×
×
Новини

Професор кафедри соціальної роботи, доктор психологічних наук Юрій Михайлович Швалб визнаний кращим викладачем факультету психології у 2020/2021 навчальному році!

Юрій Михайлович є відомим фахівцем у галузі загальної, педагогічної та вікової психології, особливо у сфері цілепокладання та організаційно-управлінської діяльності, одним із фундаторів екологічної психології в Україні, а також розробив цілісну систему професійної підготовки соціальних працівників, яка базується на впровадженні новітніх соціально-психологічних технологій у процес навчання студентів.

Швалб Ю. М.  працює на кафедрі соціальної роботи з 2001 року та вже 20 років натхненно навчає соціальних працівників та психологів, викладаючи їм такі дисципліни, як: «Практична психологія в соціальній роботі», «Екологічна психологія», «Методи і методологія соціальної роботи», «Методологія та організація наукових досліджень», «Дослідницькі моделі та інтерпретації», «Соціально-психологічна експертиза», «Технології ресоціалізації і корекційної роботи», «Методи оцінки соціальних змін в громаді», «Соціальна фасилітація і медіація» та інші. На своїх парах Юрій Михайлович захоплює студентів глибокими теоретичними знаннями та прикладами їх застосування на практиці, завжди запрошує аудиторію до діалогу та занурює у роздуми влучними питаннями, а когось надихає «піти в науку». Під науковим керівництвом Юрія Михайловича на сьогодні захищено більше 30 кандидатських та 7 докторських дисертацій.

Професор Швалб є автором понад 200 наукових праць, в тому числі і 5 одноосібних монографій – «Психологічні механізми соціалізації особистості в онтогенезі», «Психологические модели целеполагания», «Целеполагающее сознание: психологические модели и исследования», «Методология и теория экспертной деятельности: психологические аспекты» і «Провина та почуття провини у структурі життєвих відносин особистості».

Диплом ЮМ

В рамках освітнього проекту «Психологія сучасного способу життя» під керівництвом Ю.М. Швалба проведено більше 50 психологічних шкіл, тренінг-семінарів, організаційно-діяльнісних ігор. Теми цих заходів є досить різноманітними – «Благополуччя особистості в системі соціальних та психологічних практик», «Психосоматика особистості: стани, переживання, управління», «Схеми і метафори у професійній діяльності та комунікації», «Методологічні проблеми сучасних психологічних практик», «Нормативне забезпечення психологічної діяльності в Україні», «Чуттєвість як підґрунтя життя особистості», «Проектування форм організації соціальної роботи у громадах», «Психологічні техніки роботи з переживаннями», «Свобода як атрибут існування особистості», «Стратегіальний підхід у побудові психологічних практик», «Рефлексія у життєдіяльності та психологічних практиках». Вже понад 15 років у них активно беруть участь фахівці соціономічних професій із різних куточків України та з закордону, вчаться, наснажуються та привносять якісні зміни у свою роботу.

Щиро вітаємо нашого колегу з такою відзнакою та бажаємо ще багато років плідної праці!