×
×
Форуми

IV Всеукраїнський Форум «Дитина у тривожному середовищі: розвивальні і відновлювальні практики»

31 травня – 1 червня 2023 року

Форум започатковано з метою актуалізації проблеми створення безпечного середовища для дитини на різних рівнях «сім`я – громада – держава» та поширення кращих українських і зарубіжних соціально-педагогічних і соціально-психологічних практик роботи з дітьми, сім’ями та громадами.

Розгорнута російська військова агресія на теренах України нищівним чином руйнує усі сторони буття людини, її звичні і усталені форми життєдіяльності. Значних змін зазнають всі соціальні інститути соціалізації особистості. Зокрема, травмуючі впливи, обумовлені війною, мають місце як по відношенню до дорослих, так і дітей. Наразі ми є свідками зростання складної тривожної поведінки дітей і підлітків, які є природними реакціями на фізичні і психологічні загрози. Психологічно складною є і поведінка самих дорослих, яка  проявляється як демотивуюча і деструктивна, що посилює ситуацію соціально-психологічної небезпеки в локальному середовищі, і потребує втручання на рівні формування нових навичок і компетенцій життєстійкості, стресостійкості у травмівних обставинах. Усе це спонукає до нагального реагування і розробки соціогуманітарних технологій, які б дозволяли вирішувати проблему соціально-психологічної безпеки середовища комплексно з урахуванням принципів науковості, структурованості, екологічності, доступності. Виявлені результати матимуть прикладне значення як на актуальний період часу в країні, так  і на перспективу, оскільки наслідки соціально-психологічного характеру, обумовлені війною, мають пролонгований характер.

У Форумі беруть участь викладачі та студенти фаху «соціальна робота», «соціальна педагогіка», «психологія»; фахівці-практики в галузі соціальної роботи, соціальної педагогіки та психології; представники державних структур; лідери організацій громадянського суспільства, дослідження та практичний досвід яких стосується вивчення проблем безпечного середовища для дітей. Участь закордонних колег дає можливість обмінюватися досвідом популяризації сучасних підходів до вивчення складових компонентів безпечного середовища та впровадження дієвих практик. 

Інформаційний лист

Резолюція

Тези

Програма