×
×
Профіль

Дубровинський Георгій Ревмирович

Дубровинський
Георгій
Ревмирович
Дубровинський Георгій Ревмирович
Georgy R. Dubrovinsky
Доцент кафедри соціальної психології
Кандидат психологічних наук, доцент

+38 (044) 526-16-48
201, 2-й поверх
201, 2nd floor
...
 • 1976-1981 Свердловське ВВПТАУ;
 • 2000-2003 - Військовий інститут КНУ імені Шевченка,  спеціальність економіка і фінансове забезпечення військ(сил), офіцер оперативно-тактичного рівня;
 • 2007 - захист кандидатської дисертації за спеціальністю 19.00.09 – психологія діяльності в особливих умовах (Університет цивільного захисту України МНС України)
 • 2009 - присвоєно вчене звання доцента кафедри військової педагогіки та психології (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)
 • соціальна психологія,
 • психологія конфлікту
 • емоційний інтелект,
 • соціальна психологія травми і травмуючи подій,
 • дослідження ПТСР та реабілітація військовослужбовців.
 • 1998 – 2005 - заступник начальника факультету Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка,
 • 2005-2010 – начальник військово-гуманітарного факультету Військового інституту КНУ імені Тараса Шевченка,
 • член редакційної колегії фахового збірника наукових праць «Український психологічний журнал».
 • медалі «Ветеран ЗСУ», «За досягнення у військовій службі», тощо.
 • Почесна грамота міського голови м. Києва (2008).
 • Грамота Ректора Київського Національного університету імені Тараса Шевченка (2018 р.).
 • «Соціальна психологія»
 • «Загальна психологія» (для студентів гуманітарних факультетів)
 • «Психологія конфлікту»
 • «Психологічне забезпечення діяльності силових структур»
 • «Методика викладання психології у закладах вищої освіти»

плавання, подорожі, театр, творчість сучасних українських літераторів

 • Дубровинський Г.Р., Балашова С.П.,Васильєв С.П., Кирик В.Л. Практикум з військової психології: навч.посіб К.: Видавнично-поліграфічний центр «Київський університет», 2015.
 • Дубровинський Г.Р., Кубіцький С.О., Черняк А.І., Безбах В.Г., Зонь В.В. Основи загальної та військової психології та педагогіки. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. (Лист МОН України №1/11-4083 від 17.05.2010 року).
 • Дубровинський Г.Р., Балашова С.П., Васильєв С.П. Практичний курс військової психології. Навчальний посібник частина 1. К.: 2012
 • Дубровинський Г.Р., Балашова С.П., Васильєв С.П. Практичний курс військової психології. Навчальний посібник частина 2. К.: 2013
 • Дубровинський Г.Р., Дудкевич М. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія. – 2022. – Вип. 1(15)
 • Дубровинський Г.Р.,Ділай А.Ю. МОТИВАЦІЙНІ УСТАНОВКИ ЯК ПРЕДИКТОРИ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ВІЙСЬКОВОГО ПСИХОЛОГА. Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук праць. – К.: НУОУ, 2023. – Вип.3 (73)

Психологічне забезпечення діяльності силових структур України. Навчальний посібник. К.: Видавнично-поліграфічний центр «Київський університет», 2019

Методичні рекомендації до дисципліни: «Методика викладання психології у закладах вищої освіти». К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2022

 • Становлення військової психології (методологія та розвиток у період російсько-японської війни 1904-1905 років) Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки. Зб. наук. пр. Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2015. – Вип. 4 (29). С.47 – 55.
 • Підходи щодо індивідуального психологічного консультування військовослужбовців ЗСУ. Вісник Національної академії оборони України. Зб-к наук праць. – К.: НАОУ, 2011. – Вип.3(22) – С.105–109.
 • Профілактика врегулювання міжособистісної взаємодії курсантів вищих військових навчальних закладів. Збірник наукових праць №54. Серія: Педагогічні та психологічні науки / Державна прикордонна служба України, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького. – Хмельницький: Видавництво НАДПСУ, 2010. – С.204-209
 • Психологічні особливості міжособистісної взаємодії курсантів вищих військових навчальних закладів. Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – 2010 – Вип. № 28 – К.: ВІКНУ. С. 204-21