×
×
Конференції

Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародною участю «Мозок, культура, особистість»

23-24 листопада 2023 року

Конференція проводиться вперше. Підставою для її проведення є відкриття ОНП підготовки магістрів «Нейропсихологія». Ця конференція дає можливість поглибити та систематизувати наукові знання з психології, зокрема нейропсихології, яка набирає стрімких обертів у сучасному суспільстві, в якому зростає потреба у кваліфікованих фахівцях, що здатні здійснювати як дослідницьку, так і практичну діяльність нейропсихолога. Науковий захід спрямовано на розгляд як теоретико-методологічних, так і прикладних аспектів нейропсихології, що дає можливість науковцям різних галузей психології взяти в ній участь та висвітлити власні наукові погляди, що сприятиме розвитку кваліфікованих фахівців у сфері психології та нейропсихології. Особливий акцент у роботі конференції планується зробити на міждисциплінарних дослідженнях, які, окрім класичної нейронауки, залучають новітні розробки в галузі психології особистості, філософії, культурології тощо.