×
×
Кафедра психології розвитку

Телефон: +38 (044) 431-04-12
Аудиторія: 205, 2-й поверх
E-mail: rozvytku@ukr.net

Кафедра створена у 2009 році. Об’єктивними передумовами заснування кафедри були: необхідність підготовки фахівців для психологічної допомоги населенню (сімейний психолог, перинатальний психолог, дитячий психолог, психолог системи освіти, психолог-акмеолог, психолог-геронтолог), а також для системи освіти дорослих (викладач із психології розвитку, методист).

Завідувач кафедри: Власова Олена Іванівна, професор, доктор психологічних наук, фахівець в галузі психології розвитку, історії та методології психологічної науки, , соціалізації і соціальних здібностей людини, позитивної психології.

Лаборант кафедри: Матвєєва Тетяна Леонідівна.

Основні напрями наукової діяльності кафедри:

  • історія та методологічні проблеми психології розвитку, змін поведінки і діяльності людини на різних етапах її життєвого циклу (від зачаття до смерті), психологічні аспекти атипового розвитку;
  • методологія психологічного дослідження та історія розвитку психологічних шкіл;
  • психологічні умови та чинники спрямованої соціалізації дитини і дорослої людини, проблеми акмепсихології;
  • вікові аспекти підтримки психічного здоров’я, проблематика вікових криз, аутоагресивної та віктимної поведінки;
  • освітня соціалізація та психологічний супровід інклюзивного навчання;
  • питання економічної, організаційної та інформальної соціалізації особистості;
  • методологія створення та здійснення розвивально-корекційних програм (тренінгових, коучінгових, психотерапевтичних).

Викладачі кафедри забезпечують фахову підготовку студентів бакалаврату спеціальності 053 «Психологія» та студентів за спеціалізацією «Психологія розвитку», студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» спеціальності 053 «Психологія», магістрів освітньо-професійної програми «Психологія дитинства та сім’ї з основами психотерапії», а також викладання курсів та спецкурсів психологічного профілю для студентів, які навчаються у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за іншими спеціальностями.

Навчально-виробнича, науково-дослідницька та педагогічна практики студентів, які спеціалізуються по кафедрі, проходить на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інституту обдарованої дитини НАПН України, Київського інституту раціонально-інтуїтивної психотерапії «Я», Інклюзивного ресурсного центру ГО «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький принц», Фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Центру дитячої та сімейної психології «Ладушки», Медичного коледжу №3 м.Києва, Оболонського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Центра розвитку «Студіком», Спеціалізованої школи №296 та ін.

На кафедрі навчаються докторанти (доктор філософії та доктор наук) за спеціальністю 19.00.07 — «Педагогічна та вікова психологія» та 053 – «Психологія».

Кафедра підтримує зв’язки з науковими установами, закладами вищої освіти та професійними асоціаціями України та зарубіжжя: Національною академією педагогічних наук України, Інститутом психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Українською асоціацією психології освіти і розвитку, Українською психолгічною асоціацією, Програмою розвитку ООН (ПРООН), Європейською асоціацією психології розвитку (European association of developmental psychology — EADP), Європейською мережею з психології навчання і викладання (European Academic Network to support the learning and teaching of psychology — EUROPLAT) провідними закладами вищої освіти України, тощо.

За сприяння кафедри психології розвитку видається Міжнародне електронне видання «Socialization & Human Development. International scientific journal»; cерія наукових видань «Науково-психологічний спадок класичних університетів», щорічно проходить Всеукраїнська літня школа з психології «Національні наукові психологічні школи: історія та сучасність», раз на два роки проводиться Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства», щорічний Науково-практичний форум «Психологічний супровід нормативного та анормативного розвитку дитини», конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження» та ін.

Кафедра психології розвитку

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 13 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Власова Олена Іванівна
Повне ім'я Власова Олена Іванівна
Посада Завідувач кафедри психології розвитку, професор кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-

Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Мілютіна Катерина Леонідівна
Повне ім'я Мілютіна Катерина Леонідівна
Посада Професор кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, доцент
-


Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Яблонська Тетяна Миколаївна
Повне ім'я Яблонська Тетяна Миколаївна
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-


Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Дембицька Наталія Миколаївна
Повне ім'я Дембицька Наталія Миколаївна
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник
-
 
 
Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Крайніков Едуард Владиславович
Повне ім'я Крайніков Едуард Владиславович
Посада Заступник завідувача кафедри психології розвитку, доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Булатевич Наталія Миколаївна
Повне ім'я Булатевич Наталія Миколаївна
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Запека Яна Григорівна
Повне ім'я Запека Яна Григорівна
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Прокопович Євгеній Михайлович
Повне ім'я Прокопович Євгеній Михайлович
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат медичних наук, доцент
-


Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Пащенко Світлана Юріївна
Повне ім'я Пащенко Світлана Юріївна
Посада Заступник декана з міжнародних зв'язків та наукової роботи, доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-

Телефон +38 (044) 521-35-38
Кімната 213, 2-й поверх
E-mail ...
Трофімов Андрій Юрійович
Повне ім'я Трофімов Андрій Юрійович
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-


Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Рябчич Ярослав Євгенович
Повне ім'я Рябчич Ярослав Євгенович
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-

Телефон +38 (044) 526-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Сіроха Лілія Вікторівна
Повне ім'я Сіроха Лілія Вікторівна
Посада Асистент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії в галузі психології
-


E-mail ...
Повне ім'я Матвєєва Тетяна Леонідівна

Кафедра психології розвитку

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 13 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Власова Олена Іванівна
Повне ім'я Власова Олена Іванівна
Посада Завідувач кафедри психології розвитку, професор кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-

Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Мілютіна Катерина Леонідівна
Повне ім'я Мілютіна Катерина Леонідівна
Посада Професор кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, доцент
-


Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Яблонська Тетяна Миколаївна
Повне ім'я Яблонська Тетяна Миколаївна
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-


Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Дембицька Наталія Миколаївна
Повне ім'я Дембицька Наталія Миколаївна
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник
-
 
 
Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Крайніков Едуард Владиславович
Повне ім'я Крайніков Едуард Владиславович
Посада Заступник завідувача кафедри психології розвитку, доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Булатевич Наталія Миколаївна
Повне ім'я Булатевич Наталія Миколаївна
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
 
 
Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Запека Яна Григорівна
Повне ім'я Запека Яна Григорівна
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Прокопович Євгеній Михайлович
Повне ім'я Прокопович Євгеній Михайлович
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат медичних наук, доцент
-


Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Пащенко Світлана Юріївна
Повне ім'я Пащенко Світлана Юріївна
Посада Заступник декана з міжнародних зв'язків та наукової роботи, доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат педагогічних наук, доцент
-

Телефон +38 (044) 521-35-38
Кімната 213, 2-й поверх
E-mail ...
Трофімов Андрій Юрійович
Повне ім'я Трофімов Андрій Юрійович
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-


Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Рябчич Ярослав Євгенович
Повне ім'я Рябчич Ярослав Євгенович
Посада Доцент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-

Телефон +38 (044) 526-17-93
Кімната 205, 2-й поверх
E-mail ...
Сіроха Лілія Вікторівна
Повне ім'я Сіроха Лілія Вікторівна
Посада Асистент кафедри психології розвитку
Науковий ступінь та вчене звання Доктор філософії в галузі психології
-


E-mail ...
Повне ім'я Матвєєва Тетяна Леонідівна