×
×
Профіль

Корольов Дмитро Костянтинович

Корольов
Дмитро
Костянтинович
Корольов Дмитро Костянтинович
Dmytro K. Korolov
Доцент кафедри соціальної психології
Кандидат психологічних наук, доцент

+38 (044) 526-16-48
201, 2-й поверх
201, 2nd floor
...

магістр психології, Київський університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології та психології.

прикладна соціальна психологія, психологічна оцінка персоналу, психодіагностика, психологія обдарованості, психологія статі.

голова науково-методичної комісії факультету психології; гарант ОПП «Психологія», бакалаврат; тривалий час бере участь у науково-дослідних роботах лабораторії психології обдарованості Інституту психології ім. Г. С. Костюка НАПН України.

«Психологія управління», «Психологічна оцінка персоналу», «Практикум із соціальної психології», «Психологія ділового спілкування», «Психологія статі».

  1. Бурлачук Л. Ф., Королёв Д. К. Адаптация опросника для диагностики пяти факторов личности // Вопросы психологии. – 2000. – № 1. – С. 126–134.
  2. Взаємозв’язок когнітивних та особистісних чинників у розвиту обдарованості / [ Семенова Р. О., Корольов Д. К. та ін.] ; За ред. Р. О. Семенової. — К. : Педагогічна думка, 2008. — 144 с. http://lib.iitta.gov.ua/716506/1/%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F%2C%202008.pdf
  3. Психологічна діагностика обдарованості: монографія / [Р. О. Семенова, Д. К. Корольов, М. О. Мельник та ін.] / за ред. Р. О. Семенової. — Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. — 172 с.
  4. Освітнє середовище як чинник становлення обдарованої особистості: монографія / [Р. О. Семенова, О. Л. Музика, Д. К. Корольов та ін.]. — К.-Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. — 228 с. http://lib.iitta.gov.ua/8519/1/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%94%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5.pdf
  5. Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості: монографія / [О. Л. Музика, І. М. Біла, Д. К. Корольов та ін.]. — К. : Видавничий Дім «Слово», 2017. — 220 с. http://lib.iitta.gov.ua/708203/1/Muzyka_O_L_ZDSOO_IP_2017.pdf
  6. Корольов Д. К. Психологічна оцінка персоналу. Навчальний посібник / Д. К. Корольов. — Житомир : Видавництво Житомирського державного університету ім. І. Франка, 2019. — 160 с. http://lib.iitta.gov.ua/715433/1/Korolov%20Psyhologichna%20ocinka%20personalu.pdf