×
×
Новини

Зацікавленість здобувачів вищої освіти у постійних зустрічах з відомими науковцями, практиками, стейкхолдерами є затребуваною та вкрай необхідною. Одним із сучасних викликів професійної підготовки успішного фахівця соціальної сфери є практикоорієнтований вектор. 

14 квітня 2023 року на факультеті психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка для здобувачів вищої освіти ОПП «Соціальна педагогіка», ОНП «Соціальна педагогіка», ОНП «Соціальна реабілітація» відбулась зустріч зі стейкхолдером – Христиною Андрієчко. 

Пані Христина є випускницею ОПП «Соціальна педагогіка» Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час зустрічі вона щиро та позитивно відреагувала на зустріч з науково-педагогічними працівниками кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки та здобувачами вищої освіти. Наразі, пані Христина є досвідченим педагогом-методистом та успішно працює у приватному закладі загальної середньої освіти «Спільношкола» в м. Києві. Вона акцентувала увагу на тому, що тісна співпраця з випускниками кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки дозволяє задовольняти потреби замовників освітніх послуг, практиків.

На зустрічі Христина Андрієчко виступила у ролі представника стейкхолдера закладу освіти, де вона зараз працює та запросила здобувачів вищої освіти та випускників кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки до співпраці.

Головна ціль зустрічі – налагодження продуктивної взаємодії кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та стейкхолдера.

Зустріч здобувачів вищої освіти, заступниці декана з навчальної роботи факультету психології (доцентка, кандидатка педагогічних наук Алла Москаленко), гарантів освітніх програм ОПП «Соціальна педагогіка (доцентка, кандидатка педагогічних наук Людмила Токарук), ОНП «Соціальна педагогіка» (завідувачка кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки, професорка, докторка педагогічних наук Надія Чернуха), ОНП «Соціальна реабілітація» (професорка, докторка психологічних наук Наталія Максимова), науково-педагогічних працівників кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки (доцентка, кандидатка педагогічних наук Марина Васильєва-Халатникова; доцентка, кандидатка педагогічних наук Ольга Гук; доцентка, кандидатка психологічних наук Юлія Удовенко; асистентка, кандидатка психологічних наук Юлія Красілова) з Христиною Андрієчко проходила в контексті ресурсності, інтерактиву, емоційного обміну думками, з наснаженням на подальшу продуктивну та плідну роботу. Пані Христина з неймовірним захопленням розповідала про свій досвід навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, відмітила баланс теоретичного та прикладного матеріалу, творчий підхід у викладанні та перспективу соціально-педагогічної діяльності в Україні та світі.

Підписання меморандуму про співпрацю між кафедрою соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка та приватним закладом загальної середньої освіти «Спільношкола» (м. Київ) стало дієвим орієнтиром для подальших зустрічей та ефективної співпраці.