×
×
Новини

8-13 березня 2024 року працювали конкурсні комісії з оцінювання студентських наукових робіт зі спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 053 Психологія і 231 Соціальна робота під головуванням докторів психологічних наук, професорів Івана ДАНИЛЮКА і Юрія ШВАЛБА та доктора педагогічних наук, професора Надії КУЗЬМЕНКО. Наукові роботи були подані на 1 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт студентами ОС «Бакалавр» і «Магістр».

У Конкурсі взяли участь 18 студентів, які представили роботи з актуальної на сьогодні тематики, що відповідали всім визначеним критеріям щодо оцінювання конкурсних робіт. Тематика містила характеристику взаємодії українців з продуктами російської культури, прояви симптомів ПТСР у цивільних внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну, особливості системи цінностей української молоді під час повномасштабного воєнного вторгнення, особливості прояву агресії у підлітків з необмеженим доступом до комп’ютерних ігор, особливості взаємозв’язку адаптації переселенців зі споживчою поведінкою у новому середовищі, особливості впливу фактору заздрості на формування споживчої поведінки у модному сегменті. 

Дослідженню підлягали життєва задоволеність як засіб підвищення соціально-психологічної адаптації комбатантів, особистісний дисонанс як чинник девіантності підлітків, образ соціального працівника в кінематографі, мотивація включення студентської молоді до волонтерського руху, протидія маніпуляції масовою свідомістю як функція соціальної роботи, умови включення людей з порушенням слуху в освітній простір, соціальна відповідальність бізнесу в період військового часу, аналіз функціональної структури молодіжного працівника в системі соціальної роботи, вплив соціального інтелекту на соціальну та психологічну адаптацію біженців, особливості організації навчання дітей та дорослих з розладами депресивного спектру та порівняння особливостей організації навчання в Україні та Китайській Народній Республіці.

Конкурсні комісії зважали на актуальність теми та оригінальність проблеми дослідження, відображення в науковій роботі питань поточної ситуації в Україні, ґрунтовність і повноту теоретичного аналізу наукових джерел за темою дослідження, системність та комплексність дослідження у поєднанні теоретичної та емпіричної частин наукової роботи, відповідність застосованих методів емпіричного дослідження меті, завданням та предмету дослідження, адекватність та повноту застосування математично-статистичних методів обробки та аналізу даних і повноту їх інтерпретації отриманих даних, наявність перспектив практичного використання результатів дослідження, наявність у переліку використаних джерел робіт українських та зарубіжних дослідників, опублікованих в останні 5 років та відповідність оформлення посилань на використані джерела вимогам АРА або ДСТУ.

За результатами ретельного оцінювання та обговорення конкурсні комісії дійшли наступних висновків.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 053 ПСИХОЛОГІЯ
Конкурсна комісія перепрошує за попередньо опубліковані ПРОМІЖНІ результати конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 053 Психологія. З усіх питань стосовно результатів оцінювання конкурсних робіт автори можуть звернутися до Голови та членів конкурсної комісії, а також членів апеляційної комісії у вказаний на сайті спосіб (див. умови та перебіг конкурсу https://psy.knu.ua/news/announcement/1347-vseukrayinskyy-konkurs-studentskykh-naukovykh-robit-2024-i-tur)

Диплом І ступеня
Олександра БАЛАШЕВИЧ, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» ОНП «Клінічна психологія з основами психотерапії» (80,5 балів).
Тема наукової роботи «Характеристика взаємодії українців з продуктами російської культури: соціально-демографічні, ситуативні та особистісні чинники».
Науковий керівник: Антон КУРАПОВ, кандидат психологічних наук, асистент кафедри експериментальної та прикладної психології.

Диплом ІІ ступеня
Софія ШАПОВАЛ, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» ОНП «Психологія» (77 балів).
Тема наукової роботи «Особливості системи цінностей української молоді під час повномасштабного воєнного вторгнення».
Науковий керівник: Катерина МІЛЮТІНА, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри психології розвитку.

Диплом ІІІ ступеня
Даря ТОВСТЕНКО, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» ОПП «Психологія» (62,75 балів).
Тема наукової роботи «Особливості взаємозв’язку адаптації переселенців (вимушено переміщених осіб) зі споживчою поведінкою у новому середовищі».
Науковий керівник: Ірина КЛИМЕНКО, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної психології.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 СОЦІАЛЬНА РОБОТА

Диплом І ступеня
Марина НОВИЦЬКА, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» ОНП «Соціальна робота» (98 балів).
Тема наукової роботи «Життєва задоволеність як засіб підвищення соціально-психологічної адаптації комбатантів».
Науковий керівник: Денис АЛЕКСАНДРОВ, доктор психологічних наук, професор, професор кафедри соціальної роботи.

Диплом ІІ ступеня
Ілля РИГОВАНОВ, студент 1 року навчання ОС «Магістр» ОНП «Соціальна робота» (95 балів).
Тема наукової роботи «Протидія маніпуляції масовою свідомістю як функція соціальної роботи».
Науковий керівник: Леся ЛЮТА, кандидат соціологічних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної роботи.

Диплом ІІІ ступеня
Дарія ПЕРШУТА, студентка 4 курсу ОС «Бакалавр» ОПП «Соціальна робота» (92 бали).
Тема наукової роботи «Аналіз функціональної структури молодіжного працівника в системі соціальної роботи».
Науковий керівник: Лариса ПОЛІВКО, кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 011 ОСВІТНІ, ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ

Диплом І ступеня
Марія БУЗУЛУК, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» ОНП «Освітні, педагогічні технології» (92 бали).
Тема наукової роботи «Особливості організації навчання дітей та дорослих з розладами депресивного спектру».
Науковий керівник: Надія КУЗЬМЕНКО, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки.

Диплом ІІ ступеня
Юньні ЛІ, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» ОНП «Педагогіка вищої школи» (87 балів).
Тема наукової роботи «Використання сучасних інформаційних технологій у навчанні студентів в Україні і в Китайській Народній Республіці».
Науковий керівник: Євгеній СПІЦИН, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки.

Диплом ІІІ ступеня
Сюелянь АНЬ, студентка 1 року навчання ОС «Магістр» ОНП «Педагогіка вищої школи» (83 бали).
Тема наукової роботи «Порівняння методів навчання у вищій освіті Китаю та України».
Науковий керівник: Євгеній СПІЦИН, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки.

ЩИРО ВІТАЄМО ПЕРЕМОЖЦІВ КОНКУРСУ І БАЖАЄМО НАСНАГИ НА ПОДАЛЬШІ НАУКОВІ РОЗВІДКИ В ГАЛУЗЯХ ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ!

Світлана ПАЩЕНКО
заступниця декана факультету психології
з наукової роботи