНКО
заступник декана факультету психології
з наукової роботи