×
×
Конференції

Науково-педагогічний семінар «Навчання студентської молоді: світові освітні тренди»

9 квітня 2023 року

Науково-педагогічний семінар «Навчання студентської молоді: світові освітні тренди» є плановим науковим заходом, який реалізується кафедрою педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, відповідно до плану НДР кафедри та факультету. Він спрямований на обмін сучасним досвідом науково-педагогічних працівників та науковців з метою вдосконалення освітнього процесу у закладах вищої освіти України на основі застосування зарубіжного досвіду навчання студентської молоді у закладах вищої освіти. 

Необхідність проведення науково-педагогічного семінару актуалізується визнанням Україною європейської інтеграції стратегічним зовнішньо-політичним пріоритетом України, підписання Угоди України з ЄС про асоціацію, прийняття нового Закону України «Про вищу освіту», розробкою Концепції розвитку вищої освіти на період 2015-2025рр., які висувають нові актуальні завдання перед вищою школою на шляху до європейського і світового освітнього простору для забезпечення високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, потреб суспільства, ринку праці у кваліфікованих фахівцях. Зазначимо, що в новому Законі України «Про вищу освіту» ключовою є інноваційна складова діяльності закладів вищої освіти. Зокрема, у статтях 65, 66, 67, 68 визначено організаційно-правові форми впровадження інновацій, внесено зміни щодо фінансової самостійності закладу вищої освіти. Імплементація закону сприятиме інтегруванню України до єдиного освітнього простору, без якого неможливо порушувати питання про визнання у світі українських дипломів, продовження навчання студентів, аспірантів у зарубіжних університетах. 

Важливо зазначити, основним завданням наукової та інноваційної діяльності Київського національного університету є здобуття наукових знань шляхом проведення наукових досліджень і розробок та їх спрямування на створення і впровадження нових конкурентоспроможних технологій, трендів освіти, забезпечення інноваційного розвитку та підготовки фахівців інноваційного типу. 

Тому, враховуючи зростання кількості трендів в освіті, важливо, проаналізувавши їх, виокремити найважливіші інноваційні тренди, нові формати навчання, педагогічні інструменти, творчі підходи в освіті, оскільки бути в тренді означає «йти в ногу з часом» і залишатися в курсі останніх новинок, зокрема у сфері вищої освіти: 1) цифровізації як способу подачі навчальної інформації; 2) пріоритизації; 3) мікронавчання (дозоване подання знань); 4) візуалізації інформації в освіті; 5) гуманітаризації; 6) імерсивного навчання (використання технологій віртуальної Virtual Reality (VR) і доповненої реальності Augmented Reality (AR)); 7) додаткової освітньої онлайн-професії в галузі освіти (методист онлайн-курсів – педагогічний дизайнер; методист онлайн-навчання дітей та молоді; автор онлайн-курсів; онлайн-тренер; модератор вебінарів; куратор онлайн-навчання тощо); 8) едьютейнменту (освіта у розважальному форматі з метою відволікти учнів і студентів від соціальних мереж і світу комп’ютерних ігор); 9) балансу і благополуччя (вивчення онлайн-курсів про керування тривогою, стресостійкістю, усвідомленістю тощо); 10) проактивності (як самому стати центром змін в освіті та особистому житті; усвідомлення власних цінностей та цілей). 

Означені аспекти актуалізують проведення кафедрою педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка науково-педагогічного семінару «Навчання студентської молоді: світові освітні тренди», підтверджують доцільність та необхідність заходу, адже інноваційний університет – інструмент інтеграції в європейський освітній і науковий простір. 

Мета науково-педагогічного семінару – аналіз європейського та світового досвіду інноваційної педагогічної діяльності вищої школи та досвіду застосування у ЗВО України світових освітніх трендів навчання студентської молоді. 

Результатом проведення науково-педагогічного семінару «Навчання студентської молоді: світові освітні тренди» стане підготовка наукового збірника матеріалів науково-педагогічного семінару: «Навчання студентської молоді: світові освітні тренди».