×
×
Конференції

ІІ Круглий стіл «Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі»

19 жовтня 2023 року

Проведення ІІ Круглого столу «Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі» є необхідним  та доцільним з огляду на те, що основними векторами освітньої політики в сучасних умовах визнаються: 1) інтенсифікація межрегіональних та міжнародних контактів та обмінів в освітньому середовищі; 2) розширення застосування української мови в освітній сфері; 3) орієнтація на європейські моделі гармонійного поєднання регіональних та національних особливостей в освітній політиці, що можуть виступати основою для формування української національної ідеї та сприятимуть консолідації суспільства через освітні практики. 

Відтак існує потреба в детальному вивченні особливостей розвитку ідентичності учнівської та студентської молоді, дослідженні особливостей проектування майбутнього молоддю та визначенні особливостей її ідентифікації в інтернет-середовищі. Це дасть змогу визначити стратегічні напрями планування та вибору засобів здійснення державної політики у сфері освіти. Розв`язання зазначених проблем є міждисциплінарним завданням для психологів, соціологів, політологів та освітян. Метою заходу є об`єднання зусиль українських та зарубіжних науковців щодо вирішення проблем корекції впливів державної освітньої політики з урахуванням  особливостей ідентичності молоді  під час війни та у поствоєнний період. Проведення круглого столу започатковано в 2022 році, за підсумками якого було прийнято рішення про необхідність організації таких наукових дискусій щорічно.

Інформаційний лист