×
×
Профіль

Деркач Олександр Анатолійович

Деркач
Олександр
Анатолійович
Деркач Олександр Анатолійович
Заступник декана з виховної роботи, асистент кафедри педагогіки
Deputy Dean for Educational Activities, Assistant Professor at the Department of Pedagogy
Доктор філософії

+38 (044) 521-35-13
...

У 2014 році закінчив Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка та отримав диплом бакалавра за спеціальністю «Політологія».

У 2016 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка
та отримав диплом магістра за спеціальністю «Адміністрування закладу вищої
освіти».

З 2016 по 2020 рр. навчався в аспірантурі Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні
науки.

  • Історія педагогіки
  • Загальна і вікова педагогіка
  • Педагогіка вищої школи та педагогічна майстерність 

1. Деркач О. А. Становлення університетської автономії в Польщі (кінець
ХХ – поч. ХХІ ст.). Вісник Київського національного університету імені Тараса
Шевченка. Серія: Педагогіка. 2017. № 6. С. 25-28.
2. Деркач О. А. Умови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у
вищих закладах освіти Польщі. Вісник Київського національного університету
імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. 2018. №7. С. 33-37.

3. Деркач О. А., Вплив студентського самоврядування на розвиток
університетської автономії в Польщі. Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка, 2020. №11. С. 34-38.
4. Маріуц І. О., Деркач О. А. Quality assurance of university education in EU
countries: Romanian and Polish experience. Вісник Київського національного
університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка. 2019. № 10. С. 22-27.

5. Деркач О. А. Університетська автономія як головний вектор розвитку
системи вищої освіти Польщі. Гуманітарні Балканські дослідження. Науковий
напрям – педагогічні науки м. Пловдив, Болгарія. 2019. №1. С. 33-38.