×
×
Профіль

Чернуха Надія Миколаївна

Чернуха
Надія
Миколаївна
Чернуха Надія Миколаївна
Завідувач кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки,професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки
Доктор педагогічних наук, професор
 
 
+38 (044) 521-32-64
412, 4-й поверх
...
 • Ворошиловградский державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка, спеціальність «Учитель української мови та літератури» (1977 р), кандидатську дисертацію захистила у 1997 р. на тему: «Духовний розвиток молодших школярів засобами національного мистецтва» (13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки);докторську дисертацію захистила у 2007 р. на тему: «Інтеграція виховних впливів суспільства у формуванні громадянськості учнівської молоді» (13.00.05 - соціальна педагогіка).

  • Стажування з професійного розвитку (Університет соціальних наук в Лодзі, факультет прикладних наук, м. Краків, Польща).
  • Професійне стажування (Академія Бізнесу та Наук про Здоров’я в Лодзі (Польща)
  • професійна освіта
  • соціальна робота
  • соціальна педагогіка
  • освітня інклюзія
  • інтеграція в освіті

  Наукова школа «Інтеграція в освіті» - 25 кандидатів наук, докторів філософії, 1 доктор наук, 5 аспірантів.

  • В університеті працює з 2016 р. З 2016 р.  - професорка кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки.
  • З 2018 р. є Гарантом освітньо-наукової програми «Соціальна педагогіка» на кафедрі соціальної реабілітації та соціальної педагогіки.
  • З 2022 р. обіймає посаду завідувачки кафедри  соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
 • Дійсний член (академік) Всеукраїнської  громадської організації «Українська Академія Акмеологічних Наук».

http://histecc.kubg.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=56

 • Головний редактор електронного наукового журналу «Перспективи та інновації науки (Серія «Психологія», Серія «Педагогіка», Серія «Медицина»)».

http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/editirial-team

 • Заступник головного редактора періодичного рецензованого наукового видання відкритого доступу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціальна робота». Галузь науки: 231 «Соціальна робота», 053 «Психологія», 011 «Освітні, педагогічні науки».

https://visnyk.soch.robota.knu.ua/index.php/journal/about/editorialTeam

 • Членкиня редколегії журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.Військово-спеціальні науки». Педагогічні, економічні, технічні спеціальності – 011, 014, 015, 072, 193. Юридичні, психологічні спеціальності – 053, 081.

https://miljournals.knu.ua/index.php/visnuk/editorial_board

 • Медаль «За трудову відзнаку» (1977)
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2010)
 • Подяка КМДА (2013)
 • Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2020)
  • Актуальні проблеми соціальної педагогіки
  • Система інституцій у соціально-педагогічній діяльності
  • Методологія та організація наукових досліджень з основами інтелектуальної власності
  Введення в професію

Подорожі, кіномистецтво, флористика

Авторка більше 170 наукових та навчально-методичних праць: наукових статей у закордонних наукометричних та фахових вітчизняних виданнях,навчально-методичних посібників, монографій.

  • Алєксєєнко, Т.Ф., Басюк, Т.П., Безпалько, О.В, Бех, І.Д…Чернуха, Н.М., Зверєва І.Д. (Ред.). (2012). Енциклопедія для фахівців соціальної сфери. Сімферополь:Універсум. http://surl.li/bggnm
  • Омельченко, C.О., Тернопільська, В.І., Чернуха, Н.М., Співак, Я.О., Токарук, Л.С., Васильєва-Халатникова, М.О., Бакуліна, С.О., Костенко, Д.В., Рутьян, Л.Г. (2021). Соціальна робота: реалії та виклики часу: навчально-методичний посібник.  Слов’янськ: Вид-во Б.І. Моторіна.

  http://surl.li/gitkd

 • Огнев’юк, В.О, Хоружа, Л.Л., Сисоєва, С.О., Чернуха, Н.М., Терентьєва, Н. О. (2015). Компетентнісно зорієнтована освіта: якісні виміри. Київ: Київ.ун-т ім.Б.Грінченка. http://surl.li/nhjjr
 • Чернуха, Н.М., Бровко, К.М. (2016). Акмеологічний підхід виховання толерантності в міжособистісних відносинах суб’єктів освітнього процесу.В.О.Огневюк,С.О.Сисоєва, Я.С. Фруктова (Редкол). Сучасні акмеологічні дослідження: теоретико-методологічні та прикладні аспекти. (с.201-219).К.:Київ.ун-т ім.Б.Грінченка. http://surl.li/nhjom
 • Kostenko, D., Chernukha, N. (2020). A competency approach as a strategy for forming of intercultural competence of the “Information Technology” branch students in the educational environment of the university.In J. Kloc, Z. Brenda (Eds.). Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries: Collective monograph.(pp. 353-372).Riga:Baltija Publishing. https://doi.org/10.30525/978-9934-588-37-2.1.21
 • Чернуха, Н. М., Васильєва-Халатникова, М. О. (2020).Інклюзивні технології в роботі з дитиною з інвалідністю. .In J. Kloc, Z. Brenda (Eds.).Vector of modern pedagogical and psychological science in Ukraine and EU countries: Collective monograph.(pp.692-708). Riga:Baltija Publishing. http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/view/47/931/2068-1
  • Sabat, N., Ersozoglu, R., Kanishevska, L., Pet’ko, L., Spivak, Ya. Turchynova, G., Chernukha, N.(2019). Staff development as a condition for sustainable development entrepreneurship. Journal of Entrepreneurship Education, 22(Issue1S). Scopus.  http://surl.li/nhjkl
  • Guk, O., Zavhorodnia, Ye., Ryzhykov,V., Snitko, Ye., Ternopilska, V., Chernukha, N. (2019).Variants of the educational paradigm in training of managers, Revista Espacios, 2019, 40(29).Scopus.

  https://www.revistaespacios.com/a19v40n29/a19v40n29p09.pdf

  • Diachok, N., Chernukha, N., Tokaruk, L., Udovenko, Iu., Mateeva Petrova, M.(2020). Practical-oriented concept as a principle of professional education of the future professionals. International Journal of Higher Education,9(4),272-282. Scopus. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1258952.pdf
  • Omelchenko, S., Chernukha, N., Spivak, L., Spivak, Ya.(2020). Socio-pedagogical conditions training of future social specialists to a successful professional career. International Journal of Higher Education,9, (4,),283-290. Scopushttps://www.sciedu.ca/journal/index.php/ijhe/article/view/20005
  • Vasylyeva-Khalatnykova,M., Chuiko, O., Bakhov, I., Ternopilska, V., Chernukha, N. (2021). Social Rehabilitation Practices of Inclusion in the Educational Process in Working with Children with Disabilities. Propositor Representaciones,  9,SPE (3).WOShttps://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1300131.pdf
  • Kostenko, D., Chernukha, N., Qin, Bowen,  Aizbaieva, A. (2022). The Hardiness of personality as a necessary component of professional and life self-fulfillment under war conditions.  Zeszyty naukowe wyższej szkoły technicznej w Katowicach, Katowice, nr.15, 2022.str.113–120.IndexCopernicushttp://www.wydawnictwo.wst.pl/uploads/files/5c3220954b137af940df8fe9b4d06d6f.pdf
  • Чернуха, Н., & Костенко, Д. (2023). Вплив життєстійкості на благополуччя здобувачів вищої військової освіти. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Військово-спеціальні науки, 53(1(53), 17–21.Категорія Бhttps://doi.org/10.17721/1728-2217.2023.53.17-21
  • Bodrova, I., Chernukha, N., Vasylyeva-Khalatnykova, M., Bakulina, O., Binytska, K., Kostenko, D., Tarnavska, T. (2023). Research of motivation for the development of professional self-determination. Revista Românească pentru ducaţie Multidimensională, 15(2), 229-243.(WOShttps://doi.org/10.18662/rrem/15.2/731
  • Кузнецов, О. В., Співак, Я. О., Співак, Л. А., Костенко, Д. В., Чернуха, Н., М. (2023). Виклики соціальної роботи з людьми похилого віку у період війни в Україні. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина»), 9 (27), 245-254. Категорія Б, Index Copernicushttps://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-9(27)-245-254
  • Онипченко, О.І., Чернуха, Н.М., Сургова, С.Ю. (2023).Підготовка  майбутніх  фахівців  соціальної  сфери  до роботи з наркозалежними в реабілітаційних центрах «Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія«Медицина»),13(31), 263-276. Категорія Б, Index Copernicus.