×
×
Оголошення

ШАНОВНІ СТУДЕНТИ!

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ з 13.09.2021 року

Денна форма навчання:

ОР «Бакалавр»:

  • ОПП «Соціальна робота» (1-4 курси), ОПП «Соціальна педагогіка» (1-4 курси) очна форма навчання;
  • ОПП «Психологія» для студентів 1 курсу – очна форма навчання; для студентів 2, 3, 4 курсів – змішана (лекційні заняття – з використанням дистанційних технологій навчання; семінарські, практичні – очно).

ОС «Магістр»:

  • ОНП «Соціальна робота», ОНП «Соціальна педагогіка», ОНП «Соціальна реабілітація», ОНП «Педагогіка вищої школи», ОНП «Психологія», ОНП «Політична психологія», ОНП «Клінічна психологія з основами психотерапії», ОНП «Нейропсихологія», ОПП «Психологія дитинства та сім`ї з основами психотерапії» – очна форма навчання.

Для студентів заочної форми навчання:

  • Навчальні заняття проводяться в очному форматі згідно графіку сесії і розкладу занять.

Відповідно до рішення Вченої ради факультету вносяться зміни до розкладу занять. Розклад занять буде розміщено на сайті факультету 12.09.2021 року.