×
×
Новини

Мотиваційний лист є складовою пакета документів, які вступник подає разом із заявою. Публікуємо вимоги до мотиваційного листа згідно з § 6 розділу І Правил прийому.

Мотиваційний лист – викладена вступником письмово у довільній формі інформація про його особисту зацікавленість у вступі на певну освітню програму (спеціальність, заклад освіти) та відповідні очікування, досягнення у навчанні та інших видах діяльності, власні сильні та слабкі сторони, до якого у разі необхідності вступником може бути додано (у тому числі в електронній формі) матеріали, що підтверджують викладену в листі інформацію.

Мотиваційний лист повинен відповідати таким формальним вимогам:

  • чіткість структури листа і формулювання думок (кожен абзац присвячений одному факту чи події, містить одну тезу та аргументацію щодо неї);
  • відповідність мовним нормам (орфографічним, граматичним, мовностилістичним, пунктуаційним);
  • обсяг листа – не менш як 200 і не більш як 600 слів. Лист має бути сформований у форматі .pdf або .jpeg (написаний у текстовому редакторі, кегль від 9 до 14, міжрядковий інтервал від 1 до 2).

Структура мотиваційного листа:

  1. Вступ: звертання та стисла інформація про себе;
  2. Основна частина: мета вступу на освітню програму (спеціальність, факультет/інститут) і відповідні очікування; опис зацікавленості професією, кар’єрних планів, особистого розвитку та аргументів, якими вступник/вступниця керувався/керувалася, обираючи освітню програму (спеціальність, факультет/інститут), зокрема можуть бути вказані вже отримані знання чи навички, інші здобутки (участь у проєктах, олімпіадах тощо), які будуть корисними для навчання за фахом;
  3. Висновки: мотиваційний лист має завершуватися підсумком (два-три речення), який вказує на впевненість вступника/вступниці у правильному виборі освітньої програми.

Читайте також:

Приклад мотиваційного листа