×
×
Кафедра соціальної психології

Logo SPD ua

Телефон: +38 (044) 431-04-05
 Кімната: 201, 2-й поверх
E-mail: socpsy@ukr.net

Завідувач кафедри: Коваленко Алла Борисівна, професор, доктор психологічних наук, фахівець в галузі психології творчого мислення, психології розуміння, психології сприймання та розуміння людьми один одного.

Лаборант кафедри: Черних Олена Геннадіївна

Кафедра соціальної психології заснована в 1971 році, як кафедра соціально-педагогічної психології. Об’єктивними передумовами створення кафедри було відродження в СРСР соціальної психології як самостійної науки, потреба у підготовці спеціалістів з цієї галузі для роботи у вищих навчальних закладах, лабораторіях НДІ, у промисловості, на підприємствах. Засновником і першою завідувачкою кафедри була кандидат психологічних наук, доцент Л.Й. Марісова(1971-89). У 1995 кафедра соціально-педагогічної психології була перейменована на кафедру соціальної психології. Упродовж 2008 та 2009 років кафедра змінювала назву - спочатку як кафедра соціальної психології і психології розвитку, а у 2009 було здійснено її поділ на кафедру соціальної психології та кафедру психології розвитку. З цього періоду почався новий виток розвитку кафедри соціальної психології.

Основні напрями наукової діяльності кафедри: Кафедра соціальної психології бере участь у професійній підготовці студентів за освітньо-кваліфікаційними рівнем «бакалавр психології» та відповідає за підготовку по двох спеціалізаціях за освітньо-професійними магістерськими програмами: «Соціальна психологія», «Організаційна психологія та психологія праці» (053 «Психологія»). Кафедра також у 2018 році започаткувала освітньо-наукову магістерську програму «Політична психологія».

На кафедрі функціонує аспірантура зі спеціальності 19.00.05 — соціальна психологія; психологія соціальної роботи. Всього на кафедрі навчається 8 аспірантів. Науковою роботою аспірантів та докторантів керують професори, досвідчені доценти. Аспіранти, які успішно закінчили аспірантуру, мають змогу захищати дисертацію в спеціалізованій вченій раді, що функціонує на факультеті.

Кафедра має потужний професорсько-викладацький склад. На ній працюють 4 докторів наук, 11 кандидатів наук, 4 професорів, 9 доцентів, 2 асистенти.

Наукова діяльність кафедри концентрується навколо проблем взаємозв’язку та взаємовпливу особистості та соціуму: досліджуються питання пов’язані з психологією спілкування, психологією малих та великих груп, психологією мас, психологією лідерства, організаційною психологією та психологією праці, методами соціально-психологічного впливу.

Навчальна діяльність кафедри: Кафедра забезпечує викладання соціально-психологічних, політико-психологічних та організаційно-психологічних дисциплін як для майбутніх психологів, так і для студентів інших напрямів підготовки та спеціальностей.

Викладачі кафедри забезпечують викладання широкого спектру психологічних дисциплін в межах підготовки за спеціалізаціями: блок «соціальна психологія» (психологічні технології іміджмейкінгу, реклами та PR, психологічні технології маркетингових досліджень, психологічні технології моделювання та моніторингу електоральної поведінки, технології соціально-психологічного тренінгу); блок «організаційна психологія та психологія праці» (психологічні технології стратегічного менеджменту, психологічні технології управління персоналом, психологічні технології бізнес-консультування, психологічні технології бізнес-тренінгу). У програмі підготовки політичних психологів студенти вивчають індивідуально-психологічні аспекти людини в політиці (політична свідомість, політична поведінка, політичне лідерство тощо); психологію політичної влади та політичних еліт; політичні конфлікти, війни та управління ними; політичну комунікацію, тощо

Навчальні дисципліни спеціалізації мають прикладне спрямування, програми дисциплін передбачають значну кількість практикумів, групових та творчих завдань, проектну роботу, обов’язковим елементом навчання є робота з кейсами.

Кафедра підтримує наукові зв’язки з іншими центрами соціальної психології в Україні та світі: Інститутом психології ім. Г. С. Костюка НАПН України, Інститутом соціальної та політичної психології НАПН України, Рівненським державним педагогічним університетом, Південноукраїнським національним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського, Житомирським державним університетом ім. Івана Франка, Дрогобицьким державним педагогічним університетом ім. Івана Франка, Ніжинським державним університетом ім. Миколи Гоголя, Уманським державним педагогічним університетом ім. Павла Тичини та ін.

Міжнародні організації : Гродненський державний університет імені Янки Купали, Університет імені Масарика (м. Брно, Чехія), Центр досліджень вищої освіти (м. Прага, Чехія), Університет Прикладних Наук Новіа (м. Вааса, Фінляндія), Університет Прикладних Наук Західної Македонії (м. Касторія та м. Козані, Греція)., Клайпедський Університет (м. Клайпеда, Литва), Університет штату Орегон, (м., Орегон, США), Державний університет Молдови (м. Кишинів, Молдова), Яський університет ім. А. Й. Кузи (м. Яси, Румунія).

Після закінчення університету випускники матимуть можливість працювати:

  • У рекламній та медіа-індустрії: маркетингові агентства, рекламні та PR-служби, агентства із впровадження соціальних проектів, громадські та політичні організації.
  • У сфері управління персоналом: кадрові та рекрутингові агентства, HR-служби підприємств, консалтингові агентства та служби, організації, що спеціалізуються на проведенні бізнес-тренінгів
  • У Організаціях та інституціях політичного, суспільного, освітнього, інформаційного секторів (на посадах: дослідник, радник, управлінець, експерт, помічник народного депутата, політичний технолог, іміджмейкер у сфері політики, фахівець з політичної реклами та PR–технологій, викладач політико-психологічних дисциплін та ін.).

Кафедра соціальної психології

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 16 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Коваленко Алла Борисівна
Повне ім'я Коваленко Алла Борисівна
Посада Завідувач кафедри соціальної психології, професор кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Васютинський Вадим Олександрович
Повне ім'я Васютинський Вадим Олександрович
Посада Професор кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Траверсе Тетяна Михайлівна
Повне ім'я Траверсе Тетяна Михайлівна
Посада Професор кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-

 

 

Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Дубровинський Георгій Ревмирович
Повне ім'я Дубровинський Георгій Ревмирович
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Соснюк Олег Петрович
Повне ім'я Соснюк Олег Петрович
Посада Заступник завідувача кафедри соціальної психології, доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 522-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Виноградов Олександр Геннадійович
Повне ім'я Виноградов Олександр Геннадійович
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (050) 3346202
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Корольов Дмитро Костянтинович
Повне ім'я Корольов Дмитро Костянтинович
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Романова Юлія Владиславівна
Повне ім'я Романова Юлія Владиславівна
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Фролов Павло Дмитрович
Повне ім'я Фролов Павло Дмитрович
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Паньковець Віталій Леонідович
Повне ім'я Паньковець Віталій Леонідович
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Клименко Ірина Вадимівна
Повне ім'я Клименко Ірина Вадимівна
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Рогаль Ніна Іванівна
Повне ім'я Рогаль Ніна Іванівна
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-

Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Грищук Елісо Юріївна
Повне ім'я Грищук Елісо Юріївна
Посада Асистент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Ставицький Геннадій Анатолійович
Повне ім'я Ставицький Геннадій Анатолійович
Посада Асистент кафедри соціальної психології
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Яткевич Тетяна Євгеніївна
Повне ім'я Яткевич Тетяна Євгеніївна
Посада Лаборант кафедри соціальної психології
-


Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
Черних Олена Геннадіївна
Повне ім'я Черних Олена Геннадіївна
Посада Старший лаборант кафедри соціальної психології

Кафедра соціальної психології

Факультет Психології КНУ імені Тараса Шевченка має 16 Зареєстрованих користувачів
Фото
Ім'я та інформація
Додатково
Коваленко Алла Борисівна
Повне ім'я Коваленко Алла Борисівна
Посада Завідувач кафедри соціальної психології, професор кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Васютинський Вадим Олександрович
Повне ім'я Васютинський Вадим Олександрович
Посада Професор кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Траверсе Тетяна Михайлівна
Повне ім'я Траверсе Тетяна Михайлівна
Посада Професор кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Доктор психологічних наук, професор
-

 

 

Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Дубровинський Георгій Ревмирович
Повне ім'я Дубровинський Георгій Ревмирович
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Соснюк Олег Петрович
Повне ім'я Соснюк Олег Петрович
Посада Заступник завідувача кафедри соціальної психології, доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 522-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Виноградов Олександр Геннадійович
Повне ім'я Виноградов Олександр Геннадійович
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (050) 3346202
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Корольов Дмитро Костянтинович
Повне ім'я Корольов Дмитро Костянтинович
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, доцент
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Романова Юлія Владиславівна
Повне ім'я Романова Юлія Владиславівна
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Фролов Павло Дмитрович
Повне ім'я Фролов Павло Дмитрович
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Паньковець Віталій Леонідович
Повне ім'я Паньковець Віталій Леонідович
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Клименко Ірина Вадимівна
Повне ім'я Клименко Ірина Вадимівна
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Рогаль Ніна Іванівна
Повне ім'я Рогаль Ніна Іванівна
Посада Доцент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-

Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Грищук Елісо Юріївна
Повне ім'я Грищук Елісо Юріївна
Посада Асистент кафедри соціальної психології
Науковий ступінь та вчене звання Кандидат психологічних наук
-
Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Ставицький Геннадій Анатолійович
Повне ім'я Ставицький Геннадій Анатолійович
Посада Асистент кафедри соціальної психології
-
 
 
 
Телефон +38 (044) 522-17-93
Кімната 201, 2-й поверх
E-mail ...
Яткевич Тетяна Євгеніївна
Повне ім'я Яткевич Тетяна Євгеніївна
Посада Лаборант кафедри соціальної психології
-


Телефон +38 (044) 526-16-48
Кімната 201, 2-й поверх
Черних Олена Геннадіївна
Повне ім'я Черних Олена Геннадіївна
Посада Старший лаборант кафедри соціальної психології