×
×
Конференції

Круглий стіл «Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі»

20 жовтня 2022 р.

Проведення круглого столу «Проблеми розвитку ідентичності особистості в освітньому просторі» є необхідним та доцільним з огляду на те, що основними векторами освітньої політики в сучасних умовах визнаються: 1) інтенсифікація міжрегіональних та міжнародних контактів та обмінів в освітньому середовищі; 2) розширення застосування української мови в освітній сфері; 3) орієнтація на європейські моделі гармонійного поєднання регіональних та національних особливостей в освітній політиці, що можуть виступати основою для формування української національної ідеї та сприятимуть консолідації суспільства через освітні практики. Відтак існує потреба в детальному вивченні особливостей розвитку ідентичності учнівської та студентської молоді, дослідженні особливостей проектування майбутнього молоддю та визначенні особливостей її ідентифікації в Інтернет середовищі. Це дасть змогу визначити стратегічні напрями планування та вибору засобів здійснення державної політики у сфері освіти. Розв`язання зазначених проблем є міждисциплінарним завданням для психологів, соціологів, політологів та освітян. Метою заходу є об`єднання зусиль українських та зарубіжних науковців щодо вирішення проблем корекції впливів державної освітньої політики з урахуванням особливостей ідентичності молоді.