×
×
Профіль

Грищук Елісо Юріївна

Грищук
Елісо
Юріївна
Грищук Елісо Юріївна
Eliso Y. Hryshchuk
Асистент кафедри соціальної психології
Кандидат психологічних наук

+38 (044) 526-16-48
201, 2-й поверх
201, 2nd floor
...

Магістр психології, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2006 р.

«Маніпулятивні психотехнології», «Основи псих одрами».

  • етнопсихологія
  • психологія міжособистісного спілкування
  • патопсихологія

Участь у розробці та реалізації психокорекційної програми «Подолання конфліктності в подружніх парах» ( в яких один із членів є потерпілим/лою від торгівлі людьми)  в рамках реалізації проекту «Реабілітація сімей» Програми протидії торгівлі людьми Міжнародної організації міграції (ГО «Відродження нації», м. Тернопіль)

Диплом за ІІ місце на Всеукраїнській олімпіаді з "Соціальної педагогіки", м. Запоріжжя, 2003 р.

  • «Соціальна психологія»
  • «Психологія міжособистісного спілкування»

малювання, плавання, колекціонування картин маленького розміру.

  1. Грищук Е. Ю. Вплив етнолінгвістичної ідентичності на типи ставлення до оточуючих у процесі міжособової взаємодії / Е. Ю. Грищук // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : [зб. наук. пр.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол. : В. І. Судаков [та ін.]. — К. : Логос, 2011. — Т. 3. — 207 с. — С. 45—54.
  2. Грищук Э. Ю. Влияние этнолингвистической идентичности на процесс межличностного взаимодействия / Э. Ю. Грищук // Актуальные проблемы этнической и социальной психологии : [Материалы Межвузовской конф. студ., асп. и молодых ученых, (Москва, РУДН, 30 марта 2011 г.]. — М. : РУДН, 2011. — 363 с. — С. 83—86. 
  3. Е. Ю. Мозгова,  Дідора М. І. Програма навчальної дисципліни «Етнопсихологія» / Збірник програм фахових навчальних дисциплін для підготовки бакалаврів зі спеціальностей «Психологія» та «Практична психологія» (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / Автори-упоряд. : Г. К. Радчук, О. М. Кормило. — Тернопіль : Лілея, 2008. — 784 с. — С. 710—726.