×
×
Кафедра педагогіки

logo 5
Телефон: +38 (044) 521-35-13
Кімната: 209, 2-й поверх
   E-mail: pedagogika@ukr.net

Кафедра педагогіки створена у 1850 р. на історико-філологічному факультеті університету св. Володимира, згідно з Імператорським указом та офіційним листом Міністерства народної освіти (від 5 листопада 1850 р). До 1991 року кафедра педагогіки відома під назвами: кафедра педагогіки, кафедра педагогіки вищої і середньої школи. З 1991 року увійшла до складу факультету соціології та психології. У 2003 кафедру педагогіки було відокремлено в самостійну кафедру при факультеті соціології та психології, з квітня 2007 року при факультеті психології.

Завідувач кафедри: Марушкевич Алла Адамівна, доктор педагогічних наук, професор.

Фахівець першої категорії кафедри: Андрійченко Ірина Юріївна.

Основні напрями освітньої діяльності кафедри: 

кафедра здійснює підготовку здобувачів на другому (магістерському) рівні вищої освіти за:

  • освітньо-науковою програмою «Педагогіка вищої школи» в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» денної форми навчання (термін навчання 1 рік і 9 міс.);
  • освітньо-професійною програмою «Педагогіка вищої школи» в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» заочної форми навчання (термін навчання 1 рік і 4 міс.)

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти за освітньо-науковою програмою підготовки докторів філософії в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»:денної форми навчання (термін навчання 4 роки).

Забезпечує викладання курсів для здобувачів, підготовка яких здійснюється на різних факультетах/інститутах  Київського національного університету імені Тараса Шевченка:

для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти - «Основи педагогіки», «Основи психології та педагогіки», «Педагогіка», «Загальна педагогіка», «Історія педагогіки», «Педагогічна майстерність», «Методика викладання педагогічних дисциплін», «Порівняльна педагогіка», «Основи спеціальної педагогіки», «Педагогіка середньої школи»;

для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти - «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача», «Методика викладання у вищій школі», «Теорія і методика навчання», «Основи сучасної дидактики», «Теорія виховання у вищій школі»;

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти - «Актуальні проблеми дидактики та теорії виховання у вищій школі», «Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО», «Філософія науки та інновацій (Модуль «Проектування наукових досліджень з використанням інформаційних технологій»)», Організація діяльності структурних підрозділів вищого навчального закладу», «Професійно-педагогічна етика викладача».

Навчальні дисципліни, які забезпечує кафедра: «Педагогіка», «Основи педагогіки», «Загальна педагогіка», «Педагогіка вищої школи»,  «Основи психології та педагогіки» «Педагогіка середньої школи», «Методика викладання педагогічних дисциплін», «Основи спеціальної педагогіки», «Основи сучасної дидактики», «Історія педагогіки», «Педагогіка діалогу», «Порівняльна педагогіка», «Стандарти європейського освітнього простору», «Управління закладом вищої освіти»,  «Педагогіка і методика викладання математики і статистики», «Педагогіка вищої школи (вкладання модулів «Методика викладання економічних дисциплін», «Педагогіка вищої школи»»), «Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність викладача», «Педагогічна майстерність», «Управління освітніми проектами», «Професійна етика управлінця закладу освіти», «Педагогіка та психологія вищої школи», «Методика викладання у вищій школі», «Історія освітнього менеджменту», «Теорія виховання у вищій школі», «Світові системи вищої освіти», «Теорія і методика навчання», «Актуальні проблеми дидактики та теорії виховання у вищій школі», «Професійно-педагогічна компетентність викладача ЗВО», «Менеджмент освітніх закладів різних форм власності», «Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності», «Тренінг «Сучасні освітні технології у вищій школі»», «Технологія інтерактивного навчання у вищій школі», «Моделювання та зміст діяльності фахівця з вищою освітою», «Педагогічна майстерність викладача вищої школи та методика організації виховної роботи у закладі вищої освіти», «Педагогічна конфліктологія», «Загальна і вікова педагогіка», «Історія розвитку університетської освіти», «Управління педагогічним колективом», «Комплексна дисципліна. Системний підхід у вищій освіті (Управління  закладом вищої освіти та забезпечення якості вищої освіти)», «PR в освітній сфері», керування педагогічною (асистентською) практикою та науково-дослідною практикою. Забезпечують викладання педагогічних дисциплін англійською мовою – «Pedagogy of higher school and pedagogical skills teacher».

Спеціалізації, які забезпечує кафедра: «Викладач  гуманітарних дисциплін» зі спеціальності 011 – «Освітні, педагогічні науки» за освітньо-науковою програмою «Педагогіка вищої школи» денної форми навчання та за освітньо-професійною програмою заочної форми навчання.

Бази практик: науково-методичний центр організації навчального процесу, факультети / інститути, навчально-наукові центри Київського національного університету імені Тараса Шевченка, департаменти Міністерства освіти і науки України.

З 2015 р. кафедра педагогіки публікує двічі на рік журнал “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка” (Відповідальний редактор – професор Марушкевич А. А.), який є фаховим виданням і друкує наукові статті  науково-педагогічних працівників, викладачів, науковців, аспірантів і студентів, які працюють над проблемами розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки у теоретичному, історичному та практичному аспекті.

З 2017 р. журнал “Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка”  почав індексуватися міжнародною базою даних наукової інформації Index Coperrnicus

Завантажити програму розвитку кафедри педагогіки на 2020-2025 роки

Кафедра педагогіки

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 13 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Марушкевич Алла Адамівна
Повне ім'я Марушкевич Алла Адамівна
Посада Завідувач кафедри педагогіки, професор кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор педагогічних наук, професор
-
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Плахотнік Ольга Василівна
Повне ім'я Плахотнік Ольга Василівна
Посада Професор кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор педагогічних наук, професор
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Спіцин Євгеній Сергійович
Повне ім'я Спіцин Євгеній Сергійович
Посада Професор кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Кузьменко Надія Михайлівна
Повне ім'я Кузьменко Надія Михайлівна
Посада Професор кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор педагогічних наук
-

Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Головко Наталія Іванівна
Повне ім'я Головко Наталія Іванівна
Посада Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Жиленко Микола Володимирович
Повне ім'я Жиленко Микола Володимирович
Посада Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-

 
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Поляк Ольга Вікторівна
Повне ім'я Поляк Ольга Вікторівна
Посада Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-

Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Левицька Людмила Анатоліївна
Повне ім'я Левицька Людмила Анатоліївна
Посада Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук
-

Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Деркач Олександр Анатолійович
Повне ім'я Деркач Олександр Анатолійович
Посада Заступник декана з виховної роботи, асистент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії
-

Телефон +38 (044) 521-35-13
E-mail ...
Тулін Кирило Сергійович
Повне ім'я Тулін Кирило Сергійович
Посада Асистент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії з галузі освіта/педагогіка
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Москаленко Алла Миколаївна
Повне ім'я Москаленко Алла Миколаївна
Посада Заступник декана з навчальної роботи, доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-

Телефон 093-092-41-51
Кімната 213, 2-й поверх
E-mail ...
Жихорська Оксана Володимирівна
Повне ім'я Жихорська Оксана Володимирівна
Посада Асистент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук
-

Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Андрійченко Ірина Юріївна
Повне ім'я Андрійченко Ірина Юріївна
Посада Фахівець першої категорії кафедри педагогіки
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...

Кафедра педагогіки

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 13 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Марушкевич Алла Адамівна
Повне ім'я Марушкевич Алла Адамівна
Посада Завідувач кафедри педагогіки, професор кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор педагогічних наук, професор
-
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Плахотнік Ольга Василівна
Повне ім'я Плахотнік Ольга Василівна
Посада Професор кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор педагогічних наук, професор
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Спіцин Євгеній Сергійович
Повне ім'я Спіцин Євгеній Сергійович
Посада Професор кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Кузьменко Надія Михайлівна
Повне ім'я Кузьменко Надія Михайлівна
Посада Професор кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор педагогічних наук
-

Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Головко Наталія Іванівна
Повне ім'я Головко Наталія Іванівна
Посада Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Жиленко Микола Володимирович
Повне ім'я Жиленко Микола Володимирович
Посада Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-

 
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Поляк Ольга Вікторівна
Повне ім'я Поляк Ольга Вікторівна
Посада Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-

Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Левицька Людмила Анатоліївна
Повне ім'я Левицька Людмила Анатоліївна
Посада Доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук
-

Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Деркач Олександр Анатолійович
Повне ім'я Деркач Олександр Анатолійович
Посада Заступник декана з виховної роботи, асистент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії
-

Телефон +38 (044) 521-35-13
E-mail ...
Тулін Кирило Сергійович
Повне ім'я Тулін Кирило Сергійович
Посада Асистент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії з галузі освіта/педагогіка
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Москаленко Алла Миколаївна
Повне ім'я Москаленко Алла Миколаївна
Посада Заступник декана з навчальної роботи, доцент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-

Телефон 093-092-41-51
Кімната 213, 2-й поверх
E-mail ...
Жихорська Оксана Володимирівна
Повне ім'я Жихорська Оксана Володимирівна
Посада Асистент кафедри педагогіки
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук
-

Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...
Андрійченко Ірина Юріївна
Повне ім'я Андрійченко Ірина Юріївна
Посада Фахівець першої категорії кафедри педагогіки
-
 
 
Телефон +38 (044) 521-35-13
Кімната 209, 2-й поверх
E-mail ...