×
×
Конференції

VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства»

14-15 листопада 2024 року

Доцільність проведення зазначеної конференції пов’язана з пошуком шляхів вирішення актуальних для суспільства проблем соціалізації особистості як важливого механізму її психічного розвитку. Зокрема, у межах конференції розглядаються теоретико-методологічні аспекти соціалізації в сучасній науці; проблеми професійної, економічної, етнічної, політичної, медіа- та Інтернет соціалізації особистості; проблеми нормативно-правового забезпечення психологічної допомоги в Україні; практики психологічної допомоги у процесах соціалізації і ресоціалізації особистості; актуальні питання освітньої соціалізації в умовах неперервної освіти; потенціал формальної та інформальної соціалізації як умови особистісного зростання людини; проблеми та перспективи дослідження соціалізації і розвитку обдарованих осіб та чинники порушення процесу соціалізації. Особлива увага приділяється сучасному стану професійної соціалізації українських психологів, особливості організації їх діяльності в різних галузях суспільного виробництва та приватної практики, акцентується маргінальність наявного професійного статусу таких фахівців у взаємодії з відомствами та спеціалістами суміжних професій (педагоги, медики, соціальні працівники, представники силових структур), невизначеність структури української професійної психологічної спільноти та висока проникливість її кордонів для неспеціалістів. Конференція, окрім звичних форм дискусії, поєднує в собі наукові презентації, круглі столи, майстер-класи.

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства» має на меті встановлення плідних зв’язків між факультетом психології та Українською асоціацією психології освіти і розвитку, Асоціацією психологів України, Національною психологічною асоціацією, Товариством психологів України та іншими громадськими професійними об’єднаннями задля подальшої координації та об’єднання зусиль у справі структурування та розвитку психологічної спільноти України, її подальшої міжнародної інтеграції, а також залучення спеціалістів до вирішення широкого кола наукових та практичних завдань в галузі психології розвитку.

Інформаційний лист

Інформаційний лист (eng)