×
×
Профіль

Дембицька Наталія Миколаївна

Дембицька
Наталія
Миколаївна
Дембицька Наталія Миколаївна
Nataliia M. Dembytska
Доцент кафедри психології розвитку
Associate Professor of the Developmental Psychology Department
Доктор психологічних наук, старший науковий співробітник
Doctor of Psychological Sciences (Ph. D.)
 
 
+38 (044) 522-17-93
205, 2-й поверх
...

Інститут психології та соціальної роботи "Психогенез", спеціальність «Психологія», кваліфікація практичного психолога (1999). Доктор психологічних наук за спеціальністю "Педагогічна та вікова  психологія" (2021). Старший науковий співробітник за спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія; психологія соціальної роботи (2010). Доцент кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2023).

Institute of Psychology and Social Work, specialty "Practical Psychology", (1999), Ph.D. studies at the G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine, Kyiv (2002), defended candidate dissertation "Psychological peculiarities of student’s political socialization”, 19.00.05 – social psychology (2004). Senior Research Fellow, 19.00.05 - social psychology; psychology of social work (2010).

Гештальт-терапевт, МГІ (2015); коуч, організаційний консультант, тренер, СПб Інститут Гештальту (2010); програма «Робота з кризами і травмами в клінічній гештальт-терапії» (2010). Стажування за програмою "Здоров'язберігаючі технології та якість життя: медичні, педагогічні, соціально-психологічні виміри" та в межах програми  "Здобутки та тенденції університетської освіти в країнах ЄС" (Інститут Наук про Родину і Соціальну Працю Католицького Університету Люблінського Іоанна Павла ІІ, Люблін, Польща),180 годин. Сертифікат № 36564/1/2018. Стажування за програмою «Третій рівень освіти в Україні: особливості підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів у сучасних умовах війни», 180 годин, 6 кредитів ЄКТС. Свідоцтво № ADV-270658-VNU від 07.08.2022

Geshtalt therapist, Moscow Geshtalt Institute (2015); Coach, consultant of organizational development, St.Petersburg Geshtalt Institute (2010); Program “Geshtalt Therapy of Сrises and Traumas”, Moscow Geshtalt Institute (2010).

 • Соціальна психологія;
 • Економічна психологія;
 • Політична психологія;
 • Психологія соціального пізнання;
 • Психологія соціалізації.
 • Social psychology;
 • Economic psychology, 
 • Political psychology;
 • Psychology of social cognition;
 • Psychology of socialization.

Працювала науковим співробітником (1994-2004), старшим науковим співробітником (2004-2010), провідним науковим співробітником (2010-2019) в лабораторії соціальної психології, з 2015 року – в лабораторії організаційної та соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України. З 2016 р. працювала доцентом, а з 2024 р. - є завідувачем кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

She worked as a science researcher (1994-2004), a senior research fellow (2004-2010), a leader research fellow (2010 – 2019) at the social psychology department of the G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine. Since 2016 she has been working as an assistant of the developmental psychology department of the faculty of psychology at the Taras Shevchenko National University of Kyiv.

Член Української асоціації психології освіти та розвитку. Відповідальний редактор Міжнародного журналу "Socialization&Human Development", член вченої ради Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України, член ГО "Волонтерська ініціатива "Небайдуже".

a member of the science council at the G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine.
Honours and Awards: Awarded the Diploma of Honor of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (2017), Diploma of the G.S. Kostiuk Institute of Psychology of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine (2006).

Подяка Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нагоди святкування професійного свята Дня науки 2021 року за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомі науково-освітні досягнення та особистий внесок у розвиток освіти і науки України (наказ № 08-80-06 від 07.04.2021 р.).

Почесна грамота Національної академії педагогічних наук України за активну участь у програмі "Психологічна реабілітація військовослужбовців, що повернулися із зони АТО" (2017 р.).

Грамота Інституту психології імені Г.С.Костюка за сумлінну працю в галузі психологічної науки та з нагоди 60-ї річниці Інституту психології (наказ № 49-ОСН від 12.12.2006 р.)

 • Психологія вищої школи,
 • Психологія,
 • Психологія сімьї та сексуальності,
 • Економічна психологія,
 • Економічна психологія сім`ї,
 • Сучасні психологічні технології раннього розвитку дітей,
 • Соціалізація особистості,
 • Розвиток психологічної культури психолога,
 • Педагогічна і професійна психологія,
 • Psychology of Higher School
 • Psychology of Higher Education;
 • Psychology;
 • Economic Psychology of Family;
 • Psychology of Family;
 • Modern Psychological Technologies of Early Child Development
 • Socialization of Personality;
 • Development of the Psychologist language Culture.

Cадівництво, настольні ігри.

gardening, board games.

 1. Соціально-психологічні закономірності економічного самовизначення молоді в умовах суспільних змін: монографія / Н. М. Дембицька та ін.; за ред. Н. М. Дембицької, О. В. Лавренко. Київ–Львів : Видавець Вікторія Кундельська, 2021. 212 с.
 1. Дембицька Н.М Психологія економічної соціалізації школярів. К.: Видавець Позднишев. 2020. 386 с.
 1. Дембицька Н.М., Зубіашвілі І.К., Лавренко О.В., Мельничук Т.І. Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді: монографія / за ред. Н.М. Дембицької. Київ: 2018. 346 с.
 1. Bedrosova, M., Dufkova, E., Dembytska, N., Gerzicakova, M., & Dedkova, L. (2022). Cyberhate in Czech families: Adolescents’ experiences and their caregivers’ knowledge. Brno: Masaryk University. URL: https://irtis.muni.cz/media/3452402/report-cyberhate_en_final.pdf
 1. Дембицька Н.М.,  Зубіашвілі І.К.,  Лавренко О.В., Мельничук Т.І. Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді: монографія / за ред. Н.М. Дембицької. К.: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2018.
 2. Соціально-психологічні закономірності становлення економічної культури молоді: монографія / В.В.Москаленко, О.В.Лавренко, Н.М.Дембицька, І.К.Зубіашвілі [ та ін.]; за ред.. В.В.Москаленко  К.: Педагогічна думка, 2015.
 3. Соціально-психологічні засади становлення суб’єкта економічної соціалізації : монографія / [Т.В.Говорун, Н.М.Дембицька, І.К.Зубіашвілі та ін.] ; за наук. редакцією В.В.Москаленко. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012.
 4. Економічна соціалізація молоді: соціально-психологічний аспект / [Москаленко В.В., Білоконь І.В., Дембицька Н.М. та ін.] ; загальна редакція В.В.Москаленко: Наук. видання.  К.: Український центр політичного менеджменту, 2008.
 5. Авер’янова Г.М., Дембицька Н.М.. Москаленко В.В. Особливості соціалізації молоді в умовах трансформації суспільства: монографія. Київ: “ППП”, 2005.
 1. Dembytska N.M. (2005) Features of youth socialization in conditions of society transformation. Monograph. / H.M.Averianova, N.M.Dembytska, V.V.Moskalenko - Kyiv, 2005. [in Ukrainian].
 2. Social-psychological bases of becoming of subject’s economic socialization: monograph / [T.V.Hovorun, N.M.Dembytska, I.K.Zubiashvili ta in.] ; za nauk. redaktsiieiu V.V.Moskalenko. – Kirovohrad, 2012. [in Ukrainian].
 3. Economic socialization of youth: social-psychological aspect / [Moskalenko V.V., Bilokon I.V., Dembytska N.M. ta in.] ; zahalna redaktsiia V.V.Moskalenko. – Nauk. vydannia. - K., 2008. [in Ukrainian].
 4. Social-psychological regularities of the formation of the youth's economic culture: a monograph/ V.V.Moskalenko, O.V.Lavrenko, N.M.Dembytska, I.K.Zubiashvili [ ta in.]; za red.. V.V.Moskalenko – K., 2015. [in Ukrainian].
 5. Social-psychological support for the youth’s economic socialization: a monograph/ N.M. Dembytska, I.K. Zubiashvili, O.V. Lavrenko, T.I. Melnychuk; za red. N.M. Dembytskoi – K.: 2018. [in Ukrainian].
 1. Психологія вищої школи : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни. - Навчально-методична розробка. / Уклад. Я. Рябчич, Н. Дембицька; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет психології.  К.: Компринт, 2023. 40 с. 

 2. Соціалізація особистості : методична розробка до вивчення навчальної дисципліни. / уклад. Н. М. Дембицька, О. І. Власова; Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Факультет психології. Київ: Компринт, 2023. 50 с. 

 3. Економічна психологія : методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни: Навчально-методична розробка. / Уклад. Н. М. Дембицька, Я. Г. Запека. К. : «ЦП «КОМПРИНТ», 2020. 39 с.

 4. Дембицька Н.М. Психологічний супровід становлення суб’єкта економічної соціалізації : Методичні рекомендації батькам і педагогам / І. К. Зубіашвілі, Н. М. Дембицька, Т. В. Говорун, О. В. Лавренко, В. В. Москаленко, О. О. Міщенко // Ред. О. В. Лавренко. Кіровоград : Імекс ЛТД, 2013.

 5. Дембицька Н.М., Брюховецька О.В. Методика викладання психології : навчально-методичний комплекс. АПН України, Ун-т менедж. Освіти, фак. менедж. та психології. К. : УМО АПН України, 2009.
 1. Dembytska N. M. (2013). Psychological support of the subject of economic socialization: Methodical recommendations to parents and teachers./ I. K. Zubiashvili, N. M. Dembytska, T. V. Hovorun, O. V. Lavrenko, V. V. Moskalenko, O. O. Mishchenko // Red. O. V. Lavrenko. – Kirovohrad : Imeks – LTD, 2013. [in Ukrainian].
 2. Dembytska N.M., Bruhovetska O.V. (2009). Methodic of the teaching of the psychology: study complex. APN Ukrainy, Un-t menedzh. Osvity, fak. menedzh. ta psykholohii. – K. : UMO APN Ukrainy, 2009. [in Ukrainian].
 1. Nataliia Dembytska, Marie Bedrošová, Eliška Dufková, Michaela Geržičáková, Lenka Dedkova. Hatred in Cyberspace: on the Czech Republic Adolescent’s Experience. Vol. 5 No. 1 /2023/: Socialization & Human Development: International Scientific Journal https://doi.org/10.37096/shdisj.v5i1.105
 2. Дембицька, Н., & Рябчич, Я. Стратегії матеріального забезпечення українців, вимушених шукати прихистку в інших країнах. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2023. (1/28), 6-16. http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/375/310
 3. Дембицька, Н., Запека, Я. Суверенність психологічного простору як чинник економічної соціалізації школярів. Організаційна психологія. Економічна психологія. 2021. 2-3 (23), С. 32-39. URL:  https://doi.org/10.31108/2.2021.2.23.4
 4. Дембицька Н.М. Концепція соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації молоді. Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді: монографія / за ред.. Н.М. Дембицької. Київ : Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2018. C.28-36. URL: http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712474
 5. Дембицька Наталія, Запека Яна, Рябчич Ярослав, Щербина-Прилука Валентина. Особливості самопізнання в економічній сфері як аспект самовизначення підлітків. Організаційна психологія. Економічна психологія.  2022. Том. 1. № 2 (26). С. 31-38. 0,5 д.а. URL: http://orgpsy-journal.in.ua/index.php/opep/article/view/343
 6. Дембицька Н.М. Наставництво як соціалізуюча практика. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України. Том 1. Організаційна психологія. Економічна психологія.  Соціальна психологія Вип. 48. К.: ТОВ Видавництво «ЛОГОС».  C.14-19.
 7. Дембицька Н.М. Структурно-функціональна модель соціально-психологічного забезпечення економічної соціалізації молоді. Соціально-психологічне забезпечення економічної соціалізації молоді: монографія / за ред.. Н.М. Дембицької. К.: Інститут психології імені Г.С.Костюка НАПН України, 2018. C.36-43. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/712474
 8. Dembytska N.M, Myronets O.M., Danyliuk I.V., Frantsuz-Yakovets T.A., Dei M.O. Current Issues and Prospects of Modern Higher Legal Education in Conditions of the Fight against COVID-19. Cuestiones Politicas. Instituto de Estudios Políticos y Derecho Público "Dr. Humberto J. La Roche" de la Facul tad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad del Zulia Maracaibo, Venezuela. 2020. Vol. 37. No. 65. 438-456. (0,8 д.а.) URL: https://produccioncientificaluz.org/index.php/cuestiones/article/view/33327
 9. Дембицька Н.М. Наставництво як соціалізуюча практика. Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. Том 1. Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія. Вип. 48. 2018. C.14-19.
 10. Dembytska N.M. Economic Socialization of Pupils: Methodological Dimentions. International Journal of Education & Development. No 3 - 2016.- P. 115 - 123. [in English].
 11. Dembytska N. SIGNS OF PRIVACY IN METAPHORICAL MODELS OF PUPILS’ PERSONAL PROPERTY. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. no 1 (4). PP. 28-32 [in English].
 12. Natalia Dembytska, Tetiana Yablonska, Viktor Vus. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT OF EX-SERVICEMEN TO CIVILIAN LIFE. Social welfare : interdisciplinary approach. 1. No 7. 2017. pp. 168-177. [in English].
 13. Дембицька Н.М. Особливості пізнання молодшими школярами особистої власності. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Психологія» Вип. 35., 2015. [in Ukrainian].
 14. Дембицька Н.М. Становлення основ економічної культури школяра у просторі шкільної освіти. Збірник наукових праць ДВНЗ «Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника» : Філософія, соціологія, психологія . 2015. Вип. 20, ч.1. С. 74 - 82. 
 15. Дембицька Н.М. Особливості економічної культури молодших школярів. Дидактика: теорія і практика :зб.наук.праць / [за наук.ред. Г.О.Васьківської ; упоряд. С.В.Косянчука]. – К. : Інститут обдарованої дитини, 2015. С. 24 – 31. [in Ukrainian].
 16. Дембицька Н. М. Внутрісистемні чинники становлення психологічного простру відносин власності у студентів. Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України 2013. Том ХІ. Соціальна психологія. В ип..6. Книга І. С. 241-249. [in Ukrainian].
 17. Дембицька Н. М. Теоретичні засади дослідження економічної культури школяра у системі особистої власності. Проблеми загальної і педагогічної психології : зб. Наукових праць Інституту психології імені Г.С.Костюка АПН України Т. ХІV, част. 2, 2012. С. 65-73. [in Ukrainian].
 18. Дембицька Н.М. Ілюзія. Енциклопедія сучасної України : Том 11. Зор - Как : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2011. С. 331 – 332. [in Ukrainian].
 19. Дембицька Н.М. Економічний досвід як чинник становлення суб′єкта економічної соціалізації: концепція дослідження. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України / За ред. С.Д.Максименка. Т. ХІ, част. 1. К.: «ГНОЗИС», 2009. С. 110 – 118.
 20. Дембицька Н.М. Соціально-психологічні проблеми економічної соціалізації української молоді (початок). Соціальна психологія. 2008. № 2 (28).
 1. Dembytska N. M. (2018) Mentoring as a Social Practice. Aktualni problemy psykholohii: Zbirnyk naukovykh prats Instytut psykholohii imeni H.S. Kostiuka NAPN Ukrainy. Tom 1. Orhanizatsiina psykholohiia. Ekonomichna psykholohiia. Sotsialna psykholohiia.K, 2018. P. 14-19. [in Ukrainian].
 2. Dembytska N.M. Economic Socialization of Pupils: Methodological Dimentions. International Journal of Education & Development. No 3 - 2016.- P. 115 - 123. [in English].
 3. Dembytska N. SIGNS OF PRIVACY IN METAPHORICAL MODELS OF PUPILS’ PERSONAL PROPERTY. American Journal of Fundamental, Applied & Experimental Research. no 1 (4). - 2017. –PP. 28-32 [in English].
 4. Natalia Dembytska, Tetiana Yablonska, Viktor Vus. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT OF EX-SERVICEMEN TO CIVILIAN LIFE. Social welfare : interdisciplinary approach. Vol. 1. No 7. - 2017. - pp. 168-177. [in English].
 5. Dembytska N. (2015). Features of junior pupil’s cognition of the personal property. Problemy humanitarnykh nauk: zbirnyk naukovykh prats Drohobytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Ivana Franka. Seriia «Psykholohiia» – Vyp. 35. - Drohobych: DDPU imeni Ivana Franka, 2015. [in Ukrainian].
 6. Dembytska N.(2015). Becoming of the basis of student's economic culture in the school education space. Zbirnyk naukovykh prats DVNZ «Prykarpatskyi natsionalnyi universytetu imeni Vasylia Stefanyka» : Filosofiia, sotsiolohiia, psykholohiia / Ivano-Frankivsk : Vyd-vo DVNZ «Prykarpatskyi natsionalnyi universytet imeni Vasylia Stefanyka», 2015. – Vyp. 20, ch.1. - S. 74 - 82. [in Ukrainian].
 7. Dembytska N. Features of the junior pupil’s economic culture. Dydaktyka: teoriia i praktyka :zb.nauk.prats / [za nauk.red. H.O.Vaskivskoi ; uporiad. S.V.Kosianchuka]. – K. : Instytut obdarovanoi dytyny, 2015. – S. 24 – 31. [in Ukrainian].
 8. Dembytska N. Intrasystem factors for the becoming of the student’s psychological space of the property relationships. Aktualni problemy psykholohii : Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H. S. Kostiuka NAPN Ukrainy – Kirovohrad : Imeks-LTD, 2013. – Tom KhI. – Sotsialna psykholohiia. – yp..6. – Knyha I. – S. 241-249. [in Ukrainian].
 9. Dembytska N. Theoretical principles of studying the student's economic culture in the system of personal property. Problemy zahalnoi i pedahohichnoi psykholohii : zb. Naukovykh prats Instytutu psykholohii imeni H.S.Kostiuka APN Ukrainy / Za red.. S. D. Maksymenka. T. KhIV, chast. 2 – K. : “Hnozys”, 2012. – S. 65-73. [in Ukrainian].
 10. Dembytska N.M. Illusion. Entsyklopediia suchasnoi Ukrainy : Tom 11. Zor – Kak : Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy, 2011. – S. 331 – 332. [in Ukrainian].
 11. Dembytska N. Economic experience as a factor in the formation of the subject of economic socialization: the concept of research. Zbirnyk naukovykh prats Instytutu psykholohii im. H.S.Kostiuka APN Ukrainy / Za red. S.D.Maksymenka. T. KhI, chast. 1. – K.: «HNOZYS», 2009. – S. 110 – 118. [in Ukrainian].
 12. Dembytska N. Social-psychological problems of economic socialization of Ukrainian youth (beginning). Social psychology. – 2008. – № 2 (28).

Associate Professor