×
×
Конференції

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Психологічне здоров’я особистості в контексті процесів глобалізації: методологія дослідження, реалії та перспективи»

29 березня 2024 року

Другий рік Україна живе в стані повномасштабної агресивної загарбницької війни та змушена захищатися.  У психології війну відносять до подій максимально катастрофічного характеру і визначають як колективну психотравму певної країни, певного етносу. Агресивні стресогенні впливи в умовах війни і постійної загрози життю громадян України суттєво порушують базове почуття безпеки й врівноваженості систем організму, зумовлюють ризик руйнування адаптаційної системи психіки особистості, що призводить до хронічної втоми, порушень ефективності виконання професійних завдань, зростання конфліктності в соціальних взаєминах, захворювань соматичного та психоемоційного характеру.

Завданням сучасної української спільноти в царині психології – спрямувати зусилля на висвітлення актуальних питань збереження психологічного здоров’я в кризових та екстремальних умовах: посилення психологічної просвіти українців, підтримка стану ментальної й психологічної рівноваги, яка регулярно порушується під впливом постійних загроз і невизначеності та ознайомлення з сучасними методами і техніками психологічної самодопомоги особистості.

Саме тому, по-перше, актуальність проведення наукового заходу обумовлена глобальними подіями у світі,  реаліями сьогодення. Необхідність проведення конференції обумовлена поставленими завданнями щодо висвітлення наступних питань: формування та розвиток психологічного здоров’я, проблеми адаптації людини в несприятливих умовах, зокрема в умовах загрози життю, охорона та збереження психологічного здоров’я, взаємозв’язок психологічного та фізичного здоров’я, стрес та його вплив на особистість, зниження екологічності оточуючого середовища тощо.

По-друге, не полишає актуальності й проблема збереження психологічного

здоров'я від шкідливих впливів навколишнього інформаційного простору, неконтрольованих інтернет ресурсів. Обговорення проблем щодо важливості психологічного здоров’я, яке дозволяє зберегти певну психологічну рівновагу при цілеспрямованих інформаційних впливах, завдання яких полягає у дезінформації, поданні шкідливої інформації є метою проведення наукової конференції задля визначення сутності психологічного здоров’я, виділення його основних компонентів, які мають важливе значення у запобіганні негативних впливів інформаційного простору. 

Інформаційний лист

Information Letter