×
×
Конференції

ХХV Міжнародна конференція молодих науковців «Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи дослідження»

20-21 квітня 2023 року

Конференція молодих вчених є традиційною і вже вкотре проводиться на базі факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Головним цільовим призначенням цієї конференції є підтримка та розвиток студентської науки і досліджень у соціально-поведінкових та педагогічних науках. Вона передбачає створення можливості для апробації результатів досліджень молодих науковців – студентів, магістрантів, аспірантів і докторантів усіх спеціальностей факультету психології.

Розв’язання проблем особистості є ключовою задачею психологічної науки. Особистість також є однією з основних категорій, що вивчаються педагогічною наукою та активно застосовуються у педагогічній практиці і практиці соціальної роботи та соціальної реабілітації. Зважаючи на повномасштабне військове вторгнення РФ на територію України, психологічна наука та практика зіткнулися з викликами, до яких складно було підготуватися заздалегідь: надання невідкладної психологічної допомоги різним верствам населення, зокрема дітям та військовим, рання діагностика гострих стресових розладів та ПТСР, психологічна адаптація переселенців з зони бойових дії. Міжнародна конференція молодих науковців не може оминути своєю увагою ці найбільш актуальні запити суспільства. 

Реалізація завдань щодо дослідження проблем особистості неможлива без глибокого знання сутності та структури особистості, закономірностей її становлення та розвитку. Відтак, програмою конференції передбачається розкриття різноманітних наукових концепцій, принципів і підходів до вивчення особистості, які значною мірою поглиблюють розуміння природи особистості та її поведінки, а також представлення результатів досліджень молодих науковців у галузях психології особистості, педагогіки, управління освітою, соціальної роботи тощо.

У конференції беруть участь студенти, аспіранти та викладачі всіх випускових кафедр факультету психології і науковці з усієї України та закордону, чиї дослідження стосуються вивчення проблем особистості. Дослідження молодих науковців здійснюються та презентуються за напрямами: 

- Дослідження особистості в контексті соціальних змін. 
- Наукові та прикладні аспекти роботи з психічною нормою та патологією. 
- Становлення особистості в інноваційному освітньому середовищі. 
- Соціально-психологічна допомога постраждалим внаслідок кризових травматичних подій.  

Участь у конференції закордонних колег дозволяє молодим ученим обмінятися досвідом та урізноманітнити й поглибити знання щодо сучасних підходів до вивчення особистості. Наукова конференція виступає одним із ефективних методів підготовки фахових психологів, педагогів, соціальних працівників і дослідників, які займаються розв’язанням проблем особистості.

Інформаційний лист

Інформаційний лист (англ. мова)

Програма

Збірник матеріалів конференції