×
×
Конференції

Всеукраїнська наукова-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми клінічної психології, психотерапії та психологічного консультування»

17-18 жовтня 2023 року

Конференція є плановим науковим заходом, який проводиться раз на два роки восени кафедрою психодіагностики та клінічної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до плану НДР кафедри та факультету. Метою конференції є створення простору для  обміну сучасним досвідом практичної роботи та наукових досліджень у галузях клінічної психології, психотерапії та психологічного консультування. Одним з важливих завдань конференції є встановлення практичних та наукових звʼязків як із вітчизняними, так і з зарубіжними колегами, що сприятиме реалізації спільних освітніх та дослідницьких проєктів. Конференція проводитиметься із  використанням сучасних цифрових технологій, що забезпечить можливість її проведення у різних, у тому числі, кризових умовах.

До участі у конференції запрошуватимуться фахівці структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних наук України, співробітників закладів вищої освіти, які проводять підготовку фахівців з психології.. 

На міжнародному рівні в межах конференції планується співпраця з Department of Psychology, MSH Medical School Hamburg (м. Гамбург, Німеччина), University of Granada, Spain (м. Гранада, Іспанія), University of Gdańsk, (м. Гданськ, Польща).

Отже, є зацікавленість у функціонуванні даного циклу конференцій з боку вітчизняних та зарубіжних науковців та практиків.

В межах циклу міжнародних конференцій «Актуальні проблеми клінічної психології, психотерапії та психологічного консультування» приділятиметься особлива увага наступним аспектам: 

- сучасні виклики, що постають перед фахівцями з клінічної психології, психотерапії та психологічного консультування;
- інтеграція наукових та практичних здобутків у галузі клінічної психології та психотерапії;
- проблеми наукових досліджень психотерапії;
- етичні аспекти у роботі клінічного психолога та психотерапевта;
- вимоги до особистості консультанта та психотерапевта;
- проблеми підготовки клінічних психологів та психотерапевтів;
- психотерапія та психологічне консультування з використанням дистанційних технологій;
- перспективи розвитку клінічної психології, психотерапії та психологічного консультування тощо.

Об’єднання учасників конференцій у форматі даної конференції створить можливості для вдосконалення практичної роботи клінічних психологів, психотерапевтів та консультантів, розширення знань цих фахівців про особливості ринку праці у даній галузі, а також для встановлення продуктивних стосунків між науковцями, освітянами та практиками. Зазначені можливості сприятимуть також вдосконаленню процесу підготовки психологів у закладах вищої освіти на рівні бакалаврату, магістратури, аспірантури та докторантури.

За результатами конференції видається електронна збірка матеріалів тез конференції. Також учасники конференції матимуть можливість опублікувати свої наукові статті у «Віснику Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія».

Інформаційний лист

Програма

Збірник матеріалів