×
×
Конференції

Науково-педагогічні читання «Академічна доброчесність: ідеї, погляди, теорії»

12 квітня 2024 року

Науково-педагогічні читання «Академічна доброчесність: ідеї, погляди, теорії» є плановим науковим заходом, який реалізується кафедрою педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка відповідно до плану НДР факультету та кафедри. Він спрямований на обмін думками науково-педагогічних працівників, науковців України та зарубіжжя сучасним досвідом з метою дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти України на основі аналізу ідей, поглядів, теорій з цієї проблеми. 

Необхідність проведення науково-педагогічних читань актуалізується визнанням Україною європейської інтеграції стратегічним зовнішньо-політичним пріоритетом України, підписання Угоди України з ЄС про асоціацію, прийняття нового Закону України «Про вищу освіту», розробкою Концепції розвитку вищої освіти на період 2015-2025рр., Концепція розвитку педагогічної освіти, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, Професійного стандарту на групу професій «Викладачі закладів вищої освіти», Етичного кодексу університетської спільноти (КНУТШ), які висувають нові завдання перед вищою школою на шляху до європейського і світового освітнього простору для забезпечення інноваційного розвитку країни, потреб суспільства, ринку праці у висококваліфікованих фахівцях, які у всьому дотримуються принципу доброчесності. Зазначимо, що в новому Законі України «Про вищу освіту» ключовою є інноваційна складова діяльності закладів вищої освіти. Імплементація закону сприяє інтегруванню України до єдиного освітнього простору, без якого неможливо порушувати питання про визнання у світі українських дипломів, продовження навчання студентів та аспірантів у зарубіжних університетах.  Одним із завдань наукової та інноваційної діяльності Київського національного університету імені Тараса Шевченка є здобуття наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, забезпечення інноваційного розвитку та підготовки фахівців інноваційного типу, тому проведення кафедрою педагогіки факультету психології  Київського національного університету імені Тараса Шевченка науково-педагогічних читань «Академічна доброчесність: ідеї, погляди, теорії» (12 квітня 2024 р.) є доцільним та необхідним заходом. 

Мета науково-педагогічних читань – аналіз ідей, поглядів, теорій українських та зарубіжних учених з питань дотримання академічної доброчесності в закладах вищої освіти для належної підготовки до наукової та науково-педагогічної діяльності студентів і  здобувачів наукових ступенів, учених звань. За результатами проведення науково-педагогічних читань «Академічна доброчесність: ідеї, погляди, теорії» планується підготовка і видання монографії у співавторстві. 

Кафедра педагогіки інформує учасників про ОНЛАЙН формат проведення заходу та запрошує приєднатися до нього за таким посиланням:

Увійти до Zoom конференції
https://us05web.zoom.us/j/86570930842?pwd=TbilgypDQgvBdI4MeVbKpgrxaTPcsO.1
Ідентифікатор конференції: 865 7093 0842
Код доступу: 209

Початок заходу 12 квітня о 10:00.

Інформаційний лист

Програма