×
×
Анонси

Інститут соціальної та політичної психології НАПН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Асоціація психологів вищої школи України
Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України
Український НМЦ практичної психології і соціальної роботи НАПН України
Інститут модернізації змісту освіти МОН України
Українська психологічна асоціація
Українська асоціація психології освіти і розвитку
Українська нейропсихологічна асоціація

IV ВІДКРИТИЙ МЕТОДОЛОГІЧНИЙ СЕМІНАР

«ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: СПЕЦИФІКА ФУНКЦІЙ ТА КОМПЕТЕНЦІЙ»

19.06.2020 дистанційно на платформі zoom 12.00 -13.30 за київським часом
в межах циклу семінарів "Реформа психологічної служби системи освіти: громадське обговорення професійного стандарту практичного психолога"

Під час четвертого семінару заплановано обговорення за двома темами:
1) Нові стандарти акредитації освітніх програм та можливості впровадження психологічних служб в університетах,
2) Трудові функції та нормативи роботи психолога психологічної служби університету.

Модератори заходу:

  • Найдьонова Любов Антонівна, доктор психологічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, заступник директора з наукової роботи Інституту соціальної та політичної психології НАПН України
  • Власова Олена Іванівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • Курагіна Євгенія Олександрівна, голова Асоціації психологів вищої школи України

Посилання на віртуальну кімнату семінару буде надіслано на електронну адресу, вказану при реєстрації (до 20:00, 18 червня).

Форма для реєстрації:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-hNIgAtkNKMmJBVqrLKLI34SfafZnFG1fn1oSt0EK779iYQ/viewform

У семінарі візьмуть участь:
- Тернопільський національний педагогічний університет
імені Володимира Гнатюка,
- Тернопільський національний економічний університет,
- Сумський державний університет,
- Тернопільський національний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського,
- Чорноморський національний університет
імені Петра Могили (м. Миколаїв),
- Сумський державний педагогічній університет
імені А.С. Макаренка,
- Національний університет харчових технологій (м. Київ),
- Миколаївський національний університет
імені В. О. Сухомлинського,
- Полтавська державна аграрна академія,
- ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет» ,
- ДВНЗ «Київський національний економічний університет
імені Вадима Гетьмана»,
- ДЗВО "Університет менеджменту освіти" НАПН України,
- Дніпровський національний університет
імені Олеся Гончара,
- Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
- Дніпропетровський державний університет внутрішніх
справ,
- Житомирський державний університет імені Івана Франка,
- Національний університет біоресурсів і
природокористування України,
- Львівський національний університет імені Івана Франка