×
×
Конференції

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Військова психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи»

20-21 вересня 2024 року

Доцільність проведення зазначеної конференції пов’язана із ситуацією, яка наразі склалася в Україні. Необхідність розбудови української армії та підготовки фахівців, в тому числі й військових психологів, які забезпечують її боєздатність, розгортання психологічної роботи з категоріями населення, які постраждали від бойових дій призвела до розуміння необхідності розробки наукового підґрунтя для роботи військового психолога. Сьогодні військова психологія досліджує питання психологічної захищеності вимушених переселенців, специфіки переживання комбатантами психоемоційних станів, подолання стресового стану та посттравматичного стресового розладу солдатським та офіцерським складом в ході військових дій, розвитку мотивації до військово-професійної діяльності, психологічних особливостей впливу смисложиттєвих феноменів на процес адаптації поранених військовослужбовців до подальшого життя, ресоціалізації воїнів тощо. Військова психологія обслуговує такі практичні задачі як психологічна реабілітація учасників бойових дій та членів їх сімей, вдосконалення системи професійно-психологічного відбору мобілізованих військовослужбовців в роботі військових комісаріатів, психологічні аспекти взаємодії у військових підрозділах, психологічне забезпечення діяльності військ у контексті імплементації військових стандартів НАТО та багато інших.

Сьогодні прикладна психологічна наука є затребуваною як у війську, так і у цивільному суспільстві, яке зазнало травмуючого впливу подій останніх років, пов’язаних з російською агресією та тими соціально-економічними змінами в державі, які визначають життя як усього суспільства, так і окремої особистості. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, який має у своєму складі Військовий інститут, де готують фахових військових психологів, якнайліпше підходить для проведення науково-практичної конференції з зазначеної тематики, адже він є не лише осередком продукування інноваційного знання та практики в галузі військової психології, але й місцем підготовки фахових психологів для українського війська. Відтак, саме ця конференція дозволить поєднати наукову думку та практичний досвід учасників і слугуватиме подальшому розвитку військової психології як галузі психологічної науки. Конференція проводиться щорічно, тези учасників друкуються у збірнику Матеріалів конференції та у періодичному науковому видання «Український психологічний журнал» (категорія Б).

Інформаційний лист

Information letter