×
×
Конференції

I МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ В КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ, РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

4.11.2022

Війна, соціально-економічні трансформації, глобальні інтеграційні процеси визначили проблему збереження психологічного здоров’я особистості. Прискорений ритм життя, невизначеність світу професій, пандемія коронавірусної хвороби, і особливо війна стимулюють розвиток стресу, формування небажаних психічних новоутворень, психічних порушень, соматичних симптомів (порушення сну, панічні атаки, тривожність, страх) та порушень поведінки. Розроблені адаптаційні стратегії до комфортних умов життєдіяльності у сучасних умовах вже не є дієвими. З огляду на означене виникає нагальна потреба у науковому дискурсі психологів, зокрема у напрямку розробки інноваційних адаптаційних стратегій особистості до невизначеності та  подолання наслідків психотравмуючих подій, технологій розвитку самоактуалізації і смисложиттєвих орієнтацій особистості. Це сприятиме зростанню потенціалу теоретичної психології та практичному застосуванні психологічних знань у поліпшенні психічного здоров’я громадян та підвищення рівня життя народу в цілому.

В рамках Міжнародної науково-практичної конференції «Психологічне здоров’я особистості в контексті процесів глобалізації: методологія дослідження, реалії та перспективи» планується обговорення ряду актуальних проблем: теоретико-методологічні проблеми психологічного здоров’я особистості, фактори психологічного здоров’я: біологічні, соціальні, психологічні, тощо; та технології забезпечення та підтримки психологічного здоров’я особистості в контексті процесів. 

Конференція є першою, надалі планується проводитись щорічно, матеріали друкуються в журналі категорії «Б» (Український психологічний журнал), «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Психологія».

Інформаційний лист