×
×
Профіль

Соснюк Олег Петрович

Соснюк
Олег
Петрович
Соснюк Олег Петрович
Oleh P. Sosniuk
Заступник завідувача кафедри соціальної психології, доцент кафедри соціальної психології
Кандидат психологічних наук, доцент
+38 (044) 522-16-48
201, 2-й поверх
201, 2nd floor
...

Київський державний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології, психолог, 1994 рік.

 • King`s School (Beckenham, UK) – Special language program for professional researchers, 2006.
 • CIM – The Chartered Institute of Marketing (London, UK) – Special program for professional researchers,  2011.

проблеми формування психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності, експериментальна психосемантика та прикладна семіотика, тренінгові технології та бізнес-консультування, психологія реклами та методологія маркетингових досліджень, технології впливу на масову свідомість, іміджмейкінг, проблеми профілактики професійних деформацій.

 • Теоретико-практичний семінар з психотерапії та клінічної психології – Київська асоціація практикуючих психологів та психотерапевтів, Центр психічного здоров`я, м.Вільнюс – 2010.
 • Тренінг-семінар «Driving Insight from  Research» CIM – The Chartered Institute of Marketing (London) – 2011.
 • член Товариства психологів України, колективний член Української асоціації маркетингу (УАМ) та Європейської асоціації маркетингу (ESOMAR);  член профбюро факультету;
 • експерт ТВ-програм телеканалів «Інтер», СТБ, ICTV, CITY, радіо «Ера», журналів «Комп&ньон», «Коментарі», «Новый маркетинг», «Маркетинговые исследования в Украине».

Основи психосемантики, Соціальна психологія, Психологічні технології маркетингових досліджень, Психологічні технології бізнес-консультування, Психологічні технології бізнес-тренінгу – для студентів факультету психології; Психологія – для студентів історичного факультету.

література, музика, живопис.

 1. Поліваріативність підходів до вивчення особливостей інноваційних процесів у психології// Соціальні технології: актуальні проблеми теорії та практики, Міжвузівський збірник наукових праць, Випуск 17: Методологічні та методичні проблеми розвитку соціальних технологій у сучасному суспільстві, Одеса. – 2002, С. 121-130.
 2. Рольова децентрація як фактор трансформації професійних стереотипів// Вісник Харківського університету, Серія: Психологія. №550, частина 1, Харків, 2002. – С. 241-242.
 3. Формування психологічної готовності до інноваційної діяльності в умовах тренінгу// Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, збірник наукових праць,  випуск 2, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2004. – С. 105-118. 
 4. Вплив здатності до самокорекції на формування психологічної готовності особистості до інноваційної діяльності// Актуальні проблеми соціології, психології та педагогіки. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність”, Київ, 2006. –  С. 299-305.
 5. Формування психологічної готовності вчителів до інноваційної діяльності// Вісник Харківського університету, Серія: Психологія. № 740, Харків, 2006. – С. 240-245.
 6. Методологічні принципи формування психологічної готовності до інноваційної діяльності в умовах тренінгу// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка.Випуск 26, Київ, 2006. – С. 49-52.
 7. Розвиток психологічної готовності журналістів до інноваційної діяльності в умовах тренінгу// Актуальні проблеми психології. Проблеми загальної та педагогічної психології, Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України, Том ІХ, частина 2, Київ, 2007. – С. 308-315.
 8. Типологія інноваційно значущих ситуацій професійної взаємодії// Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Серія: Соціологія. Психологія. Педагогіка. Випуск 27, Київ, 2007. – С.  48-53.
 9. Психологічний тренінг як засіб профілактики  використання маніпуляційних технік в мас-медіа// Актуальні проблеми психології. Проблеми психології творчості та обдарованості. Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України., Т.12.Вип.3, Київ, 2007 –  С. 157-167.
 10. Психологічні особливості профілактики використання маніпулятивних технік в мас-медіа//Вісник Харківського університету, Серія: Психологія. №771, частина 1, Харків, 2007. – С. 254-258.
 11. Тренінгові технології розвитку інноваційного потенціалу особистості// Наука і освіта, № 7, Одеса. – 2008. С. 178-182.
 12. Діагностика особливостей особистісної активності суб’єктів інноваційної діяльності якісними методами// Актуальні проблеми психології, Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України., Том 7. Випуск 16, Київ. – 2008. С. 163-168.
 13. Тренінгові технології формування навичок юридичної безпеки журналістів// Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави, Збірних наукових праць, Випуск 7, Київ. – 2008. С. 418-423.
 14. Психологічні технології протидії використанню маніпуляційних технік// Актуальні проблеми психології, Збірник наукових праць Інституту психології ім.Г.С.Костюка АПН України., Том 10, Випуск 6, Частина 2, Київ. – 2008. С. 241-244.
 15. Технологія рейтингового оцінювання викладачів як елемент моніторингу якості освіти// Вища освіта України додаток 3 Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору, Том ІІІ, Київ. – 2008. С. 481-487.
 16. Технології якісних досліджень особистісної активності суб`єктів інноваційної діяльності// Проблеми емпіричної психології, Випуск 2, Київ. – 2009. С. 285-293.
 17. Психосемантика професійної самосвідомості топ-менеджерів (у співавторстві з Остапенко І.В.)// Проблеми емпіричної психології, Випуск 3, Київ. – 2009. С. 83-89.
 18. Семиотический анализ визуальных образов в качественных исследованиях// Маркетинговые исследования в Украине, № 1 (44), Киев. – 2011. С. 29-35.
 19. Психосемантичний аналіз професійної самосвідомості управлінців (у співавторстві з Остапенко І.В.)//Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, спецпроект «Тенденції розвитку психології в Україні: історія і сучасність» з нагоди 85-ї річниці від дня народження фундатора вітчизняної історико-психологічної науки В.А.Роменця, Том 3. Соціальна психологія. – 2011. С.129-138.
 20. Где живут бренды? (Психологические инструменты для маркетинговых стратегий)// Маркетинговые исследования в Украине, № 6 (49). – 2011. С.30-37.
 21. Проективна методика «Креативний простір» як психодіагностичний та дослідницький інструмент// Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, серія Психологія, № 971. – 2011. С.145-151.